Poszerzanie interdyscyplinarnej edukacji dla zrównoważonego rozwoju (WISE)

Udostępnij strone

Projekt nagrodzony w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekty Partnerstw Strategicznych w ramach programu Erasmus +.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z : SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET (Szwecja), UNIVERSIDADE DO PORTO (Portugalia), MASARYKOVA UNIVERZITA (Czechy), AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS (Grecja)

 

Głównym celem projektu jest zorganizowanie międzynarodowej interdyscyplinarnej sieci badaczy i nauczycieli akademickich, które będą współpracować przy tworzeniu interdyscyplinarnego programu edukacji o zrównoważonym rozwoju. Ponadto w wyniku projektu mają powstać innowacyjne metody i materiały wspierające rozwój edukacji o środowisku i zrównoważonym rozwoju w kształceniu wyższym.

 

Opis działań:

1) Wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących  różnych typów studiów oraz konkretnych narzędzi i metod realizacji interdyscyplinarności w nauczaniu akademickim dotyczącym środowiska i zrównoważonego rozwoju

2) Omówienie wyzwań kształcenia interdyscyplinarnego w badaniach dotyczących problemów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

3) Zebranie informacji na temat możliwości włączenia edukacji o ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju w ukierunkowane programy na uniwersytetach krajów partnerskich

4)  Opracowanie podręcznika, zawierającego materiały dydaktyczne z zakresu nauk społecznych i przyrodniczych, który może być wsparciem dla koordynatorów programów i pracowników dydaktycznych w ramach studiów związanych z ochroną środowiska w krajach europejskich

5) Testowanie materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb studentów i nauczycieli

6) Stworzenie zarysu międzynarodowego interdyscyplinarnego programu edukacyjnego (curriculum) dla szkolnictwa wyższego, dotyczącego zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania współczesnym problemom ekologicznym

 

Oczekiwane rezultaty:

1) Rozwój bazy wiedzy oraz umiejętności nauczycieli akademickich i badaczy z zakresu edukacji dotyczącej ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju

2) Stworzenie podręcznika zawierającego materiały dydaktyczne z zakresu nauk społecznych i przyrodniczych do udoskonalenia programów studiów związanych z ochroną środowiska w krajach europejskich.

3) Dostosowanie programów nauczania na uczelniach partnerskich, z uwzględnieniem wypracowanych metod i narzędzi dydaktycznych

4) Wypracowanie curriculum międzynarodowego programu studiów magisterskich z zakresu zrównoważonego rozwoju

5) Wypracowanie umiejętności włączania przez nauczycieli akademickich elementów edukacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju do istniejących programów dydaktycznych

 

Kierownikiem projektu jest dr Katarzyna Iwińska: katarzyna.iwinska@civitas.edu.pl

Strona internetowa projektu: http://wiseproject.info/

 

Pierwszy warsztat pt: Widening Interdisciplinary Sustainability Education

 

Pierwszy warsztat w ramach projektu pt: Widening Interdisciplinary Sustainability Education odbył się w Uppsali, Szwecji w dniach 16 – 20 maja 2016 r.. Gospodarzem warsztatu był Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych (SLU).

 

Cele warsztatu były następujące:

  • Omówienie różnych metod i doświadczeń dotyczących włączenia tematyki środowiska i zrównoważonego rozwoju do programów już istniejących w krajach partnerskich.
  • Omówienie sposobu budowania potencjału i integracji edukacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju środowiska w działaniach i materiałach edukacyjnych istniejących programów nauczania.
  • Wprowadzenie partycypacyjnych metod nauczania i działań edukacyjnych, które motywują i umożliwiają uczniom zmianę swojego zachowania oraz podjęcie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • Wymiana wiedzy i dobrych praktyk (wszystkich partnerów) biorąc jako materiał wyjściowy ekspertyzy szwedzkich partnerów w dziedzinie różnorodności biologicznej i usług ekosystemów, ich oceny, mapowania i ewaluacji, a także sposób w jaki może wpływać wiedza o edukacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju środowiska na wybory społeczne w sytuacjach spornych.
  • Przygotowanie wkładu do raportu 1, 2 i 4.

Warsztaty składały się z: porównania krajowego nauczania i kontekstów uczenia się, a szczególnie zrównoważonego rozwoju i edukacji, uczestnictwa i metod aktywizujących studentów z naciskiem na studium przypadku, począwszy od tworzenia nowych przypadków, zainspirowanych szwedzkim doświadczeniem, które będą analizowane w trakcie projektu.

 

Rezultatem warsztatów jest raport 1 –  Edukacja o zrównoważonym rozwoju w analizie porównawczej, który pokazuje różne doświadczenia i zagadnienia zrównoważonego rozwoju i / lub zrównoważonego rozwoju w obecnych programach nauczania, na uniwersytetach i w różnych krajach, itp… http://wiseproject.info/category/outputs/

EU flag-Erasmus+_vect_POS