Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem

Udostępnij strone

REKRUTACJA ONLINE

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2020 r.

 

Studia podyplomowe Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem to oferta edukacyjna skierowana do osób, których zawód bądź zainteresowania wymagają znajomości mechanizmów, narzędzi i technik analitycznych, także w ich najbardziej praktycznym wymiarze. Absolwenci takich kierunków, jak socjologia, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, dziennikarstwo oraz bezpieczeństwo narodowe będą mogli dzięki nim pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie analizy informacji.
 

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie się z metodami i technikami analizy informacji, ze szczególnym uwzględnieniem analizy, planowania i decydowania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem.
 

Adresaci studiów

Studia są dedykowane pracownikom i funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, służb specjalnych, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem, pracowników think-tanków, pracowników i managerów firm konsultingowych i doradczych, pracowników wywiadowni gospodarczych, brokerów informacji, analityków, managerów średniego szczebla, a także dziennikarzy i nauczycieli zajmujących się tą problematyką na różnych poziomach nauczania.
 

Zdobędziesz wiedzę i kluczowe kompetencje z zakresu:

 • metodologii analizy informacji;
 • wykorzystania otwartych źródeł informacji;
 • analizy ryzyka;
 • analizy decyzyjnej;
 • bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa