Analiza i zarządzanie sprawami publicznymi

Udostępnij strone

  • program studiów jest oparty na modelu kształcenia specjalistów sektora publicznego w Holandii,
  • pierwsza w Polsce specjalizacja łącząca zagadnienia administracji publicznej, polityki publicznej i zarządzania publicznego,
  • zajęcia prowadzone są przez naukowców o znaczącym dorobku naukowym, osoby pełniące kierownicze stanowiska w administracji publicznej i sektorze prywatnym (ministrowie, wojewodowie, prezesi największych polskich firm, członkowie rad nadzorczych), ekspertów organizacji międzynarodowych oraz przez analityków firm konsultingowych i instytutów badawczych,
  • prace dyplomowe (magisterskie) mogą być przygotowywane we współpracy z wybraną przez studenta instytucją (ministerstwa i urzędy centralne, instytucje samorządowe, firmy konsultingowe, agencje badawcze),
  • studia przygotowują absolwentów do pełnienia roli ekspertów pracy w departamentach programowych, analiz i badań, działach zajmujących się wdrażaniem i oceną projektów i programów publicznych.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa