Aktualności Collegium Dziecięcego

Udostępnij strone

W roku akademickim 2017/2018 Collegium dziecięce realizuje cykl wykładów pt. „Odkrycia i wynalazki, które zmieniły życie ludzi”.

Prześledzimy, co wymyśliła ludzkość od czasów epoki kamiennej, przez starożytność i średniowiecze, aż do epoki wielkiego rozkwitu odkryć w różnych dziedzinach, czyli renesansu. W ten sposób dobrniemy do czasów rewolucji przemysłowej i zdobyczy końca XX wieku.

Będziemy mówić o odkryciach i wynalazkach przełomowych, jak np. koło oraz o tych mniejszej rangi, które jednak mocno wpłynęły na jakość i kulturę życia ludzi, czyli np. o sztućcach.

W Collegium Dziecięcym mali studenci:

 • wzbogacą swoją wiedzę o konkretne fakty z zakresu historii wynalazków i wynalazczości, historii różnych regionów świata, historii sztuki, historii przemian społecznych, jakie dokonywały się na świecie na przestrzeni wieków,
 • nauczą się wskazywać przełomowe momenty w dziejach ludzkości i wyjaśniać, w jaki sposób wpłynęły one na sposób myślenia o świecie następnych pokoleń oraz opowiadać, jakie, nowe drogi rozwoju zapoczątkowały,
 • zdobędą umiejętności, które pomogą im rozwinąć analityczne i logiczne myślenie,
 • rozwiną pozytywny stosunek do nauki i ciekawość do poznawania otaczającego świata,
 • nauczą się patrzeć na świat w kategoriach potrzeb i luk do zapełnienia,
 • przekonają się, że każda trudność zasługuje na to, by nad nią trochę pogłówkować, a efekty tego namysłu, eksperymentowania, podejmowania prób i popełniania błędów mogą okazać się użyteczne, a nawet spektakularne,

Zdobytą wiedzę dzieci będą wykorzystywały na każdych kolejnych zajęciach, podczas których zaprojektują własne wynalazki. Zaprezentujemy je na wystawie kończącej cykl naszych spotkań.

Spotkania będą się odbywały w dwie soboty w miesiącu, w godzinach od 10.30 do 14.30*, w Collegium Civitas w PKiN i w Muzeum Narodowym przy Alejach Jerozolimskich 3. Każde spotkanie trwa 90 minut.

* W roku 2017/2018 planujemy otworzyć dwie grupy. O przypisaniu dziecka do grupy będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Podczas zajęć odbywających się w Muzeum Narodowym, studentom Collegium Dziecięcego i ich Rodzicom zapewniamy bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy stałe i czasowe odbywające się w Muzeum oraz bilety do Multikina w Złotych Tarasach w specjalnych, niższych cenach.

 

Program zajęć

Odkrycia i wynalazki, które zmieniły życie ludzi
Harmonogram zajęć na rok 2017/2018

 1. Wykład inauguracyjny, 14 października 2017 r., Collegium Civitas
  Wprowadzenie w tematykę cyklu „Odkrycia i wynalazki, które zmieniły życie ludzi”.
  Dzieci dowiedzą się, jaka jest różnica między odkryciem a wynalazkiem, które z nich miały przełomowy charakter, jak dzięki nim zmieniła się jakość życia ludzi i ich sposób myślenia o świecie. Poznają odkrywców i wynalazców, którym ludzkość zawdzięcza postęp cywilizacyjny.
 1. Pierwsze litery, 28 października 2017 r., Muzeum Narodowe w Warszawie
  Dzieci dowiedzą się, jak wynalezienie przez Fenicjan alfabetu zrewolucjonizowało sposób komunikowania się ludzi, czym jest inskrypcja, jakie sygnatury umieszczali na swoich dziełach twórcy i w jakim celu to czynili, w jaki sposób wynalezienie metalowej czcionki drukarskiej po raz kolejny zrewolucjonizowało przekaz literowy. Poznają historię posługiwania się pismem, od hieroglifów do alfabetu łacińskiego.
 1. Starożytne inspiracje, 4 listopada 2017 r., Muzeum Narodowe w Warszawie
  Dzieci dowiedzą się jak odkrycia z czasów starożytności wpływały na życie ludzi następnych epok. Poznają konsekwencje tych wydarzeń i dowiedzą się, które ich skutki odczuwamy do dziś. Analizując wybrane dzieła znajdujące się galeriach Muzeum Narodowego w Warszawie, dowiedzą się o przełomowych momentach w historii starożytnej techniki i wiedzy.
 1. Żywe obrazy, 25 listopada 2017 r., Collegium Civitas
  Spotkanie teatralno-naukowe.  Dzieci będą mogły stać się bohaterami obrazów, przedstawiających ważne naukowe wynalazki, poczuć się ich autorami i użytkownikami.  Tworząc żywe obrazy z różnych epok, wzbogacą swoją wiedzę nie tylko z zakresu historii wynalazczości, ale też z historii i teorii obrazu. Dowiedzą się, co to jest styl, perspektywa i rytm obrazu.
 1. Odmierzanie czasu, czyli od gnomonu do zegara atomowego, 9 grudnia 2017 r., Muzeum Narodowe w Warszawie
  Dzieci dowiedzą się, jak obserwacja powtarzalności zjawisk przyrody (dnia i nocy, faz księżyca) doprowadziła do wynalezienia zegara oraz w jaki sposób wynalazki kolejnych epok wpłynęły na udoskonalanie konstrukcji zegarów i sposobów odmierzania czasu. Obejrzą najstarsze i najciekawsze zegary, które znajdują się w zbiorach muzealnych, m.in. zegar słoneczny, wodny, piaskowy, wahadłowy, sprężynowy i kwarcowy. Dowiedzą się ciekawych historii o ludziach, do których kiedyś one należały.
 1. Zatrzymane w kadrze, 13 stycznia 2018 r., Muzeum Narodowe w Warszawie
  Dzieci dowiedzą się, jak wynalezienie fotografii wpłynęło na możliwość utrwalania rzeczywistości i w jaki sposób artyści malarze wykorzystywali ją w swojej twórczości. Poznają takie pojęcia jak grafika, fotogram i fotomontaż. Obejrzą najwybitniejsze prace artystów tworzących awangardę II Rzeczypospolitej, w tym dzieła twórców nowoczesnej typografii (książki, czasopisma).
  Zajęcia odbędą się na wystawie czasowej pt. „Miejska rewolta”, na wystawie „Awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie” oraz w Galerii Sztuki XX i XXI Wieku.
 1. Szkiełko i oko, 3 lutego 2018 r., Muzeum Narodowe w Warszawie
  Dzieci poznają wynalazki optyczne, które odsłoniły przed ludźmi tajemnice świata rzeczy niezwykle małych – mikroskop i świata rzeczy niezwykle wielkich – luneta. Dowiedzą się, dlaczego wynalezienie szkła optycznego zmieniło sposób myślenia ludzi o wszechświecie, co odkryto dzięki tym nowoczesnym narzędziom poznawczym oraz w jaki sposób konstruktorzy i artyści różnych epok wykorzystywali je w swoich pracach (anatomia, perspektywa, światłocień). Przyjrzymy się barokowemu obrazowi Caravaggia, który będzie prezentowany w muzeum na specjalnym pokazie.
 1. Historia filmu, 17 lutego 2018 r., Collegium Civitas
  Zajęcia o początkach kinematografii. Dzieci dowiedzą się, jak wyglądały pierwsze produkcje filmowe, czego dotyczyły, kto w nich występował oraz jak były zorganizowane pierwsze kina. Poznają, jak kolejne rozwiązania technologiczne i wynalazki wpływały na postęp w świecie filmu (kamera, taśma filmowa, udźwiękowienie filmu, film czarno-biały i kolorowy).
 1. Militaria i taktyki bitewne, 3 marca 2018 r., Muzeum Narodowe w Warszawie
  Dzieci dowiedzą się, jak postęp cywilizacyjny wkraczał w ciągu wieków na pola bitew, jak zmieniał się sprzęt wojenny – od starożytnych rydwanów do nowoczesnych czołgów – używany przez żołnierzy podczas walk, jak rozpowszechnienie blachy udoskonaliło zbroje wojowników, a wynalezienie prochu zrewolucjonizowało taktyki wojenne (armata i miny prochowe).
 1. Wyższa kultura, 17 marca 2018 r., Muzeum Narodowe w Warszawie
  Dzieci dowiedzą się, jak wynalezienie porcelany i rozpowszechnienie sztućców wpłynęło na zmiany w kulturze spożywania posiłków i obyczajowości ludzi, dlaczego porcelanę nazywano „białym złotem”, a widelec początkowo nie budził zaufania wśród ludzi. Obejrzą porcelanę wyprodukowaną w fabryce w Miśni i w Dreźnie, przedmioty zastawy stołowej oraz rzemiosła artystycznego, używane w domach szlachty XVII wieku oraz mieszkańców XX-wiecznych miast.  Zajęcia odbędą się w Galerii Sztuki Dawnej i Galerii Wzornictwa XX Wieku.
 1. Farby w tubce i farby olejne, czyli o rewolucji w pracowni artysty, 14 kwietnia 2018 r., Muzeum Narodowe w Warszawie
  Dzieci dowiedzą się, w jaki sposób chemiczne i fizyczne wynalazki wpłynęły na techniki malarskie. Poznają sposób, w jaki artyści przechowywali farby, zanim wynaleziono cynowo-ołowianą tubkę. Odkryją, dlaczego zapoczątkowała ona nurt malarstwa plenerowego.
 1. Sprawca niedoskonały, 28 kwietnia 2017 r., Collegium Civitas
  Zajęcia o początkach kryminalistyki. Dzieci dowiedzą się, jak odkrycia i wynalazki przyrodniczo-techniczne umożliwiły wykrywanie sprawców przestępstw. Zobaczą, na czym polega zabezpieczanie śladów zdarzenia, identyfikowanie odcisków palców i badanie DNA. Poznają, jakie narzędzia i przedmioty są przy tym wykorzystywane.
 1. Świat w kolorze, 12 maja 2018 r., Muzeum Narodowe w Warszawie
  Dzieci dowiedzą się, jakie właściwości mają różne barwy, jaka jest ich symbolika oraz w jaki sposób malarze zestawiają ze sobą poszczególne barwy dla osiągnięcia zamierzonych efektów oraz w jaki sposób zmieniły się sposoby otrzymywania pigmentów i barwników. Poznają barwy podstawowe, pochodne, zimne i ciepłe. Obejrzą obrazy o szerokiej palecie barw oraz monochromatyczne.
 1. Wiek elektryczności, czyli rewolucja w życiu codziennym, 26 maja 2018 r., Muzeum Narodowe w Warszawie
  Dzieci dowiedzą się, w jaki sposób wynalezienie prądu wpłynęło na zmiany w różnych dziedzinach życia ludzi, jak je uprościło i uatrakcyjniło. Poznają wynalazki, które towarzyszą ludziom na co dzień, m.in. lampy uliczne gazowe i elektryczne, gramofon, telegraf, telefon i telewizor.
 1. Internet, 2 czerwca 2018 r., Collegium Civitas
  Dzieci dowiedzą się, jak wynalezienie internetu zrewolucjonizowało świat. Poznają pierwsze komputery, początki tworzenia przestrzeni wirtualnej, różne sposoby przekazywania i wyszukiwania informacji (Google, YouTube, www, Facebook) oraz dobrodziejstwa i zagrożenia wynikające z korzystania z internetu.
 1. Nasze wynalazki, czyli to, czego jeszcze nie było, 9 czerwca 2018 r., Muzeum Narodowe w Warszawie
  Wystawa prac dzieci zainspirowanych tematyką wynalazczości, wykonanych podczas całego cyklu zajęć.

Zakończenie roku akademickiego i wręczenie dyplomów.

Zapisy on-line

Proces  rekrutacji w  4 krokach:

Krok 1.
Wypełnij internetowy formularz rekrutacyjny REJESTRACJA ON-LINE

Krok 2.
Dokonaj opłaty za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego CC lub przelewem na konto (z dopiskiem Collegium Dziecięce). Płatności dokonaj po potwierdzeniu przez Collegium Civitas zakwalifikowania dziecka.

Krok 3.
Podpisanie umowy uczelnia-Mały Student – Wzór umowy Collegium Dziecięce

Podpisaną umowę prosimy o dostarczenie  osobiście do naszego działu rekrutacji  lub wysłanie pocztą na adres:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
12 piętro, pokój 1210

Krok 4.
Rozpoczęcie zajęć

Szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia zajęć zostaną przekazane drogą mailową po dopełnieniu powyższych formalności. 10% zniżki dla rodzeństwa!(zniżka realizowana jest w ostatniej racie – szczegóły w Opłaty

Kontakt:

Agnieszka Wnuk – Lipińska
tel: 509 044 733
e-mail: 
collegiumdzieciece@civitas.edu.pl

Opłaty

Czesne za cykl zajęć w Collegium Dziecięcym wynosi 840 zł.

Płatne w 3 ratach:

 • I rata: 280 zł – w terminie 10 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu dziecka do CD
 • II rata: 290 zł – do dnia rozpoczęcia zajęć w CD, czyli do 14 października 2017 r.
 • III rata: 270 zł – płatne do 14 stycznia 2018 r.

Zniżka w wysokości 10% dla rodzeństwa realizowana jest w ostatniej racie. Dla osób uprawnionych do niej, III rata wynosi 186 zł. Termin płatności, 14 stycznia 2018 r.,  pozostaje bez zmian.

Dane do przelewu

Alior Bank SA
numer rachunku:

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego profilu na
F_icon.svg


REKRUTACJA ONLINE

Kontakt:
Collegium Dziecięce
Agnieszka Wnuk-Lipińska
tel. 509 044 733
email: collegiumdzieciece@civitas.edu.pl

Pałac Kultury i Nauki
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa