Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem

Udostępnij strone

ZAJĘCIA PROWADZĄ M.IN.:

Andrzej Mroczek – były funkcjonariusz Policji i służb specjalnych oraz główny specjalista Wydziału ds. Terroryzmu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wykładowca Podyplomowych Studiów Analizy Bezpieczeństwa i Zagrożeń Terrorystycznych Collegium Civitas,  Studium Podyplomowego Psychologii Śledczej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, ekspert w zakresie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Członek Rady Programowej CBnT CC, Koordynator ds. Szkoleń CBnT CC.

dr Paulina Piasecka – doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Były główny specjalista w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA. Były Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Zastępca Kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Zastępca Dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie. Wykładowca akademicki w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych w ramach programu International Visitor Leadership.

Piotr Sienkiewicz – płk w st. spocz. prof. dr hab. inż., profesor na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej.  Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, w latach 1969-1971 pracownik Wojskowego Instytutu Łączności. Od 1990 r. profesor zwyczajny w Akademii Obrony Narodowej, gdzie do 1996 r. kierował Centrum Informatyki. . W latach 1999–2004 prorektor ds. dydaktycznych Akademii Obrony Narodowej. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych (wiceprezes od 2007 r.), Towarzystwa Naukowego Prakseologii, Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego (prezes od 1988 r.). Uczestniczył w pracach Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Komitetu Prognoz „Polska u progu XXI wieku” PAN, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego MEN oraz Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki MON (sekretarz 1996–2000).

Piotr Niemczyk – były działacz opozycyjny i więzień polityczny. Współzałożyciel Ruchu „Wolność i Pokój”. Drukarz i dziennikarz „Tygodnika Mazowsze”. Od 1990 do 1994 r. Dyrektor Biura Analiz i Informacji i Zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu UOP. W latach 2000-2001 doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – organizator Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej. W 2001 wiceminister gospodarki. Od 1998 do 2015 roku (z przerwą 2001-2007) ekspert Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Obecnie niezależny konsultant i wykładowca akademicki w zakresie technik i metod analizowania i przetwarzania informacji.

płk w st. spocz. dr inż. Stanisław Kulczyński – członek Rady Naukowej – były wykładowca Akademii Obrony Narodowej, pełnił służbę w jednostkach specjalnych i powietrzno-desantowych. Zajmuje się problematyką współczesnego terroryzmu i jego zwalczania oraz wykorzystania do tego celu jednostek wojskowych a także taktyką działań specjalnych i AT oraz szkoleniem jednostek specjalnych. Autor szeregu opracowań i artykułów dotyczących tej problematyki.

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa