Coaching i psychologia społeczna

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Coaching i psychologia społeczna od r. ak. 2020/2021

 • Budowanie relacji w coachingu
 • Fuzje, przejęcia i zmiany
 • Innowacje a kultura organizacji
 • Komunikacja w coachingu
 • Kultura i zachowania organizacyjne
 • Osiąganie celów w coachingu
 • Praca z motywacją w coachingu
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Psychologia przywództwa i zarządzanie zespołem
 • Psychologia społeczna – podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty
 • Sens i znaczenie w organizacji oraz pracy
 • Socjologia kontroli i dewiacji społecznej
 • Wstęp do psychologii

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.

Przedmioty fakultatywne w r. ak. 2019/2020*

Przedmioty fakultatywne dostępne będą głównie od drugiego roku studiów.

 • Ameryka Łacińska we współczesnym świecie
 • Analiza trendów konsumenckich
 • Arte-coaching – twórcze narzędzia rozwoju
 • Bliski Wschód – społeczeństwo i kultura
 • Co się stało z polską inteligencją?
 • Coaching i jego narzędzia
 • Content Marketing i Webwriting
 • Cyberbezpieczeństwo: szpiegostwo, strategia i polityka w domenie cyfrowej
 • Czystość i brud. Historie obyczajów higienicznych i praktyk sanitarnych
 • Design Thinking
 • Disruptive Technology, czyli społeczny wymiar transformacji cyfrowej
 • Dziennikarstwo zaangażowane: między uczciwością a obiektywizmem
 • Estetyka fotografii
 • Estetyka w badaniach marketingowych
 • Fake-news, postprawda i polityka informacji w XXI w.
 • Fenomen „dwunarodowści” w ramach jednego etnosu. Przypadek Stanów Zjednoczonych, Rosji i Polski
 • Fotografia w kulturze współczesnej
 • Gry multimedialne – nowe medium
 • Impro Dance
 • Inbound marketing
 • Influencer marketing w praktyce
 • Innowacyjne sposoby promocji
 • Justin Bieber, Mojżesz i Coca-Cola? Archetypiczna siła marketingu
 • Kanon Komiksowy
 • Klub filmowy
 • Kobiety, księżniczki, bojowniczki i terrorystki, czyli różne oblicza kobiet w świecie arabsko-muzułmańskim
 • Komunikacja interpersonalna z elementami NVC
 • Krótka historia dziennikarskiego reportażu: od depeszy do literatury faktu
 • Kryminalne aspekty polityki w Azji Wschodniej
 • Marketing i reklama społeczna
 • Marketing i reklama w polskich firmach
 • Marketing państw, regionów i miast
 • Marketing wartości i nowe media
 • Media CC
 • Media kilku prędkości: od demokracji publiczności po pokolenie post prawdy
 • Megatrendy: człowiek – środowisko – technologia
 • Metodyki zwinne w zarządzaniu projektami IT
 • Między Tel Awiwem a Watykanem czyli jak działają najlepsze dyplomacje świata. Rys historyczno- współczesny
 • Międzynarodowe przestępstwa gospodarcze
 • Międzynarodowe rynki i instrumenty finansowe
 • Mitologia Batmana a kryminologia
 • Moda jako język komunikacji międzynarodowej
 • Mozaika Bliskiego Wschodu
 • Narzędzia marketingu interaktywnego
 • Negocjacje w Azji Wschodniej
 • Neuronauka w praktyce coacha
 • Ochrona własności intelektualnej w polskim porządku prawnym
 • Personal branding
 • Podstawy języka arabskiego oraz kultury obszaru MENA
 • Podstawy języka arabskiego oraz religii muzułmańskiej (prawo szaria`a)
 • Podstawy umiejętności trenerskich
 • Podstawy ustroju społeczno-politycznego RP oraz prawa i wolności obywatelskiej
 • Polityka bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
 • PR i reklama we współczesnym społeczeństwie informacyjnym
 • Prawo i cywilizacja Islamu
 • Prawo konfliktów zbrojnych i prawo humanitarne
 • Przygotowanie do wystąpień publicznych, prezentacji i autoprezentacji z elementami pracy z ciałem i z głosem
 • Relacje Chiny – Stany Zjednoczone: Wyzwania i Możliwości
 • Relacjonowanie konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych
 • Rewolucja informacyjna – etyczne i prawne aspekty nowych technologii informacyjnych
 • Rynek mediów i reklamy
 • Savoir vivre – etykieta biznesu
 • Sekty – alternatywne poszukiwania
 • Skandynawia we współczesnym świecie
 • Skuteczne prezentacje
 • Snobizm „po polsku”
 • Sprawozdawczość sądowa, dziennikarstwo śledcze
 • Storytelling a budowanie marki
 • Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie
 • Sztuka inwestowania w papiery wartościowe. Socjologia i psychologia giełdy
 • Śledztwa internetowe
 • Tajemnice mózgu konsumenta
 • Teatr CC
 • Teatr CC- sztuka „ja, ty, wojna i nic”
 • Techniki wyobraźni
 • Teoria i praktyka w stosunkach międzynarodowych
 • Terroryzm i inne zagrożenia bezpieczeństwa
 • Trening kreatywności
 • Uczenie się i rozwój dorosłych
 • Udręka i ekstaza: burzliwe dzieje psychiatrii
 • Umysł, mózg, świadomość i ciało
 • Warsztat trenerski – techniki prowadzenia szkoleń
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie wizerunkiem i tożsamością organizacji

*UWAGA! Warunkiem uruchomienia przedmiotu fakultatywnego jest zarejestrowanie się odpowiedniej liczby studentów.
Dostępność przedmiotów fakultatywnych w poszczególnych semestrach może ulec zmianom.

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa