Coaching i psychologia społeczna

Udostępnij strone

Profesjonalny Coaching i Mentoring – moduł 1 i 2

2 x 15 godzin, cena 2 x 1800 zł – 30 godzin warsztatów ACTP ICF
Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów magisterskich Coaching i psychologia społeczna, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności coachingowe i/lub będą chcieli zdać egzamin z kompetencji coachingowych aby ubiegać się o akredytację na ACC lub PCC w ICF.
 

Program:

 • Przygotowuje do egzaminu na PCC
 • Rozwija kompetencje coachingowe na poziomie PCC
 • Daje możliwość zdobycia wymaganych do akredytacji godzin szkoleniowych osobom, które opuściły zajęcia podczas studiów magisterskich CiPS

 

W trakcie szkolenia nauczysz się:

 • Jak przeprowadzić proces coachingowy zgodny w kryteriami egzaminacyjnymi wg. standardów 11 kompetencji coachingowych ICF
 • Jak pracować z indywidualnym postrzeganiem rzeczywistości klienta
 • Jak wyczuwać przepływ emocji, empatię , wrażliwość w relacji klient i coach
 • Jak wpierać w poszerzaniu świadomości czasu i wewnętrznej spójności
 • Jak etycznie pracować z delikatnymi i wrażliwymi obszarami życia klienta
 • Warsztaty prowadzone są w sposób interaktywny poprzez uczestniczenie w ćwiczeniach, sesjach coachingowych, dyskusjach. Prowadzący, którzy są akredytowanymi coachami ICF, dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą jako praktycy, udziela informacji zwrotnej uczestnikom co do ich rozwoju w obszarze kompetencji coachingowych.

 

Co zyskasz:

 • Pewność siebie w roli coacha, ponieważ ćwiczą, praktykują proces coachingowy przy wsparciu doświadczonych coachów.
 • Dwa indywidualne informacje zwrotne w trakcie I Modułu
 • Prowadzący są w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami także poza zajęciami i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem.
 • Będziesz przygotowany/a do egzaminu na ACC lub PCC.

 

Zajęcia odbywają się w grupach od 6 do 18 osób

 

Terminy:
Profesjonalny Coaching i Mentoring – Moduł I – 14-15 wrzesień 2019
Profesjonalny Coaching i Mentoring – Moduł II – 28-29 wrzesień 2019

 

Miejsce: PKiN, Collegium Civitas.

Zajęcia prowadzi Dorota Jużak MCC ICF i dr Diana Malinowska ACC ICF

Cena warsztatów:
Moduł 1 – 1800 zł
Moduł 2 – 1800 zł

Mentoring i egzamin na ACC lub PCC

Mentoringi + egzamin

11 godzin
 

a. Mentoring grupowy – 7 godz.
Mentoring grupowy przygotowuje do egzaminu na ACC lub PCC

Pracujemy w grupach od 5 do 10 osób. Uczestnicy zdobywają doświadczenie i uczą się kompetencji coachingowych poprzez uczestnictwo w sesjach coachingowych w roli coacha, klienta i obserwatora. Każdy w uczestników dostaje informację zwrotną od mentora , coacha ICF

Terminy:
21 wrzesień 2019 dla uczestników I Modułu Profesjonalny Coaching i Mentoring
5 lub 12 październik 2019 dla uczestników I i/lub II Modułu Profesjonalny Coaching i Mentoring

Miejsce:
PKiN, Collegium Civitas.

 

b. Mentoring indywidualny – 3 godz.
Mentoring indywidualny przygotowuje do egzaminu na ACC lub PCC

Uczestnicy nagrywają 3 indywidualnie sesje coachingowe, do których mentor, akredytowany coach ICF daje 3 informacje zwrotne w formie ustnej i pisemnej. Mentoringi odbywają się on line.

Terminy mentoringów: do ustalenia indywidualnie z mentorem

Mentorzy :
Dorota Jużak MCC ICF
Diana Malinowska ACC ICF

 

c. Egzamin na ACC lub PCC – 1 godz.
Egzamin przeprowadzany jest przez coacha MCC ICF Dorotę Jużak

Osoba przystępująca do egzaminu nagrywa indywidualną sesje coachingową. Termin egzaminy ustalany jest indywidualnie z egzaminatorem.

Do oceny służą kryteria egzaminacyjne wg. standardów 11 kompetencji coachingowych ICF, z którymi student zostaje zapoznany w trakcie odbywania mentoringu. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny kwalifikującej na ACC lub PCC.

W przypadku otrzymania oceny negatywnej, następne podejście do egzaminu to koszt 600zł.

Uczestnik otrzyma certyfikat ACTP jeśli odbył 137 godzin programu Coaching i Psychologia Społeczna, w tym odbył mentoringi i otrzymał pozytywną ocenę z egzaminu.

Pakiet 1

W skład pakietu wchodzą:

 • Profesjonalny Coaching i Mentoring – Moduł I
 • Mentoring
 • Egzamin na ACC lub PCC

26 godzin

Cena 4.100 zł

Pakiet 2

W skład pakietu wchodzą:

 • Profesjonalny Coaching i Mentoring – Moduł I
 • Profesjonalny Coaching i Mentoring – Moduł II
 • Mentoring
 • Egzamin na ACC lub PCC

41 godzin

Cena 5 800 zł

 

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa