Biznes i marketing międzynarodowy

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

Czy wiesz jakich ofert pracy jest najwięcej w Londynie? Stanowiska związane z branżą marketingową.

Współczesny marketing w zglobalizowanym świecie wymaga nowego zestawu umiejętności. Biznes międzynarodowy stał się wymagający – należy rozumieć klientów z różnych krajów i różnorodnych kręgów kulturowych, należy rozumieć mechanizmy rynkowe tak samo globalne jak i regionalne. Jeżeli interesujesz się marketingiem w jego „miękkiej” odsłonie (jak np. komunikacja lub branża PR) czy w jego „twardej” odsłonie (jak analizy rynkowe lub consulting) zapisz się na Biznes i marketing międzynarodowy aby pogłębić swoją pasję i znaleźć pracę w wymarzonej branży.

 

 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • podstaw marketingu;
 • zarządzania w biznesie międzynarodowym;
 • zarządzania strategicznego;
 • rachunkowości finansowej;
 • organizacji działalności handlowej;
 • budowania wizerunku marki;
 • identyfikowania potrzeb klienta.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • konstruowania i analizowania badań marketingowych – ilościowych i jakościowych;
 • planowania i realizowania badań ilościowych i jakościowych;
 • opracowywania strategii marketingowej;
 • prowadzenia trudnych rozmów negocjacyjnych;
 • technik autoprezentacji.

 

Na specjalności Biznes i marketing międzynarodowy spotkasz się z praktykami rynkowymi z doświadczeniem w PR, lobbingu czy consultingu, osoby z doświadczeniem zarówno w pracy w największych korporacjach, prowadzące własny biznes, start-up czy kierujące spółkami skarbu państwa. Poznaj Biznes i marketing międzynarodowy w praktyce!

 

Profil absolwenta
Program dydaktyczny specjalności Biznes międzynarodowy został stworzony w taki sposób, aby absolwenci mogli znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w 4 głównych obszarach marketingu:
1) Komunikacja (branża PR lub reklamowa)
2) Digital (komunikacja cyfrowa czy e-commerce)
3) Public Affairs (jak doradztwo regulacyjne lub lobbing)
4) Consulting (analizy rynkowe lub doradztwo biznesowe)

 

Koncentrujemy się na współczesnych narzędziach i umiejętnościach, które nasi prowadzący wykorzystują codzienne w swojej pracy. Absolwent będzie znał szczegóły dotyczące:

 • Business turnaround
 • Budowania wizerunku marki
 • Pricingu
 • Blue Ocean Strategy
 • e-Commerce
 • Omnichannel
 • Komunikacji kryzysowej
 • Brandingu
  oraz szeregu innych.

 

Atuty:

 • zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem w branży PR, lobbingu czy consultingu, m. in. przedstawiciele znanych korporacji, spółek skarbu państwa, start-upów;
 • program studiów koncentruje się na współczesnych narzędziach i umiejętnościach, które prowadzący wykorzystują codziennie w swojej pracy;
 • studenci poznają szczegóły dotyczące m. in.: business turnaround, pricingu, Blue Ocean Strategy, e-Commerce, omnichannel, komunikacji kryzysowej;
 • ukończenie studiów daje szerokie perspektywy zawodowe w obszarach związanych z komunikacją oraz consultingiem;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa