Bezpieczeństwo gospodarcze. Analityka i zarządzanie

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

 

Specjalność Bezpieczeństwo gospodarcze. Analityka i zarządzanie odpowiada na współczesne wyzwania rynku pracy związane z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów łączących wiedzę socjologiczną z umiejętnościami praktycznej analizy zjawisk społeczno-gospodarczych  oraz zapewnianiem bezpieczeństwa gospodarczego.

Ta interdyscyplinarna specjalność wykorzystuje wiedzę z takich dziedzin nauki jak: socjologia, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracja, psychologia, nauki prawne oraz zarządzanie, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka. Program przewiduje przewiduje wiele zajęć praktycznych.

 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • przebiegu zjawisk społecznych i procesów polityczno-prawnych związanych z bezpieczeństwem gospodarczym;
 • rozumienia zależności pomiędzy kulturą, tradycjami społecznymi, systemami wartości i religiami, strukturą społeczną a rozwojem gospodarczym danego społeczeństwa, a także konfliktami społecznymi;
 • podstaw prawa gospodarczego, ochrony konsumenta i konkurencji;
 • metodyki budowania bezpiecznego biznesu poprzez innowacyjne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i prawne oraz pozyskiwanie informacji i ich analizę;
 • różnych modeli  gospodarki.

 

Zdobędziesz praktyczne kompetencje i umiejętności z zakresu:

 • analizy i wyjaśniania wzajemnych zależności zjawisk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów gospodarczych;
 • stosowania metod i technik badawczych oraz narzędzi opisu wykorzystywanych w obszarze ryzyk gospodarczych;
 • opracowywania i monitorowania realizacji strategii rozwojowych, w tym optymalizacji zarządzania.

 

Perspektywy zawodowe:

Praca w jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za GRC (Governance Risk Compliance) w:

 • firmach MŚP,
 • instytucjach publicznych, państwowych i samorządowych,
 • korporacjach i organizacjach międzynarodowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • ośrodkach badań opinii społecznej i rynku,
 • instytucjach badawczych i rozwojowych,
 • mediach.

 

Atuty:

 • zajęcia są prowadzone przez interdyscyplinarną kadrę ekspertów – naukowców i praktyków;
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności pożądane przez pracodawców;
 • posiądziesz wiedzę, którą wykorzystasz zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i przy prowadzeniu własnego biznesu;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa