Bezpieczeństwo ruchów migracyjnych

Udostępnij strone

Rekrutacja Online  

Rekrutacja na tę specjalność zakończona.
Zobacz, na które specjalności trwa rekrutacja: studia stacjonarne II stopnia

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe

Stale wzrastająca liczba imigrantów stawia nowe wyzwania ekonomiczne, kulturowe i społeczne przed administracją i obywatelami państw przyjmujących i wysyłających. Jak sprostać pojawiającym się wyzwaniom i oczekiwaniom obydwu stron? Wybierz specjalność Bezpieczeństwo ruchów migracyjnych, na której zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu globalnych trendów migracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa migrantom i członkom społeczności przyjmujących, komunikacji międzykulturowej oraz rozwiązywania konfliktów. Podczas zajęć będziesz miał kontakt z badaczami i praktykami, pod okiem których posiądziesz umiejętności niezbędne do podjęcia działań i sprostania wyzwaniom w tym obszarze. Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści nauk i badań społecznych, socjologowie mniejszości etnicznych, m. in. prof. Jadwiga Koralewicz, prof. Stanisław Mocek, prof. Jan Skórzyński, prof. Ewa Nowicka-Rusek, dr Katarzyna Iwińska, dr Xymena Bukowska, Magdalena El-Ghamari.

Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu:

 • przygotowania, przeprowadzania, analizy i opracowania badań społecznych;
 • analizy danych i pisania raportów;
 • biegłej obsługi programów statystycznych;
 • rozwiązywania konfliktów wynikających z różnic kulturowych;
 • prowadzenia negocjacji i mediacji w środowisku międzykulturowym;
 • zarządzanie bezpieczeństwem.

Perspektywy zawodowe:

 • administracja państwowa (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd ds. Cudzoziemców);
 • administracja samorządowa (Wydziały Spraw Cudzoziemców, Wydziały Obsługi Mieszkańców);
 • agendy Unii Europejskiej;
 • organizacje pozarządowe;
 • działy HR w międzynarodowych firmach;
 • ambasady i konsulaty RP;
 • organizacje i think-tanki międzynarodowe;
 • media: radio, prasa, TV, Internet.

Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa