Bezpieczeństwo antyterrorystyczne: świadomość społeczna i edukacja

Udostępnij strone

Rekrutacja Online  

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  październik 2017 r.

Słuchacze studiów Bezpieczeństwo antyterrorystyczne: świadomość społeczna i edukacja uzyskują dostęp do wiedzy i umiejętności, które sprawią, że staną się istotnym zasobem w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, zarówno jako świadomi obywatele, jak i  edukatorzy w tym obszarze.

Adresaci studiów:

Studia są dedykowane osobom, których zainteresowania, bądź wykonywany zawód związane są z szeroko pojętym bezpieczeństwem i edukacją dla bezpieczeństwa, a w szczególności do: pracowników i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem, pracowników think-tanków, pracowników firm konsultingowych i doradczych, a także dziennikarzy  i nauczycieli zajmujących się tą problematyką na różnych poziomach nauczania.

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w umiejętności i narzędzia niezbędne do realizacji zadań edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących bezpieczeństwa antyterrorystycznego w firmach i organizacjach prowadzących działalność nie tylko w skali krajowej, ale i międzynarodowej.

Zdobędziesz wiedzę i kluczowe kompetencje z zakresu:

 • realizacji zadań edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących bezpieczeństwa antyterrorystycznego;
 • rozumienia potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych współczesnych organizacji działających w dynamicznym środowisku bezpieczeństwa;
 • szkolenia wskazanych członków zespołu w dziedzinie reagowania na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, zwłaszcza zagrożenia terrorystyczne;
 • współczesnych form terroryzmu i mechanizmów stosowanych przez organizacje terrorystyczne;
 • radzenia sobie zarówno na poziomie prywatnym, jak i zawodowym w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego.

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa