Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

Język wykładowy: 
polski

Ramowy program Studiów:*

 1. Teoria informacji (wykład) – 4h
 2. Psychologiczne aspekty przetwarzania informacji (wykład z elementami konwersatorium) – 4h
 3. Metodyka pracy analitycznej (wykład z elementami konwersatorium) – 8h
 4. Źródła informacji w analizie (wykład) – 6h
 5. Metody wnioskowania w procesie analitycznym (wykład z elementami konwersatorium) – 4h
 6. Ustrukturyzowane techniki analityczne (wykład z elementami konwersatorium) – 10h
 7. Zarządzanie zespołami analitycznymi (wykład) – 4h
 8. Analiza decyzyjna w zarządzaniu  bezpieczeństwem (wykład) – 4h
 9. Analiza systemowa w zarządzaniu  bezpieczeństwem (wykład) – 6h
 10. Analiza ryzyka w zarządzaniu  bezpieczeństwem (wykład) – 6h
 11. Metodologia badań społecznych: analiza treści (wykład z elementami konwersatorium) – 6h
 12. Analiza przekazów medialnych (wykład z elementami konwersatorium) – 6h
 13. Analiza struktur sieciowych (wykład) – 6h
 14. Prognozowanie w zarządzaniu  bezpieczeństwem (wykład) – 4h
 15. Geoinformacja w zarządzaniu  bezpieczeństwem (wykład) – 4h
 16. Ochrona informacji w pracy analityka (wykład) – 4h
 17. Gry strategiczne (ćwiczenia) – 10h
 18. Teorie i modele bezpieczeństwa państwa (wykład) – 4h
 19. Strategia i geopolityka bezpieczeństwa (wykład) – 6h
 20. Prawne podstawy bezpieczeństwa (wykład) – 4h
 21. System bezpieczeństwa narodowego (wykład z elementami konwersatorium) – 4h
 22. Bezpieczeństwo militarne państwa (wykład) – 4h
 23. Bezpieczeństwo pozamilitarne państwa (wykład) – 6h
 24. Bezpieczeństwo międzynarodowe (wykład) – 6h
 25. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (wykład z elementami konwersatorium) – 6h
 26. Bezpieczeństwo biznesu (wykład z elementami konwersatorium) – 8h
 27. Prywatyzacja bezpieczeństwa (wykład z elementami konwersatorium) – 4h
 28. Zarządzanie kryzysowe (wykład) – 6h
 29. Zarządzanie bezpieczeństwem (wykład) – 6h

*Program może ulec niewielkim zmianom.

Zasady realizacji studiów:

Słuchacze studiów podyplomowych „Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem” będą odbywać zajęcia z doświadczoną kadrą pracowników akademickich oraz praktyków w zakresie analizy informacji i planowania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. W związku z tym zajęcia w jak największej mierze będą miały charakter praktyczny, przygotowując słuchaczy do samodzielnej realizacji takich zadań oraz dalszego pogłębiania wiedzy we własnym zakresie. Przedmioty o charakterze teoretycznym prowadzone będą z wykorzystaniem ćwiczeń i wykładów interaktywnych oraz seminariów, które będą umożliwiały jak największy udział słuchacza w zajęciach, a tym samym przyswojenie jak największej ilości wiedzy i umiejętności.

 • ​Wprowadzenie teoretyczne: forma – wykład ilustrowany przykładami.
 • Konwersatoria – zajęcia oparte o dialog pomiędzy prowadzącym i słuchaczem w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania możliwości tworzonych przez taką interakcję.
 • Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach odpowiadających wymogom stawianym przez kierunki łączące treści praktyczne teoretyczne.
 • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, spraw i stosowanych w nich metod i technik, także operacyjnych.
 • Symulacja lub projekt: rozwiązanie rozbudowanego zadania, przygotowanie rozbudowanego projektu; praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów pod nadzorem wykładowcy; forma – warsztaty w trakcie zajęć lub praca domowa sprawdzana i zwracana z uwagami przez wykładowcę.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • praca dyplomowa

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram

Organizacja zajęć

Czas trwania – 2 semestry

Terminy zjazdów w r. ak. 2019/2020:

Semestr zimowy:
październik: 26-27;
listopad: 30-01;
grudzień: 14-15;
styczeń: 18-19;
luty: 15-16;

Semestr letni:
marzec: 14-15; 28-29;
kwiecień: 18-19;
maj: 16-17;
czerwiec: 13-14;

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom

 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa