Business Services Executive Management

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  angielski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2019 r.

 

Partnerzy studiów:

   

 

Nowoczesne usługi biznesowe to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki w Polsce i na świecie. Polska należy do czołówki państw, gdzie od prawie 20 lat świat biznesu inwestuje z wielkim sukcesem. Inwestorów przyciąga atrakcyjna lokalizacja, dobrze przygotowani pracownicy, pożądany poziom życia i prowadzenia biznesu, wsparcie lokalnych władz, korzystne propozycje ulg i dotacji oraz dobrze ekonomicznie stojąca gospodarka. Nadchodzi jednak czas, kiedy organizacje z sektora nowoczesnych usług staną się bardziej dojrzałymi modelami operacyjnymi, funkcjonującymi w innej niż dotychczas dynamice biznesu, z nowoczesnymi technologiami i wciąż zmieniającymi się oczekiwaniami klientów.  Umiejętność zarządzania dojrzałymi centrami w tak zmieniających się warunkach wymaga innych, niż do tej pory, kompetencji. Program studiów zawiera kompleksowy zestaw tematów, które przygotują zarządzających do wyzwań przyszłości! Zapraszam serdecznie!

Violetta Małek, Partner Zarządzający Gekko advisoryNOW, Opiekun merytoryczny studiów.

 

Celem studiów jest:

 • przekazanie zaawansowanej wiedzy oraz narzędzi potrzebnych do budowania i zarządzania centrum nowoczesnych usług biznesowych, zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym
 • wzmocnienie kwalifikacji, a w rezultacie poprawa efektywności i jakości zarządzania centrami usług biznesowych SSC/BPO/IT/R&D
 • promowanie wiedzy o sektorze nowoczesnych usługi biznesowych wśród przedsiębiorstw, przedsiębiorców i zarządzających organizacjami
 • zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych menadżerów w sektorze nowoczesnych usług biznesowych

 

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • transformacji modeli operacyjnych i tworzenia centrów nowoczesnych usług oraz centralizacji, tranzycji i optymalizacji procesów w tych centrach
 • modeli biznesowych i narzędzi ułatwiających zarządzanie centrum nowoczesnych usług
 • rozwoju i zarządzania nowoczesnym centrum biznesowym
 • zrozumienia aspektów strategicznych i operacyjnych zarządzania centrum nowoczesnych usług biznesowych
 • generowania pomysłów optymalizacyjnych i promowania ich wewnątrz organizacji

 

 

Perspektywy zawodowe:

 • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat transformacji modeli operacyjnych i tworzenia centrów nowoczesnych usług oraz centralizacji, tranzycji i optymalizacji procesów w tych centrach.
 • Znajomość praktycznych modeli biznesowych i narzędzi ułatwiających zarządzanie centrum nowoczesnych usług
 • Wzmocnienie kwalifikacji z zakresu rozwoju i zarządzania nowoczesnym centrum biznesowym
 • Kompleksowe zrozumienie aspektów strategicznych i operacyjnych zarządzania centrum nowoczesnych usług biznesowych
 • Wzmocnienie własnej konkurencyjności na rynku pracy w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej gospodarki
 • Poprawa pozycji w obecnej organizacji, dzięki umiejętności generowania pomysłów optymalizacyjnych i promowania ich wewnątrz organizacji oraz zwiększenie możliwości awansu
 • Networking, możliwość poznania i nawiązania relacji biznesowych z kadrą menadżerską z innych centrów nowoczesnych usług oraz ekspertami z zakresu zarządzania i finansów, możliwość wymiany doświadczeń

 

Studia są skierowane do:

 • Osób pracujących lub planujących rozwijać swoją karierę w centrum usług biznesowych SSC/BPO/IT/R&D na poniższych stanowiskach:
  • Kadra zarządzająca obejmująca managerów wysokiego i średniego szczebla
  • Menadżerowie odpowiedzialni za transformację biznesową, efektywność operacyjną oraz jakość świadczonych usług
  • Dyrektorzy finansowi i menadżerowie odpowiedzialni za zarządzanie finansami i kontroling
 • Kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, planującej stworzenie centrum usług biznesowych SSC/BPO/IT/CS/R&D
 • Osób/zespołów planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze nowoczesnych usług (SSC/BPO/IT/CS/R&D start-up)

 

 

Description in English

Study program Partners:               

Business Services Sector (BSS) is one of the fastest growing global industries, especially in Poland.  With this great track record of success in Poland, many foreign investors continue to be attracted to this market for the last 20 years. The secret formula lies behind strong and balanced rationale to invest; such as a good location model that supports multiple time zones, highly educated talent pool, attractive cost of doing business, strong support of local authorities, interesting grants & incentives programs, and a stable economic & political landscape. As this growth and evolution continues, we observe how the maturation process of BSS organisations evolves, develops much more complex operating models, experiences different business dynamics, implements more advanced technological solutions and works hard to always meet changing customer expectations. More mature, more complex and more strategic BSS organisations, need the best leadership and management talent. This is especially important, as the sector is maturing very fast, and transforming its business model from transactional to more advanced and strategically critical. Business Services Executive Management program contains a comprehensive set of topics to prepare BSS managing teams for the challenges of the future!

See you in school!

Violetta Małek,

Managing Partner Gekko advisoryNOW, Academic Director

 

Aim of the program is:

 • To equip students with advanced knowledge and tools to build and manage business services centre, both at the operational and strategic level
 • To improve, extend or add qualifications to successfully (efficiently and of the highest quality) manage business services centre SSC/BPO/IT/R&D
 • To promote business services sectors among the rest of the business, both locally and internationally
 • To maintain a stable inflow of senior management competences into the business services sector

 

What makes the program unique:

 • Business Experience – classes managed by experienced business services sector executives together with BSS management consultants
 • Perfect size classes – the workshop and project teamwork style mixed together with real life sector cases and trends
 • Honorary patronage – Pro Progressio, one of the biggest BSS organizations, which supports business growth in Poland. Pro Progressio works with services providers, training and education companies, recruitment agencies, real estate developers, consulting companies, universities, city halls as well as individual experts
 • Networking and best practice “in one place” – the opportunity to meet and to build business relationships with senior managers from the BSS sector organizations, and BSS experts in the field of executive management, operations and finance. The best opportunity to exchange experiences, discuss ideas, and share best practice.

 

Practical skills:

 • Operating model transformation, building and maintenance/management
 • Process centralization, transition and optimization
 • Business models and tools usage
 • Continuous development and strategic management “for the future”
 • Generation of “quick and long term” optimization Ideas and successful implementation

 

Career opportunities:

 • To grow within Business Services Sector up to the Global BSS corporate roles
 • To grow up to the BSS Executive role and have the opportunity to become a CEO of an organization from any other sector
 • To become the BSS Executive coming from areas such as finance, HR, operations or any other
 • To join the BSS organization as an expert and successfully continue to contribute in the area of expertise (strategic advisor, PMO)
 • To become the Leader of the BSS organization “for life”

 

Who is the programme for:

 • Individuals who work or plan to develop their career at the SSC / BPO / IT / R & D or any other business services center into the following positions:
  • Executive Management, including high and medium level managers
  • Managers responsible for business transformation, operational efficiency and the quality of services provided
  • Finance directors and managers responsible for financial management and controlling
 • Executive management of any company planning to build a business services center, such as SSC / BPO / IT / CS / R & D or other
 • Individuals or teams planning to start a business in the modern services sector (SSC / BPO / IT / CS / R & D or any other BSS start-up)

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa