Biznes i marketing międzynarodowy / International Business and Marketing

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Biznes i marketing międzynarodowy / International Business and Marketing na r. ak. 2018/2019

 • Market Analysis – Analizy rynkowe
 • Marketing Research – Badania marketingowe
 • CSR – Corporate Social Responsibility
 • Etyka w biznesie – Ethics in Business
 • Business Culture and Environment – Kultura i otoczenie biznesu
 • Marketing międzynarodowy – International Marketing
 • Media społecznościowe – Social Media Marketing
 • Ochrona własności intelektualnej w polskim porządku prawnym – Intellectual Property Protection in the Polish Legal Order
 • Podstawy marketingu i sprzedaży – Introduction to Marketing and Sale
 • Rachunkowość finansowa – Financial Accounting
 • Rachunkowość zarządcza – Management Accounting
 • Transakcje międzynarodowe i globalne łańcuchy dostaw – International Transactions and Global Supply Chains
 • Zarządzanie i przedsiębiorczość – Management and Entrepreneurship
 • Zarządzanie strategiczne – Strategic Management
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym – Management in International Business

Program może ulec nieznacznym zmianom.

Przedmioty kierunku Stosunki międzynarodowe / International Relations na r. ak. 2018/2019

 • Ekonomia międzynarodowa. Finanse – International Economy. Finance
 • Ekonomia międzynarodowa. Handel – International Economy. Trade
 • Encyklopedia prawa – Introduction to Law
 • Filozofia i idee społeczno-polityczne – Philosophy
 • Gry strategiczne – Strategic Games
 • Historia powszechna 1914-1956 – World History 1914-1956
 • Historia powszechna po 1956 roku – World History since 1956
 • Makroekonomia i finanse publiczne – Macroeconomics and Public Finance
 • Mikroekonomia z elementami przedsiębiorczości – Microeconomics
 • Powszechna historia gospodarcza – World Economic History
 • Prawo międzynarodowe publiczne. Część ogólna – Public International Law (I)
 • Prawo międzynarodowe publiczne. Część szczegółowa – Public International Law (II)
 • Statystyka opisowa – Statistics
 • Studia strategiczne – Strategic Studies
 • Teorie stosunków międzynarodowych – Theory of International Relations
 • Unia Europejska we współczesnych stosunkach międzynarodowych – EU in Contemporary International Relations
 • Warsztat pisania akademickiego – Academic Writing Workshop
 • Język obcy – Foreign Language
 • Język polski – Polish Language
 • Seminarium licencjackie – BA Seminar
 • WF – Physical Education

Elective Courses
*Program może ulec nieznacznym zmianom.

The program is offered only if a required minimum number of students opt for it.
After having successfully completed this program, students will be granted a diploma of Bachelor of Arts in International Relations, specialisation: Biznes i marketing międzynarodowy.

Program może ulec nieznacznym zmianom.
Uwaga: Kolejność zajęć realizowanych przez osoby rozpoczynające studia od semestru letniego (od lutego lub marca) może różnić się od kolejności realizowanej przez osoby rozpoczynające od semestru zimowego (od października).

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa