Biznes i gospodarka w Azji

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

Na czym polega fenomen chińskiej gospodarki? Jak koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku wpływa na lokalne i światowe rynki? Jak prowadzić skuteczne negocjacje z partnerami azjatyckimi? Jeśli jesteś zainteresowany współczesną Azją i dynamiką tamtejszych gospodarek od państw Azji Centralnej przez bogaty w ropę naftową świat arabski po Azję Południowo-Wschodnią, wybierz studia azjatyckie z lektoratem z języka chińskiego lub arabskiego w Collegium Civitas. Poza wiedzą o uwarunkowaniach geopolitycznych i gospodarczych Azji, zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci sprawnie poruszać się w świecie azjatyckiego biznesu i zwiększą szansę na sukces Twoich działań prowadzonych we współpracy z partnerami z Azji.
 

 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • społeczno-politycznych i ekonomicznych realiów współczesnego świata i Azji;
 • gospodarek i otoczenia biznesu poszczególnych państw regionu (Japonia, Chiny, Korea, Indie);
 • stylu azjatyckiego biznesu, różnic między biznesem europejskim i azjatyckim, tematów tabu i głównych przyczyn niepowodzeń we wspólnych przedsięwzięciach;
 • politycznych i gospodarczych relacji Polski z państwami azjatyckimi.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • komunikacji w języku chińskim lub arabskim,
 • stosowania strategii negocjacyjnych,
 • budowania relacji,
 • komunikacji z Azjatami,
 • analizy konkretnych przypadków biznesowych.

 

Perspektywy zawodowe:

 • firmy eksportowe działające na rynkach azjatyckich;
 • azjatyckie firmy obecne w Polsce (Samsung, LG, Bank of China);
 • sektor usług i turystyki, obsługa klientów z państw Azji;
 • oddziały administracji publicznej współpracujące z inwestorami z Azji;
 • organizacje międzynarodowe i placówki dyplomatyczne;
 • polskie placówki dyplomatyczne w Azji.

 

Atuty:

 • program studiów obejmuje lektoraty z języka chińskiego lub arabskiego;
 • studenci odkrywają kontynent od Azji Centralnej przez świat arabski i subkontynent indyjski po Azję Południowo-Wschodnią: studia koncentrują się na unikalnej różnorodności i dynamice kontynentu;
 • podczas zajęć wykładowcy przekazuję wiedzę z zakresu współczesnych wyzwań geopolitycznych i ekonomicznych oraz działań biznesowych;
 • Uczelnia zapewnia możliwość poznania krajów i kultur azjatyckich dzięki wyjazdom na uczelnie partnerskie: do Turcji i Gruzji (w ramach programu Erasmus +) oraz Kazachstanu, Kirgistanu, Korei, Libanu lub na Tajwan (poza programem Erasmus +);
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa