Analityka danych, big data i kodowanie (Zarządzanie)

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Zarządzanie

Rekruterzy, poszukujący wysoko wykwalifikowanych pracowników, zgłaszają rosnące zapotrzebowanie firm na menedżerów z dobrą orientacją w sektorze IT oraz umiejętnościami w zakresie analizy danych. Wokół zespołów programistycznych składających się z wysoce wykwalifikowanych informatyków powstają „ekosystemy” kadrowe, w których niezbędne są osoby o profilu wykształcenia zbieżnym z naukami społecznymi, w tym posiadające wysokie kompetencje społeczne oraz umiejętności zarządcze i interpersonalne. Jednocześnie szybko postępująca cyfryzacja i robotyzacja wielu sfer życia społecznego ustawicznie podnosi minimalne standardy kompetencji cyfrowych wymagane w przypadku bardzo szerokiego wachlarza zawodów w wielu sektorach gospodarki.

Specjalność Analityka danych, big data i kodowanie, oferowana przez Collegium Civitas, wychodzi naprzeciw wymaganiom rynku. Program zajęć daje studentom możliwość nabycia kompetencji nie tylko w zakresie nauk społecznych, komunikacji i relacji międzyludzkich, ale również w obszarze IT, analizy danych oraz kodowania.

Perspektywy zatrudnienia

 • firmy informatyczne (w tym np. w: branży gier komputerowych, przy zarządzaniu zespołami programistycznymi);
 • firmy zajmujące się analizą danych oraz doradztwem (PriceWaterhouseCoopers, McKinsey, Deloitte, KPMG, Ernst&Young, etc.);
 • organizacje pozarządowe zajmujące się monitorowaniem i bezpieczeństwem w sieci;
 • think tanki analizujące dane;
 • organy administracji publicznej prowadzące badania lub/i zajmujące się przetwarzaniem informacji, w tym Ministerstwo Cyfryzacji, Główny Urząd Statystyczny;
 • współpraca przy projektach realizowanych przez administrację publiczną.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa