Coaching i psychologia społeczna

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Coaching i psychologia społeczna od r. ak. 2019/2020

 

Arte coaching

 

Budowanie relacji w coachingu

Podczas praktycznych ćwiczeń nauczysz się jak budować dobrą relację coachingową, czyli tworzenia bezpiecznego, wspomagającego środowiska, dzięki któremu rozwija się wzajemny szacunek i zaufanie pomiędzy coachem i klientem. Ta kompetencja tworzy podwaliny pod dalszą pracę z klientem, nie tylko coachingu, ale innych relacjach polegających na udzielaniu wsparcia.

Budowanie świadomości coachingu

 

Coaching jako wspieranie procesu uczenia się

Uczestnictwo w zajęciach pozwoli Ci nabyć poprzez praktyczne ćwiczenia różnorodne kompetencje coachingowe, m.in. takie które wspierają proces uczenia się i zmian. Nauczysz się zadawać pytania, które poszerzają perspektywę klienta i otwierają go na nowe, dotąd nieznane mu obszary. Dowiesz się również jak wykorzystać emocje w procesie coachingowym i jaką informację niosą one dla klienta.

 

Etyka i standardy w coachingu

Dowiesz się jakie są standardy pracy profesjonalnego coacha i czym jest etyka zawodu coacha. W trakcie praktycznych ćwiczeń nauczysz się jak stosować je w różnych  sytuacjach coachingowych. Nabędziesz umiejętność zawierania z klientem umowy w zakresie przebiegu procesu coachingowego oraz zasad współpracy coacha i klienta.

 

Kompetencje trenerskie i mentoringowe w biznesie

Uczestnictwo w zajęciach pozwoli Ci wzmocnić rozumienie i umiejętność kontroli procesu grupowego. Będziesz wiedzieć, kiedy jaką technikę dobierać biorąc pod uwagę potrzeby rozwojowe. Poznasz różne rodzaje ćwiczeń szkoleniowych. Przetrenujesz przydatne umiejętności komunikacyjne niezbędne do stwarzania uczestnikom możliwości rozwojowych, a także minimalizowania oporu grupy. Poznasz metody budowania efektywnych warsztatów i szkoleń.

 

Komunikacja w coachingu

W trakcie warsztatowych zajęć nauczysz się skutecznej transformującej komunikacji, która umożliwia budowanie zaufania, wspieranie innych w rozwiązywaniu ich problemów, asertywności oraz rozwiązywaniu konfliktów na drodze porozumienia i partnerstwa. Taka komunikacja jest podstawową kompetencją coachingową a także jest niezbędną umiejętnością skutecznego managera, pracowników działu Human Resources, HR business partnera czy też nauczyciela i pracownika socjalnego. W życiu osobistym zaś, pomaga budować dobre związki i radzić sobie w społeczeństwie.

Motywowanie w biznesie – od teorii do praktyki

 

Osiąganie celów w coachingu

To dzięki celom możemy ukierunkować nasze działania i sprawiać, że są one skuteczna. Wiedza jak stawiać cele i jak powinny być one sformułowane to ważne narzędzie w rękach coacha, doradcy, przełożonego. W trakcie tych zajęć zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii zachowań celowych, zapoznasz się z najnowszymi wynikami badaniami na temat celów oraz w praktyce przećwiczysz jak wspierać innych ludzi w wyznaczaniu i osiąganiu celów.

 

Praca z motywacją w coachingu

Wiedza na temat motywacji jest niezbędna do tego, aby jako coach towarzyszyć i wspierać klienta we wprowadzaniu ważnych dla niego zmian. Dowiesz się jaki związek z działaniami mają potrzeby, wartości, przekonania i cele oraz jak odwoływać się do nich w coachingu. Wiedza i kompetencje z tego obszaru będą niezwykle przydatne w szeroko pojętej pracy z ludźmi, np. jako pracownik działu HR, doradca zawodowy, czy przełożony.

 

Psychologia emocji i motywacji

Wiedza na temat emocji i motywacji poszerzy Twoje rozumienie siebie i innych ludzi. Dzięki poznaniu mechanizmów, koncepcji i pojęć z tego zakresu będziesz na przykład rozumieć dlaczego każda emocja, nawet złość, jest pozytywna i jaki związek ze skutecznością działania mają Twoje przekonania na temat siebie i świata. Dowiesz się również po co potrzebne są nam emocje oraz jak wspierać motywację swoją i innych osób w dążeniu do ważnych celów.

Psychologia konfliktu, negocjacje i mediacje

 

Psychologia przywództwa i zarządzanie zespołem

Poznasz modele efektywnego przywództwa, zrozumiesz kluczowe kompetencje lidera. Rozwiniesz świadomość, jak budować, rozwijać skuteczne zespoły i utrzymać ich motywację. Treści prezentowane w czasie kursu oparte są o wyniki badań dokonywanych wśród pracowników licznych organizacji, a także doświadczenia praktyków.

 

Psychologia zdrowia pracowników

Dowiesz się w jaki sposób organizacje mogą zadbać o zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie swoich pracowników. Będziesz wiedzieć jak kształtować środowisko pracy, które przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, takim jak pracoholizm, wypalenie zawodowe, stres oraz mobbing oraz wspiera pozytywne zachowania, takie jak zaangażowanie w pracę i proaktywność. Zapoznasz się z konkretnymi przykładami interwencji organizacyjnych i najnowszymi doniesieniami z badań w tej tematyce.

 

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.

Przedmioty fakultatywne w r. ak. 2018/2019*

Przedmioty fakultatywne dostępne będą głównie od drugiego roku studiów.

 • „Metodyka analityka.” Analiza i doradztwo polityczne
 • Ameryka Łacińska we współczesnym świecie
 • Przywództwo w polityce zagranicznej
 • Analiza trendów konsumenckich
 • Arte-coaching – rozwój poprzez damę i ruch
 • Arte-coaching – rozwój poprzez formy plastyczne
 • Arte-coaching – twórcze narzędzia pracy rozwojowej dla trenerów i coachów
 • Bliski Wschód – społeczeństwo i kultura
 • Populizm i kryzys demokracji
 • Coaching i jego narzędzia
 • Content Marketing i Webwriting
 • Cyberbezpieczeństwo: szpiegostwo, strategia i polityka w domenie cyfrowej
 • Cywilizacja Islamu
 • Cywilizacja japońska
 • Czystość i brud. Historie obyczajów higienicznych i praktyk sanitarnych
 • Design Think
 • Efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Estetyka fotografii
 • Estetyka w badaniach marketingowych
 • Fotografia w kulturze współczesnej
 • Międzynarodowe przestępstwa gospodarcze
 • Główne konflikty świata w XXI wieku
 • Gry multimedialne – nowe medium
 • Inbound marketing
 • Influencer marketing w praktyce
 • Innowacyjne sposoby promocji
 • Job coaching
 • Komunikacja interpersonalna z elementami NVC
 • Komunikacja marketingowa i public relations.
 • Fake-news, postprawda i polityka informacji w XXI w
 • Kultura elitarna i kultura popularna
 • Marketing i reklama społeczna
 • Marketing wartości i nowe media
 • Media CC
 • Metody dramowe w kształtowaniu zmian społecznych
 • Mitologia Batmana a kryminologia
 • Moda jako język komunikacji międzynarodowej
 • Ameryka – słabnące mocarstwo
 • Myślenie systemowe w praktyce
 • Narzędzia marketingu interaktywnego
 • Negocjacje w Azji Wschodniej
 • Kryminalne aspekty polityki w Azji Wschodniej
 • Neuronauka w praktyce coacha
 • Nowoczesne narzędzia PR i marketingu w pracy rzecznika prasowego (administracji państwowej)
 • Ochrona własności intelektualnej w polskim porządku prawnym
 • Personal branding
 • Podstawowe pojęcia aktorskie
 • Podstawowe metody i techniki wypowiadania się w mediach
 • Podstawy ustroju społeczno-politycznego RP oraz prawa i wolności obywatelskie
 • Podstawy umiejętności trenerskich
 • Polityka w Azji w XX i XXI w.
 • PR i reklama we współczesnym społeczeństwie informacyjnym
 • Prawo konfliktów zbrojnych i prawo humanitarne
 • Przygotowanie do wystąpień publicznych, prezentacji i autoprezentacji z elementami pracy z ciałem i z głosem
 • Psychologia i zarządzanie reklamą
 • Public Relations – wprowadzenie
 • Relacje Chiny – Stany Zjednoczone: Wyzwania i Możliwości
 • Relacje USA-Federacja Rosyjska
 • Rynek mediów i reklamy
 • Savoir vivre – etykieta biznesu
 • Sekty – alternatywne poszukiwania
 • Skandynawia we współczesnym świecie
 • Skuteczne prezentacje
 • Sprawozdawczość sądowa, dziennikarstwo śledcze
 • Storytelling a budowanie marki
 • Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie
 • Techniki wyobraźni
 • Trening kreatywności
 • Umysł, mózg, świadomość i ciało
 • Wdrażanie coachingu liderskiego i sprzedażowego w organizacjach
 • Czas w społeczeństwie i kulturze
 • Współczesne wyzwania migracji międzynarodowej i uchodźctwa
 • Zarządzanie projektem w praktyce z elementami kompetencji cyfrowych
 • Zarządzanie strategią reklamową
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie wizerunkiem i tożsamością organizacji
 • Warsztat publicystyki telewizyjnej
 • Śledztwa internetowe
 • Warsztat trenerski-techniki prowadzenia szkoleń
 • Koło Naukowe Socjologów
 • Innowacje społeczne

*UWAGA! Warunkiem uruchomienia przedmiotu fakultatywnego jest zarejestrowanie się odpowiedniej liczby studentów.
Dostępność przedmiotów fakultatywnych w poszczególnych semestrach może ulec zmianom.