Biznes i gospodarka w Azji

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Biznes i gospodarka w Azji od r. ak. 2019/2020

 • Azja Centralna – gospodarka, biznes, negocjacje
 • Azja w gospodarce światowej
 • Bliski Wschód – gospodarka, biznes, negocjacje
 • Chiny – gospodarka, biznes, negocjacje
 • Indie i Pakistan – gospodarka, biznes, negocjacje
 • Kultura polityczna i organizacyjna w Azji
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku
 • Stosunki gospodarcze Polska-Azja

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.

Przedmioty fakultatywne w r. ak. 2018/2019*

Przedmioty fakultatywne dostępne będą głównie od drugiego roku studiów.

 • „Metodyka analityka.” Analiza i doradztwo polityczne
 • Ameryka Łacińska we współczesnym świecie
 • Przywództwo w polityce zagranicznej
 • Analiza trendów konsumenckich
 • Arte-coaching – rozwój poprzez damę i ruch
 • Arte-coaching – rozwój poprzez formy plastyczne
 • Arte-coaching – twórcze narzędzia pracy rozwojowej dla trenerów i coachów
 • Bliski Wschód – społeczeństwo i kultura
 • Populizm i kryzys demokracji
 • Coaching i jego narzędzia
 • Content Marketing i Webwriting
 • Cyberbezpieczeństwo: szpiegostwo, strategia i polityka w domenie cyfrowej
 • Cywilizacja Islamu
 • Cywilizacja japońska
 • Czystość i brud. Historie obyczajów higienicznych i praktyk sanitarnych
 • Design Think
 • Efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Estetyka fotografii
 • Estetyka w badaniach marketingowych
 • Fotografia w kulturze współczesnej
 • Międzynarodowe przestępstwa gospodarcze
 • Główne konflikty świata w XXI wieku
 • Gry multimedialne – nowe medium
 • Inbound marketing
 • Influencer marketing w praktyce
 • Innowacyjne sposoby promocji
 • Job coaching
 • Komunikacja interpersonalna z elementami NVC
 • Komunikacja marketingowa i public relations.
 • Fake-news, postprawda i polityka informacji w XXI w
 • Kultura elitarna i kultura popularna
 • Marketing i reklama społeczna
 • Marketing wartości i nowe media
 • Media CC
 • Metody dramowe w kształtowaniu zmian społecznych
 • Mitologia Batmana a kryminologia
 • Moda jako język komunikacji międzynarodowej
 • Ameryka – słabnące mocarstwo
 • Myślenie systemowe w praktyce
 • Narzędzia marketingu interaktywnego
 • Negocjacje w Azji Wschodniej
 • Kryminalne aspekty polityki w Azji Wschodniej
 • Neuronauka w praktyce coacha
 • Nowoczesne narzędzia PR i marketingu w pracy rzecznika prasowego (administracji państwowej)
 • Ochrona własności intelektualnej w polskim porządku prawnym
 • Personal branding
 • Podstawowe pojęcia aktorskie
 • Podstawowe metody i techniki wypowiadania się w mediach
 • Podstawy ustroju społeczno-politycznego RP oraz prawa i wolności obywatelskie
 • Podstawy umiejętności trenerskich
 • Polityka w Azji w XX i XXI w.
 • PR i reklama we współczesnym społeczeństwie informacyjnym
 • Prawo konfliktów zbrojnych i prawo humanitarne
 • Przygotowanie do wystąpień publicznych, prezentacji i autoprezentacji z elementami pracy z ciałem i z głosem
 • Psychologia i zarządzanie reklamą
 • Public Relations – wprowadzenie
 • Relacje Chiny – Stany Zjednoczone: Wyzwania i Możliwości
 • Relacje USA-Federacja Rosyjska
 • Rynek mediów i reklamy
 • Savoir vivre – etykieta biznesu
 • Sekty – alternatywne poszukiwania
 • Skandynawia we współczesnym świecie
 • Skuteczne prezentacje
 • Sprawozdawczość sądowa, dziennikarstwo śledcze
 • Storytelling a budowanie marki
 • Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie
 • Techniki wyobraźni
 • Trening kreatywności
 • Umysł, mózg, świadomość i ciało
 • Wdrażanie coachingu liderskiego i sprzedażowego w organizacjach
 • Czas w społeczeństwie i kulturze
 • Współczesne wyzwania migracji międzynarodowej i uchodźctwa
 • Zarządzanie projektem w praktyce z elementami kompetencji cyfrowych
 • Zarządzanie strategią reklamową
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie wizerunkiem i tożsamością organizacji
 • Warsztat publicystyki telewizyjnej
 • Śledztwa internetowe
 • Warsztat trenerski-techniki prowadzenia szkoleń
 • Koło Naukowe Socjologów
 • Innowacje społeczne

*UWAGA! Warunkiem uruchomienia przedmiotu fakultatywnego jest zarejestrowanie się odpowiedniej liczby studentów.
Dostępność przedmiotów fakultatywnych w poszczególnych semestrach może ulec zmianom.