Bezpieczeństwo biznesu

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2020 r.

 

Bezpieczeństwo podmiotów gospodarczych tworzących podwaliny ekonomicznej stabilności państwa to jeden z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa państwa w XXI w. Zagrożenia ze strony przestępczości zorganizowanej, globalne powiązania rynków kapitałowych, rosnące zależności ekonomiczne oraz luki prawne wymagają stałego podnoszenia wiedzy, kompetencji i świadomości osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo firm i przedsiębiorstw. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku eksperci z Collegium Civitas opracowali program studiów Bezpieczeństwo biznesu, które są adresowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwami państwowymi i biznesem oraz do przedstawicieli pionów bezpieczeństwa rozmaitych instytucji (np. fizycznego, informacyjnego czy teleinformatycznego).

 

Adresaci studiów:
Ze względu na obecność w programie zajęć przedmiotów, które dotyczą wewnętrznych mechanizmów funkcjonowania podmiotów gospodarczych, odbiorcami studiów powinni stać się reprezentanci biznesu oraz przedsiębiorstw państwowych odpowiedzialni za zarządzanie takimi podmiotami i przedstawiciele pionów bezpieczeństwa (np. fizycznego, informacyjnego czy teleinformatycznego).

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • interpretacji i analizy warunków funkcjonowania biznesu w Polsce i na świecie,
 • rozpoznawania i diagnozowania zagrożeń płynących z działań o charakterze przestępczym dla publicznych i prywatnych podmiotów gospodarczych,
 • tworzenia programów profilaktycznych w celu przeciwdziałania takim zagrożeniom,
 • stosowania narzędzi praktycznych i analitycznych mających na celu zwalczanie zjawisk patologicznych,
 • tworzenia i implementowania polityk i strategii bezpieczeństwa firmy.

 

Perspektywy zawodowe:

 • piony bezpieczeństwa firm i instytucji,
 • piony bezpieczeństwa w administracji publicznej,
 • firmy szkoleniowe,
 • media biznesowe.

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa