Analityka HR

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2019 r.

 

Studia podyplomowe Analityka HR dostarczają ich uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu analiz biznesowych z wykorzystaniem użytecznych narzędzi analityki i predykcji oraz praktycznych umiejętności wnioskowania w obszarze zarządzania potencjałem ludzkim w organizacji. Analityka biznesowa oparta o nowe technologie m.in. BigData i Business Intelligence jest pożytecznym narzędziem badania kluczowych procesów w przedsiębiorstwie wspierającym zarządzanie.

Studia podyplomowe – Analityka HR – to połączenie wiedzy i umiejętności z obszaru nauk humanistycznych, biznesowych i IT. Zarządzanie w organizacjach rozwija się w kierunku zapewnienia wysokiej wydajności, produktywności i efektywności poprzez wykorzystanie szczegółowych danych do analiz i wnioskowania oraz podejmowania decyzji biznesowych. Szczególną rolę w zapewnieniu konkurencyjności przedsiębiorstw mają jakość zarządzania i kompetencje pracowników. Potwierdza to strategiczną rolę zarządzania zasobami ludzkimi. Profesjonalna analityka ułatwia specjalistom HR i zarządzającym organizacjami podejmowanie racjonalnych decyzji oraz testowanie efektywności polityki HR i podejmowanie różnorodnych interwencji.
Analityka HR to systematyczne identyfikowanie i kwantyfikowanie ludzkich czynników wpływających na wyniki biznesowe firmy. Wykłady, seminaria, ćwiczenia i warsztaty realizowane w ramach studiów podyplomowych Analityka HR opierają się na wielu przykładach z praktyki polskiej i zagranicznej co pozwala skonfrontować własną wiedzę z najlepszymi praktykami czołowych firm.

 

Studia podyplomowe Analityka HR umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu:

 • wykorzystywania analityki w procesach i funkcjach HRM,
 • rekomendowania elementów tworzenia i implementowania polityk i strategii HR w przedsiębiorstwie,
 • metodologii badań społecznych i diagnoz socjologicznych,
 • zaawansowanych technik badań ilościowych i jakościowych,
 • zastosowania metod i narzędzi analiz odpowiednio do potrzeb analizy danych empirycznych,
 • zasad formułowania wniosków i ich interpretacji,
 • podstaw statystyki i modeli statystycznych wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • analizy i interpretacji danych ilościowych z wykorzystaniem dedykowanych systemów informatycznych
 • technik modelowania predykcyjnego,
 • obsługi narzędzi do analiz behawioralnych (certyfikacja ExtendedDisc).

 

Perspektywy zawodowe:

Studia podyplomowe Analityka HR zapewniają kompetencje potrzebne w pracy w obszarach HR, analiz biznesowych i controllingu w przedsiębiorstwach oraz instytucjach na stanowiskach specjalistów i kierowników takich jak: Analityk HR, Analityk Biznesowy, Analityk Sprzedaży, Analityk Marketingowy, Analityk Biznesowy IT, Specjalista HRM (ZZL), Specjalista Controllingu, Kierownik Działu Controllinu, itp.

Absolwenci przygotowywani są także do pracy w obszarze szkoleń, rekrutacji i doboru pracowników oraz wynagrodzeń. Specjaliści od analizy danych nie mają problemów ze znalezieniem dobrze wynagradzanego zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Na polskim rynku pracy dostępnych jest średnio kilkaset ofert pracy dla analityków danych.

 

Adresaci studiów:

Studia są skierowane do: pracowników pionów HR, IT, controllingu, księgowości, marketingu, którzy chcieliby zdobyć poszukiwany na rynku zawód i poszerzyć swoje kompetencje o interdyscyplinarne umiejętności obejmujące szeroko pojęte nauki kognitywne.

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa