Bezpieczeństwo i zwalczanie terroryzmu

Udostępnij strone

UWAGA! Rekrutacja na tę specjalność została zakończona.

 

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe

Interesujesz się zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i cyberzagrożeń? Masz żyłkę badacza i analityczny umysł? Studia na kierunku Bezpieczeństwo i zwalczanie terroryzmu dadzą Ci możliwość zdobycia wiedzy praktycznej, niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa państwa funkcjonującego we współczesnym środowisku regionalnym i globalnym. W przyszłości możesz podjąć pracę jako analityk w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, dziennikarz zajmujący się bezpieczeństwem i współczesnymi zagrożeniami, badacz stosunków międzynarodowych oraz zagadnień bezpieczeństwa czy specjalista odpowiedzialny za kształtowanie polityk bezpieczeństwa podmiotów prywatnych.
Zdobędziesz wiedzę merytoryczną w zakresie:

 • prawa i organizacji międzynarodowych,
 • funkcjonowania różnych systemów bezpieczeństwa państw na świecie,
 • współczesnych konfliktów społecznych i politycznych jako zagrożenia ładu międzynarodowego,
 • specyfiki współczesnego środowiska bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście zagrożeń asymetrycznych i hybrydowych,
 • zapobiegania zjawisku terroryzmu,
 • psychologicznych aspektów terroryzmu,
 • międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań polityki bezpieczeństwa państw.

 

Zdobędziesz wiedzę praktyczną i umiejętności w zakresie:

 • analizy cyberzagrożeń,
 • analizy informacji,
 • metod przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.
 • opracowywania i implementowania procedur i algorytmów na wypadek zagrożeń,
 • regulacji prawnych dotyczących zwalczania terroryzmu oraz ich interpretacji,
 • tworzenia podstaw i implementowania efektywnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

 

 Perspektywy zawodowe:

 • struktury administracji publicznej,
 • instytucje związane z kreowaniem polityki bezpieczeństwa,
 • organizacje międzynarodowe,
 • przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych,
 • instytucje podległe MSZ,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa