Analityka danych, big data i kodowanie

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Zarządzanie
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

 

Realizacja idei składających się na czwartą rewolucję przemysłową (Industry 4.0) skierowała współczesną gospodarkę na tory prowadzące ku powszechnemu stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.  Już teraz – a tendencja ta będzie stawać się coraz bardziej widoczna – pracodawcy oczekują od rekrutowanych kandydatów posiadania kompetencji umożliwiających wykonywanie ich przyszłych obowiązków z wykorzystaniem różnorodnych rozwiązań z obszaru ICT.

Ponieważ istotą Industry 4.0 jest stworzenie systemu zbierającego, przetwarzającego, analizującego i magazynującego duże ilości danych oczywistą koniecznością jest takie edukowanie przyszłej kadry pracowniczej, którego ważną częścią będzie zrozumienie wagi przepływu informacji w gospodarce oraz kształtowanie umiejętności ich pozyskiwania, analizowania i interpretowania.

Wybierając specjalność „Analityka danych, Big Data i kodowanie” oferowaną przez Collegium Civitas możesz mieć pewność, że Twoje kompetencje wzrosną zarówno w obszarze zarządzania i innych dyscyplin nauk społecznych (w zakresie np. poprawnej komunikacji, świadomego budowania i rozwoju relacji międzyludzkich czy wywierania wpływu na przedstawicieli różnych grup), jak i w obszarze IT (m. in. Big Data, Data Mining, języki programowania).

 

Perspektywy zatrudnienia:

 • każde przedsiębiorstwo dostosowujące się do wymagań Industry 4.0 (niezależnie od reprezentowanej branży) – stanowiska związane z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz pozyskiwaniem, analizowaniem i interpretowaniem danych;
 • przedsiębiorstwa oferujące gotowe rozwiązania IT dla biznesu (np. ASTOR, Comarch, Asseco Poland S.A.);
 • podmioty specjalizujące się w badaniach rynku i analizie danych (np. PBS);
 • firmy konsultingowe (np. Accenture, Deloitte, Ernst & Young, KPMG);
 • organy administracji publicznej prowadzące badania lub/i zajmujące się przetwarzaniem informacji, w tym np. Ministerstwo Cyfryzacji, Główny Urząd Statystyczny.

 

Atuty:

 • uzyskanie kompetencji do pracy w najbardziej dynamicznie rozwijającej się branży (IT);
 • wszechstronne wykształcenie zapewniające kompetencje zarówno w tzw. obszarach „miękkich” (umiejętności interpersonalne, efektywna komunikacja, zarządzanie zespołami ludzkimi), jak i „twardych” (programowanie, analiza dużych zbiorów danych, eksploracja danych);
 • zajęcia na specjalności mają przede wszystkim profil praktyczny i prowadzone są przez specjalistów z danej dziedziny;
 • dzięki kontaktom z firmami działającymi w branży IT programy zajęć tworzone są tak, aby treści przekazywane w ramach konkretnych kursów odpowiadały aktualnym i prognozowanym oczekiwaniom pracodawców (w związku np. z dostosowywaniem przedsiębiorstw do wymagań Industry 4.0);
 • wybrane kursy prowadzone w ramach procesu dydaktycznego są certyfikowane przez partnerów biznesowych;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa