Bezpieczeństwo międzynarodowe

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

 

Międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa stanęło w obliczu radykalnych przemian, dotychczasowy ład międzynarodowy podlega znaczącej rekonfiguracji. Wzrasta rola Chin, słabnie pozycja Stanów Zjednoczonych, Rosja pozostaje niewiadomą, Bliski Wschód i Afryka Północna nadal stanowią zarzewie konfliktu, Unia Europejska przeżywa wewnętrzny kryzys, a zmiany klimatyczne coraz silniej wpływają na realia polityczne. Klasyczna wiedza podręcznikowa przestaje wystarczać dla zrozumienia współczesnego świata.

 

Na specjalności Bezpieczeństwo międzynarodowe będziesz miał szansę zapoznać się z przemianami zachodzącymi w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa oraz nauczysz się definiować ich wielorakie konsekwencje. Zdobędziesz wiedzę na temat czynników wpływających na kształt środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, nowych szans, wyzwań, zagrożeń i ryzyka.

 

Podczas zajęć będziesz miał kontakt z wybitnymi specjalistami, praktykami i teoretykami, autorytetami w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego.

 

Zdobędziesz kluczowe kompetencje w zakresie:

 • analizy stosunków międzynarodowych,
 • rozpoznawania zagrożeń międzynarodowych i określania ich potencjalnych konsekwencji,
 • analizowania i stawiania wniosków opartych na dogłębnym rozumieniu realiów bezpieczeństwa międzynarodowego,
 • tworzenia realistycznych prognoz dotyczących kierunków rozwoju zagrożeń międzynarodowych.

 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • systemu bezpieczeństwa w Karcie Narodów Zjednoczonych,
 • regionalnych systemów bezpieczeństwa,
 • źródeł zagrożeń wg punktów zapalnych świata,
 • źródeł zagrożeń od strony funkcjonalnej (państwa upadające/upadłe, cyberprzestrzeń, zmiany klimatyczne, kryzys w UE, etc.),
 • bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych.

 

Perspektywy zawodowe:

 • ambasady i placówki zagraniczne,
 • międzynarodowe organizacje i korporacje,
 • administracja publiczna,
 • think-tanki zajmujące się analizą zagrożeń międzynarodowych, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe.

 

Atuty:

 • zajęcia prowadzą wybitni specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • zapoznasz się z przemianami zachodzącymi w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa;
 • zdobędziesz wiedzę na temat czynników wpływających na kształt środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, nowych szans, wyzwań, zagrożeń i ryzyka;
 • zdobędziesz kompetencje w zakresie analizowania i stawiania wniosków, tworzenia realistycznych prognoz dotyczących kierunków rozwoju zagrożeń międzynarodowych, rozpoznawania zagrożeń międzynarodowych i określania ich potencjalnych konsekwencji;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa