NOWICKA Monika, dr

Udostępnij strone

Socjolożka, absolwentka Collegium Civitas. Asystentka w Instytucie Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego. Członkini redakcji rocznika Zoon Politikon. Koordynatorka i badaczka w projektach o tematyce migracyjnej (w tym na zlecenie MSZ RP). Autorka artykułów z zakresu migracji i socjologii miasta. Koordynatorka projektów rozwojowych EFS POKL w latach 2010-2014. Współtwórczyni Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas.

Specjalności dla mediów: socjologia miasta, socjologia migracji

CURRICULUM VITAE

PROFIL NAUKOWY

Socjologia, socjologia migracji

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
od X.2014 Collegium Civitas: starsza asystentka w Instytucie Socjologii

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończona szkoła wyższa: Collegium Civitas

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZO-NAUKOWYCH:
• 2014 „Kompetencje i potencjał obywatelski Polaków na Islandii. Diagnoza i rekomendacje”. Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
• 2009-2011 „Integracja czy asymilacja? Strategie stawania się członkiem nowej wspólnoty: przypadek polskich imigrantów w Islandii”. Projekt finansowany przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
• 2008-2010 – „Wzmocnienie społeczno/obywatelskich umiejętności starszych kobiet w wioskach wielokulturowych w Północno-Wschodniej Polsce”; projekt finansowany przez Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe

SPIS PUBLIKACJI:
• „Kompetencje obywatelskie liderów w polskiej społeczności na Islandii”, Animacja Życia Publicznego 4/2015 – w druku
• „Kategoria miejsca a prawo do miasto i obywatelstwo miejskie”, Animacja Życia Publicznego 3/2015 – w druku
• „Kompetencje obywatelskie – Monika Nowicka” w: „Kompetencje i potencjał obywatelski Polaków na Islandii. Diagnoza i rekomendacje”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2015
• „Obywatelstwo w sytuacji migracyjnej – Monika Nowicka” w: „Kompetencje i potencjał obywatelski Polaków na Islandii. Diagnoza i rekomendacje”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2015
• „Migration, citizenship and cultural security” Securitologia 1(19)/2014
• „Dyskurs o dyskursie, czyli o mowie wrogości przy pomocy mowy wrogości” w: „To oni są wszystkiemu winni” , Warszawa, Wydawnictwo TRIO, 2013
• „Inny: obcy, różny czy taki sam?, Zoon Politikon, recenzja: Jürgen Habermas, Uwzględniając Innego, tłum. Adam Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009
• „Od apologii do kontestacji socjalizmu. Ewolucja postaw w środowisku literackim w latach 1949-1983” w: Mach Bogdan, Wnuk-Lipiński Edmund (red.) „O życiu publicznym, kulturze i innych sprawach” Warszawa: ISP PAN, Collegium Civitas Press, 2007
• „Pałacowe Legendy i Mity” w: Wyka Anna, Iwińska Katarzyna (red.)”Spojrzenia. Pałac Kultury i Nauki w socjologicznym kalejdoskopie” Warszawa: Collegium Civitas Press, 2005
• Nowicka Monika, Wyszyńska Anna. „Władza organizacyjna a władza w organizacji: ich źródła i typy” w: Pańków Włodzimierz „Świat instytucji i organizacji społecznych”. Zeszyty Naukowe Collegium Civitas. Warszawa Collegium Civitas Press, 2002

PRACA DYDAKTYCZNA:
Introduction to Sociology
Teorie socjologiczne – ćwiczenia

UDZIAŁ W KOMITECIE REDAKCYJNYM CZASOPISM SPECJALISTYCZNYCH:
Zoon Politikon – sekretariat redakcji