Biznes międzynarodowy i negocjacje

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

Czujesz, że masz odpowiednie umiejętności negocjacji, krytycznego i logicznego myślenia? Widzisz się w przyszłości w roli managera? Podejmij studia na specjalności Biznes międzynarodowy i negocjacje! Nauczysz się nie tylko zarządzać i myśleć strategicznie, ale też poznasz potrzeby globalnego rynku i preferencje lokalnych konsumentów. Dowiesz się, w jaki sposób optymalizować procesy i budować skuteczne strategie, które zdecydują o sukcesie Twojego przedsięwzięcia!
 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • opracowywania strategii cenowych,
 • zarządzania w biznesie międzynarodowym,
 • zarządzania strategicznego,
 • rachunkowości zarządczej,
 • organizacji działalności handlowej,
 • ładu korporacyjnego,
 • identyfikowania potrzeb klienta.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • zarządzania projektami,
 • optymalizacji procesów,
 • budowania strategii,
 • krytycznego myślenia i weryfikowania prawdziwości informacji,
 • technik autoprezentacji.

 

Perspektywy zawodowe:

 • instytucje publiczne, państwowe i samorządowe,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe,
 • korporacje i organizacje międzynarodowe,
 • firmy konsultingowe,
 • centra badawcze, think tanki, instytucje badawczo-rozwojowe.

 

Atuty:

 • na zajęciach spotkasz się z praktykami, posiadającymi doświadczenie w branży chemicznej, farmacji, bankowości czy nieruchomościach, pracującymi w zarządach wielkich spółek i prowadzącymi własny biznes;
 • program studiów daje Ci możliwość poznania najważniejszych narzędzi pracy managera i cennych umiejętności ich skutecznego wykorzystania;
 • zostaniesz wyposażony w wiedzę z zakresu finansów, marketingu, zarządzania oraz kierowania przedsiębiorstwami różnej wielkości;
 • będziesz przygotowany do samodzielnego prowadzenia projektów na skalę międzynarodową;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa