Biznes międzynarodowy i negocjacje/International Business and Negotiations

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Biznes międzynarodowy i negocjacje/International Business and Negotiations

 • Zaawansowana ekonomia międzynarodowa – Advanced International Economics
 • Zarządzanie projektowe – Project Management
 • Ocena projektów inwestycyjnych – Investment Projects Evaluation
 • Światowy ład korporacyjny – Global Corporate Governance
 • Finanse w gospodarce i przedsiębiorstwie – Corporate Finance
 • Kultura i otoczenie biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej-klub dyskusyjny CC – Business Environment in Central and Eastern Europe – Collegium Civitas Debating Society
 • Zrównoważony rozwój i innowacje społeczne – Sustainability and Social Innovation
 • Otoczenie prawne międzynarodowej działalności gospodarczej – Legal Environment of International Business
 • Zarządzanie zmianą – Innovation & Change Management
 • Reklama międzynarodowa i PR – International Advertising & PR
 • Zaawansowane analizy rynkowe – Advanced Business Research Methods
 • Organizaje pozarządowe w polityce społecznej i rozwoju – Non-Governmental Organisations
 • Zarządzanie i strategie biznesowe na rynkach wschodzących – Social Policy and Development Management and Strategies for Emerging Markets
 • Zarządzanie zmianą – Innovation & Change Management
 • Negocjacje międzynarodowe – International Negotiations

* Program może ulec nieznacznym zmianom.

Przedmioty* kierunku Stosunki międzynarodowe / International Relations na r. ak. 2018/2019

 • Integracja europejska
 • Mechanizmy decyzyjne w stosunkach międzynarodowych
 • Międzynarodowa ekonomia polityczna
 • Proces globalizacji
 • Współczesne konflikty międzynarodowe
 • Współczesne stosunki międzynarodowe – teoria i praktyka
 • Wyzwania rozwojowe
 • Spotkania z praktykami
 • Język polski (dla obcokrajowców)
 • Seminarium dyplomowe
 • Zajęcia dyplomowe

 

* Program może ulec nieznacznym zmianom

Uwaga: Kolejność zajęć realizowanych przez osoby rozpoczynające studia od semestru letniego (od lutego lub marca) może różnić się od kolejności realizowanej przez osoby rozpoczynające od semestru zimowego (od października).


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa