Ameryka Łacińska: biznes i kultura

Udostępnij strone

UWAGA! Rekrutacja na ten kierunek została zakończona.

Trwa rekrutacja na inne studia podyplomowe –  zapraszamy!

 

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  27 października 2018 r.

 

Podyplomowe studia „Ameryka Łacińska: biznes i kultura” wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie prowadzenia współpracy gospodarczej z krajami Ameryki Łacińskiej – regionem obejmującym 33 państwa i 13 terytoriów zależnych, obszaru położonego między południową granicą USA a Ziemią Ognistą (włączając Karaiby).

Słuchacze zapoznają się z potencjałem gospodarczo-przyrodniczym Ameryki Łacińskiej, wprowadzeni zostaną w stan relacji tego regionu z resztą świata – ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Unią Europejską i Polską, poznają współczesną problematykę ekonomiczno-polityczną Ameryki Łacińskiej łącznie ze specyfiką kulturową tego regionu, w tym polityczną, biznesu i dyplomacji.

Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich z kształceniem w wyspecjalizowanych i praktycznych dziedzinach

Studia mają dostarczyć wiedzy na temat:

 • specyfiki gospodarczej, politycznej i kulturowej krajów Ameryki Łacińskiej,
 • uwarunkowań do prowadzenia wielopłaszczyznowej współpracy z krajami Ameryki Łacińskiej,
 • wyzwań stających przed polską przedsiębiorczością w jej stosunkach z Ameryką Łacińską.

 

 

 

Studia skierowane są do:

 • przedstawicieli świata przedsiębiorczości i biznesu, włącznie z sektorem turystyki,
 • przedstawicieli służb cywilnych, administracji samorządowej i państwowej zajmujących się współpracą z zagranicą, w tym z krajami Ameryki Łacińskiej,
 • pracowników, wolontariuszy organizacji pozarządowych, które docelowo chcą poszerzyć swoje działania o kraje Ameryki Łacińskiej,
 • absolwentów szkół wyższych kierunków administracja i zarządzanie, marketing, ekonomia, dziennikarstwo, turystyka, a także innych nauk społecznych.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • interpretacji i analizy warunków politycznych, ekonomicznych i kulturowych prowadzenia biznesu w Ameryce Łacińskiej;
 • analizy możliwości inwestowania i współpracy z krajami Ameryki Łacińskiej;
 • tworzenia polityk i strategii gospodarczych i marketingowych wobec krajów latynoamerykańskich;
 • prowadzenia negocjacji gospodarczych w środowisku biznesowym krajów latynoamerykańskich, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych.

 

Perspektywy zawodowe:

 • administracja publiczna i samorządowa odpowiedzialna za współpracę z zagranicą
 • służba cywilna odpowiedzialna za współpracę z zagranicą
 • przedsiębiorstwa, również turystyczne (w tym touroperatorzy realizujący usługi turystyczne w Ameryce Łacińskiej)
 • pracownicy/działacze organizacji pozarządowych
 • podnoszenie kompetencji pracowników ww. obszarów

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa