Art in Practice

Udostępnij strone

Program

Program studiów obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym:
11 zjazdów24 zajęcia po 1,5 h  (wizyty w pracowniach, muzeach, galeriach) odbywają się poza Collegium Civitas1 wyjazd studyjny do Berlina (1 zjazd) Język wykładowy:
polski i angielski
 
Ramowy program Studiów:
Blok I – Geografia międzynarodowego świata sztuki współczesnej: instytucje, eksperci, biennale, targi

 • Najważniejsze instytucje artystyczne w Polsce i na świecie.
 • Who is who w świecie sztuki współczesnej. Sylwetki najważniejszych kuratorów, krytyków, galerzystów i kolekcjonerów polskich i zagranicznych.
 • Najważniejsze międzynarodowe biennale i triennale sztuki współczesnej i designu. Ich znaczenie, specyfika i siła oddziaływania na rynek sztuki.
 • Międzynarodowe targi sztuki współczesnej. Charakterystyka najważniejszych targów sztuki współczesnej, ich znaczenia na scenie międzynarodowej, zasady udziału, kwestie techniczne, strategiczne i finansowe  (Art Basel, Art Basel Miami, Art Basel Hong Kong).

Blok II – Art  Careers: artysta, kurator, wydawca, krytyk, galerzysta

 • Zawód: artysta. Spotkania z artystami w ich pracowniach (modele pracy, profesjonalizacja zawodu, samoorganizacja, PR i budowanie networkingu). *Warsztaty i spotkania z artystami różnych pokoleń
 • Rola kuratorów w sztuce współczesnej. Międzynarodowa historia kuratorstwa, strategie kuratorskie i nowe modele pracy z artystą. Próby rozpoznania przyszłych strategii kuratorskich na świecie. *Spotkania i warsztaty z kuratorami sztuki współczesnej
 • Art Residencies. Międzynarodowa sieć rezydencji artystycznych. Modele funkcjonowania, sposoby rekrutacji i finansowania, znaczenie. *Zajęcia praktyczne – aspekty pisania aplikacji na rezydencje artystyczne
 • Krytyka artystyczna polska i zagraniczna. Jej narodziny, ewolucja i znaczenie we współczesnym świecie. Specyfika krytyki artystycznej w Polsce i na świecie; najważniejsze pisma o sztuce w Polsce i na świecie. Zawód: krytyk sztuki współczesnej. *Zajęcia praktyczne – pisanie tekstu krytycznego\Znaczenie art booków, wydawnictw artystycznych  i magazynów w świecie sztuki współczesnej. **Warsztaty z redaktorami oraz wydawcami i projektantami książek
 • Międzynarodowy networking jako klucz do sukcesu w świecie sztuki współczesnej.
 • Biznes inspirowany sztuką. Księgarnie artystyczne, projektanci mody i designerzy czerpiący ze sztuki współczesnej, projektowanie katalogów, grafika użytkowa i projektowanie stron internetowych instytucji i galerii prywatnych.

Blok III –  Instytucja: tworzenie i zarządzanie instytucjami prywatnymi i publicznymi

 • Modele instytucji: publiczne, prywatne, artists-run spaces, instytucje hybrydowe, organizacja prawna – firma, NGO (podstawy wiedzy o funkcjonowaniu stowarzyszeń i fundacji), „co tworzy instytucję” ?, wizerunek instytucji, target, program, wizja. Modele finansowania instytucji – specyfika polska, model amerykański. Realia polskie w konfrontacji z finansowaniem i organizacją instytucji zagranicznych. *Zajęcia praktyczne – ćwiczenia z projektowania instytucji
 • Instytucje publiczne a galeria prywatne – etyka, punkty zbieżne, cele, finansowanie, organizacja i planowanie dochodów.
 • Strategie rozwoju instytucji, „pączkowanie” inicjatyw – od magazynu o sztuce do targów sztuki.

Blok IV – Wystawa. Od koncepcji po realizację i promocję

 • Tworzenie wystaw „od kuchni”. Research, organizacja, tworzenie budżetu wystaw, fundraising (pozyskiwanie środków publicznych i prywatnych), koordynacja projektu, produkcja i architektura przestrzeni wystawienniczej, praca z artystą i galerią go reprezentującą,  strategie promocyjne (opracowanie promocji wystawy, lista kontaktów, kontakt z mediami i krytykami, promocja w mediach społecznościowych), rola kuratora i koordynatora projektu, dokumentacja fotograficzna i filmowa oraz rola dokumentacji, aspekty techniczne produkcji wystawy, logistyka: pakowanie, transport, ubezpieczenie. *Zajęcia praktyczne – ćwiczenia z projektowania wystawy/wydarzenia.
 • Projektowanie i aranżacja wystawy – techniczne aspekty produkcji.
 • Sztuka w miejscach nieprzeznaczonych do wystawiania sztuki, sztuka w przestrzeni publicznej, sztuka w przestrzeniach postindustrialnych, pustostanach etc – techniczne, organizacyjne i promocyjne aspekty realizacji.
 • Od wystawy po festiwal –  produkcja dużych wydarzeń artystycznych o międzynarodowym zasięgu.

Blok V – Nowoczesne modele finansowania instytucji i wydarzeń artystycznych

 • Finansowanie – gdzie i jak zdobywać granty na projekty artystyczne – od stypendium po festiwal. *Zajęcia praktyczne – opracowanie wniosku grantowego.
 • Jak sprzedać sztukę współczesną. Specyfika międzynarodowego obrotu sztuką współczesną. * Spotkania z galerzystami w przestrzeniach galerii.
 • Świat kolekcjonerów sztuki współczesnej. Jak kolekcjonować sztuką współczesną. Model belgijski, model amerykański, model polski. *Zwiedzanie kolekcji korporacyjnej, spotkania z prywatnymi kolekcjonerami oraz art advisorem

Blok VI – Research: najnowsze trendy w badaniach nad sztuką współczesną

 • Historia wystaw polskich i międzynarodowych jako wstęp do praktycznych zajęć z organizacji wystaw.
 • Problemy badawcze sztuki współczesnej, w tym wprowadzenie do studiów nad globalnym modernizmem *Zajęcia praktyczne – aspekty pisania wniosków na polskie i międzynarodowe granty badawcze
 • Najnowsze tendencje w sztuce współczesnej i ich przełożenie na współczesną praktykę artystyczną, wystawienniczą i badawczą
 • Współczesna sztuka Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Nowe tendencje w projektach badawczych sztuki współczesnej
 • Nowe media i przyszłość sztuki
 • Sztuka współczesna i popkultura – trendy w Polsce i na świecie, podnoszenie prestiżu marki przez sztukę współczesną (współpraca z domami mody, projektantami), art goes pop /pop goes art – wystawy Davida Bowie w Victoria  & Albert Museum,  Bjork w Moma, Artyści-celebryci – Marina Abramovic etc., Nagrody w świecie sztuki – np. Turner Prize, Hugo Boss.

Blok VII – wyjazd fakultatywny – Berlin

 • Wyjazd do Berlina – spotkania z kuratorami w najważniejszych instytucjach publicznych i prywatnych *Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów:

 • Wprowadzenie teoretyczne; forma: wykład ilustrowany przykładami
 • Zajęcia praktyczne na wystawach muzealnych i w galeriach
 • Wizyty w pracowniach artystów
 • Warsztaty
 • Wyjazd studyjny – Berlin

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

 • Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest: Egzamin ustny
 • Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram

Organizacja zajęć

Czas trwania – 2 semestry

Terminy zjazdów w roku 2018/2019:

Semestr zimowy:

 • październik: 13-14; 27-28
 • listopad: 24-25
 • grudzień: 08-09
 • styczeń: 19-20
 • luty: 16-17

Semestr letni:

 • marzec: 16-17; 30-31
 • kwiecień: 13-14
 • maj: 18-19
 • czerwiec: 22-23

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 1