Business Services Executive Management

Udostępnij strone

O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

Uwaga! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie oryginału/odpisu dyplomu ukończenia studiów lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sposób składania dokumentów

Dokumenty można składać do wyczerpania miejsc.

  • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Collegium Civitas

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro, pokój 1210

Warszawa

  • pocztą na adres:

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

 

W przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku. 

Zobacz także:

Zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane poza Polską

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa