Biznes międzynarodowy i negocjacje/International Business and Negotiations

Udostępnij strone

  1. Rodzaj studiów:
    II stopnia (magisterskie uzupełniające)
  2. Tryb studiów:
    stacjonarne
  3. Język wykładowy:
    polski i angielski
  4. Czas trwania studiów:
    2 lata (4 semestry)
  5. Kierunek:
    Stosunki międzynarodowe/International Relations

Dzisiejszy świat biznesu charakteryzuje rywalizacja, umiędzynarodowienie i globalny zasięg. To sprawia, że wielonarodowe podmioty nieustannie szukają kandydatów nie tylko dysponujących pogłębioną wiedzą biznesową, lecz także zdolnych do pracy w wielokulturowym otoczeniu. Program studiów na specjalności Biznes międzynarodowy i negocjacje powstał z myślą o wykształceniu menedżerów gotowych sprostać tym wymaganiom. Studia pozwolą Ci zdobyć biegłą znajomość biznesowego kontekstu ekonomii, prawa, polityki, kultury i stosunków międzynarodowych.
Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim, ale to Ty decydujesz, jaką część zajęć chcesz realizować w języku angielskim. Dzięki takiej formule programu zwiększasz swoje kompetencje językowe oraz szanse na znalezienie wymarzonej pracy w środowisku międzynarodowym.
Opiekunem specjalności jest dr David E. Kalisz, autor licznych artykułów naukowych dotyczących strategii konkurencyjności i nowych mediów. Prowadzi własną firmę doradczą i pracuje w Telewizji Polskiej, gdzie jest odpowiedzialny za rozwój nowych mediów.

 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną i kompetencje z zakresu:

  • zarządzania strategicznego,
  • zarządzania zmianą,
  • zarządzania projektami,
  • zaawansowanej ekonomii międzynarodowej,
  • międzynarodowego biznesu,
  • społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

  • stosowania metod ilościowych do rozwiązywania problemów biznesowych,
  • analizy procesów biznesowych,
  • technik negocjacyjnych i komunikacyjnych,
  • oceny projektów inwestycyjnych.

 

Perspektywy zawodowe:

  • ministerstwa (Skarbu, Finansów, Spraw Zagranicznych);
  • działy sprzedaży międzynarodowej i marketingu,
  • agencje rządowe,
  • firmy handlowe,
  • organizacje non-profit,
  • instytuty naukowe.

 

Atuty:

  • zajęcia prowadzą praktycy stosunków międzynarodowych, doradcy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ekonomiści, badacze Europy, specjaliści z bogatym doświadczeniem w organizacjach międzynarodowych;
  • zdobędziesz praktyczne umiejętności analizowania złożonych problemów globalnych;
  • opanujesz umiejętności budowania i kształtowania relacji oraz technik komunikacji;
  • zdobędziesz biegłą znajomość biznesowego kontekstu ekonomii, prawa, polityki, kultury i stosunków międzynarodowych;
  • masz możliwość wyboru specjalistycznych kursów w kluczowych obszarach międzynarodowego biznesu i ekonomii;
  • w ramach programu specjalności możesz skorzystać z kursu Metody Badań Ilościowych, który wyposaży Cię w kompetencje w zakresie metod badawczych i zaawansowanej ekonomii międzynarodowej;
  • zajęcia są prowadzone w języku polskim i angielskim, dzięki czemu będziesz lepiej przygotowany do podjęcia zawodowych wyzwań w środowisku międzynarodowym.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa