Coaching systemowy

Udostępnij strone

Kierownik studiów Iwona Kubiak – dyrektor Centrum Coachingu Collegium Civitas, akredytowany coach PCC, od 8 lat prowadzi studia podyplomowe z zakresu coachingu, autor i kierownik pierwszych w Polsce studiów z zakresu Life Coachingu. Certyfikowana terapeutka Szkoły Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera (Hellinger Polska oraz Taunus-Institut für Stilles Familienstellen), uczyła się u Berta Hellingera, Otto Brinka, dr Joy Manne, Johna Whittingtona. Coach transformacyjny związana z nurtem Alana Seala Transforming Presence Leadership and Coaching (TPLC™), trenerka biznesu oraz licencjonowana trenerka „Coaching Clinic – coachingowe przywództwo”. Posiada 18-letnie doświadczenie w rozwoju potencjału osobistego i bogatą praktykę w różnorodnych metodach holistycznych. Założycielka i partner Centrum Life Coaching Polska. Z wykształcenia mgr psychologii UW.

 

Zajęcia prowadzą m.in.:
Łukasz Marciniak – doktor nauk społecznych, coach systemowy, konsultant zarządzania. Jest właścicielem grupy Atmagon, dyrektorem Pracowni Rozwoju Kompetencji, współzałożycielem Holi Centrum Mindfulness, wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego i koordynatorem studiów podyplomowych z zakresu coachingu, członkiem międzynarodowej grupy doradczej Consulman S.p.A. Od 13 lat wspiera klientów indywidualnych i korporacyjnych, wypracowując łącznie ponad 1300 godzin coachingu i blisko 11 tysięcy godzin warsztatów i doradztwa. Jest autorem licznych publikacji, opracowań naukowych i specjalistycznych w tym współautorem bestsellera „Coaching. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju” (Wolters Kluwer 2012, wyd. II 2013). Specjalizuje się w pogłębionej pracy z tożsamością, wspieraniu transformacji osobistej i organizacyjnej, rozwiązaniach systemowych w oparciu o Hellinger sciencia® i metody nowych cichych ustawień rodzin. Regularnie uczestniczy w seminariach Güntera Schrickera, Gerharda Walpera, Wolfganga Deussera oraz Szkoły Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera (Hellinger Polska oraz Taunus-Institut für Stilles Familienstellen), jest również absolwentem programu Transforming Presence Leadership and Coaching (TPLC™) wg. Alana Seala.

 

Agnieszka Kasprzycka – coach (akredytacja Izby Coachingu), Mistrz Praktyk NLP, certyfikowany terapeuta Ustawień Systemowych. W latach 2011-2017 była Prezesem Izby Coachingu w Polsce. Obecnie zaangażowana w działalność Polskiego Towarzystwa Superwizji Coachingu w którym m.in. prowadzi metodą ustawień systemowych grupy superwizyjne. Fascynują ją innowacyjne trendy w zarządzaniu biznesem związane z partycypacją, turkusowym przywództwem i systemowym postrzeganiem firmy i jej miejsca w otoczeniu rynkowym, w świecie.  Z wykształcenia informatyk i menedżer projektów z wieloletnim doświadczeniem we wdrożeniach zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwami, konsultingu IT, szkoleniach, coachingu indywidualnym, zespołowym i grupowym. Propaguje myślenie systemowe w życiu i zarządzaniu biznesem.