Coaching i psychologia społeczna

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

 

Program studiów magisterskich Coaching i psychologia społeczna oferowany przez Collegium Civitas posiada certyfikację Approved Coaching Specific Training Hours (ACSTH) w International Coach Federation (ICF) na 84 godziny zegarowe.

W Polsce i na świecie wraz z rozwojem osobistym i zawodowym rosną potrzeby psychologiczne jednostki oraz społeczeństwa. Profile zawodowe bazujące na osiągnięciach psychologii i coachingu są jednymi z najbardziej pożądanych na rynku pracy. Odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców, a także na oczekiwania osób zainteresowanych wspieraniem samorozwoju czy zarządzaniem ludźmi jest specjalność Coaching i psychologia społeczna. Uczymy kompetencji komunikacyjnych oraz zapewniamy wiedzę z socjologii i psychologii społecznej na poziomie jednostki, zespołu i organizacji.

 

 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • etyki i standardów profesjonalnego coachingu,
 • skutecznej komunikacji transformującej,
 • funkcjonowania jednostek, grup i społeczności,
 • psychologii zdrowia pracowników,
 • psychologii emocji i motywacji,
 • psychologii konfliktu,
 • psychologii przywództwa i zarządzania zespołami.

 

Nabędziesz praktyczne umiejętności:

 • komunikacji i budowania relacji,
 • aktywnego i efektywnego słuchania,
 • asertywności i rozwiązywania konfliktów,
 • pracy coachingowej z osiąganiem celów i samorealizacją,
 • pracy coachingowej z motywacją i emocjami,
 • coachingu zespołowego i grupowego,
 • trenerskie i mentoringowe.

 

Perspektywy zawodowe:

 • działy HR (specjalista ds. rozwoju pracowników, coach, trener, mentor);
 • zarządy firm/instytucji (rozwój umiejętności interpersonalnych);
 • edukacja/szkolnictwo (nauczyciel, lektor, wykładowca);
 • firmy szkoleniowo-konsultingowe;
 • własna działalność (coach, trener, mentor, konsultant);
 • instytucje socjalne i społeczne.

 

Atuty:

 • program studiów został opracowany zgodnie z międzynarodowymi standardami International Coach Federation (ICF) – co daje Ci gwarancję zdobycia profesjonalnych kompetencji coachingowych;
 • oprócz dyplomu magistra socjologii, otrzymasz również międzynarodowy certyfikat ACSTH ICF (Approved Coaching Specific Training Hours) – 84 godziny zegarowe, uprawniający do akredytacji na Associate Certified Coach International Coach Federation (ACC ICF);
 • zajęcia coachingowe – w formie warsztatów, prowadzone są przez praktyków, akredytowanych coachów ICF na poziomie MCC i ACC oraz naukowców i specjalistów z obszaru psychologii społecznej;
 • otrzymasz 4 indywidualne informacje zwrotne do prowadzonych przez ciebie sesji coachingowych;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa