Securitologia – czasopismo

Udostępnij strone

SECURITOLOGIA | SECURITOLOGY | СЕКЮРИТОЛОГИЯ

ISSN: 1898-4509

„Securitologia” jest czasopismem naukowym publikującym artykuły podejmujące w swej treści szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa jednostki i organizacji społecznych.

Była pierwszym w Polsce – ukazującym się od roku 2000 – periodykiem prezentującym ideę interdyscyplinarnego charakteru badań nad bezpieczeństwem.

„Securitologia” wydawana jest jako półrocznik.

Wydawcami czasopisma są wspólnie Collegium Civitas i European Association for Security.

„Securitologia” jest indeksowana w bazach Index Copernicus (IVC 75.62) oraz InfoBase Index (IBI Factor 2,9). Artykuły z czasopisma dostępne są także w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Od numeru 1(27)/2018 Securitologia jest publikowana na stronie http://www.ejournals.eu/Securitologia/
Tam też znajdują się artykuły z numeru aktualnego – w formie plików pdf do bezpłatnego pobrania.

 

Rada naukowa

PRZEWODNICZĄCY:

dr hab. Tomasz ALEKSANDROWICZ

CZŁONKOWIE:

Michael BEGIN, Ph.D. – International Geographic Honor Society „Gamma Theta Upsilon”
prof. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
prof. Stanislav DADELO, Ph.D. – Uniwersytet Techniczny „Giedymino” w Wilnie
doc. Jacek DWORZECKI, Ph.D. – Police Academy in Bratislava
prof. Marylin FYVIE-GAULD – Brighton University
doc. Batyr Danatorovich HALMURADOV, Ph.D. – Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie
prof. Ladislav HOFREITER, C.Sc. – Uniwersytet w Żylinie
dr hab. Leszek JESIEŃ – Collegium Civitas
Janusz MIKA, Ph. D. – Uniwersytet Śląski w Opawie
dr hab. Stanisław MOCEK – Collegium Civitas
prof. Serghei A. OHRIMENKO – Akademia Nauk Ekonomicznych w Kiszyniowie
dr hab. Marek WALANCIK – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Sławomir ZALEWSKI – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
prof. dr hab. Oleksandr Ivanovitch ZAPOROZHETS – Institute of Ecological Safety National Aviation University Kyiv, Ukraine

Redakcja

REDAKTOR NACZELNY:

dr Agnieszka BUKOWSKA – Collegium Civitas

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
Grzegorz CIEŚLAK – Collegium Civitas
Olga DYCZKOWSKA-USS – Pfleiderer Group SA
dr Magdalena EL-GHAMARI – Collegium Civitas
dr hab. Leszek JESIEŃ – Collegium Civitas
dr Kerry LONGHURST – Collegium Civitas
dr Marian LUTOSTAŃSKI – Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie, sekretarz Rady Naukowej
dr Anna MATCZAK – Collegium Civitas
dr Agnieszka NITZA – Collegium Civitas
dr Maciej SZMIT – Uniwersytet Łódzki, IBM
dr Łukasz TOLAK – Collegium Civitas
dr Krzysztof TOMASZYCKI – Uniwersytet w Białymstoku, Komenda Główna Policji
dr Tomasz WAŁEK – Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie
Katarzyna A. PRZYBYŁA – Polityka Insight, Collegium Civitas
Mariola WOŁOSZYN – Collegium Civitas
dr Oksana TELAK– Szkoła Główna Służby Pożarniczej
dr hab. Jerzy TELAK – Społeczna Akademia Nauk
dr Roman STAWICKI – Społeczna Akademia Nauk
dr Marzena KORDACZUK-WĄS – Collegium Civitas
dr Andrzej ZYGUŁA – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

REDAKTOR TECHNICZNO-WYDAWNICZY:
dr Marek GAWRON – Collegium Civitas

Recenzenci

prof. dr hab. Tomasz BAJEROWSKI
prof. Sergiy Ivanovith BOLTIVETS
prof. Ing. Ladislav HOFREITER
prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK
prof. Natalya G. KALASHNYK
Prof. Ing. Josef REITŠPIS, PhD
prof. zw. dr. hab. Jadwiga STAWNICKA
dr hab. Tomasz R. ALEKSANDROWICZ
dr hab. Tadeusz AMBROŻY
dr hab. Krzysztof DĘBNICKI
dr hab. Włodzimierz FEHLER
dr hab. Krzysztof KAGANEK
dr hab. Marek LESZCZYŃSKI
dr Marian LUTOSTAŃSKI
doc. Josef MATIS, PhD
ks. dr hab. Mirosław A. MICHALSKI
dr hab. Antoni OLAK
płk. dr hab inż. Witalis PELLOWSKI
dr hab. PAWEŁ SOROKA
dr hab. Jerzy TELAK
doc. Daniela TODOROVA DIMITROVA
doc. Samuel UHRIN, PhD
doc. ing. Andrej VELAS, PhD
doc. Natalya Borisovna VOLNENKO
Ing. Kamil BOC, PhD
Vitaliy KOTSUR, PhD
dr Stanisław KOZDROWSKI
kmdr dr Witold KUSTRA
PhDr. Maria MARTINSKA, PhD
dr Jarosław PRZYBYTNIOWSKI
dr Ryszard RADZIEJEWSKI
płk. dr Bogusław SZLACHCIC
dr Witold SOKAŁA
dr Roman STAWICKI
dr Janusz TOMASZEWSKI

Informacje dla autorów

WSKAZÓWKI EDYTORSKIE

POBIERZ SZABLON ARTYKUŁU wraz ze wskazówkami edytorskimi. Do publikacji przyjmujemy teksty w języku polskim i angielskim.

KONTROLA JAKOŚCI

Wszystkie artykuły składane do „Securitologii” przechodzą procedurę recenzencką double blind peer-review. W związku z tym prosimy o składanie artykułów pozbawionych cech pozwalających na identyfikację Autora. Wszystkie teksty przechodzą procedurę antyplagiatową w systemie plagiat.pl.

OPŁATY ZA PUBLIKACJĘ

Redakcja nie pobiera opłat na żadnym etapie publikacji artykułów.

PRAWA AUTORSKIE

Prosimy o przeczytanie i podpisanie oświadczenia o przekazaniu praw autorskich przed zakończeniem procedury składania artykułu do recenzji. PLIK DO POBRANIA.
Skan podpisanego oświadczenia należy przesłać na adres: agnieszka.bukowska@civitas.edu.pl.

Zezwala się na korzystanie z artykułów publikowanych w „Securitologii” na warunkach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 (znanej również jako CC-BY-SA), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej jej wersji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

SKŁADANIE ARTYKUŁÓW

Prosimy o przesyłanie artykułów na adres: agnieszka.bukowska@civitas.edu.pl

Bieżący numer

Archiwum

Numer 1/2017

SECURITOLOGIA nr 1/2017

Spis treści

Od Redaktora

Mher Hakobyan, Yerevan State University, Republic of Armenia
The Normative EU, the Hard Power Russia and the Small States Between Them: Cases of Armenia, Georgia and Moldova

Joanna Frączek-Broda, Centre of Preparation for Foreign Mission in Kielce, Poland
Between Cultural Security and International Business Business Relations Between Poland and The Middle East

Krzysztof Żegota, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
The Kaliningrad Oblast of the Russian Federation as a Geopolitical Wedge of Russia in Central and Eastern Europe: Regional, State and International Context

Justyna Olędzka, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, Polska
Etnopolityka a bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego

Mher Hakobyan, Yerevan State University, Republic of Armenia
The European Union’s Conflict Resolution Capacity in Armenia, Georgia and Moldova: Undermining the Eastern Partnership?

Magdalena El Ghamari, Collegium Civitas, Warsaw, Poland
At the Limits of Knowledge – Human Terrain System

Joanna Frączek-Broda, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Polska
Polska Między nauką a doktryną – kulturowa stygmatyzacja kryminalnej aktywności europejskich imigrantów ze strefy MENA

Elżbieta Deja, University of Warmia and Masuria in Olsztyn, Poland
The Women of Palestine Fighting for Independence

Paweł Sękowski, Institute of History Jagiellonian University, Kraków, Poland
Activity of the international community in Europe after the Second World War within the scope of the International Refugee Organization as a model of the aid action towards refugees

Jacek Bajorek, University of Social Sciences, Warsaw, Poland
Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) – nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych

Numer 2/2016

Numer 1/2016

Numer 2/2015

Numer 1/2015

Numer 2/2014

Numer 1/2014

Spis treści 1-2014_OK

Łukasz Kister
Od redaktoral

Teresa Rakowska-Harmstone
Russia’s Monroe Doctrine: Peacekeeping, Peacemaking or Imperial Outreach?

Piotr Sienko
Rosyjska polityka pretekstów, a art. 5 Traktatu waszyngtońskiego
– zagrożenia i możliwości obronne

Bartosz Mendyk
Nacjonalizm ukraiński jako czynnik destabilizujący bezpieczeństwo publiczne

Ewa Wolska-Liśkiewicz
Nacjonaliści i imigranci a bezpieczeństwo i porządek publiczny Federacji Rosyjskiej

Marcin Kosienkowski
Naddniestrze a bezpieczeństwo Ukrainy

Jacek Czaputowicz
European cooperation in the field of security and defence. International Relation theories perspective

Krystyna Heinz
Multicultural team conflict management

Monika Nowicka
Migration, citizenship and cultural security: Case of Polish Immigrants in Reykjavik

Ладислав Хофрейтер
Критическая инфраструктура – содержание, структура и проблемы ее защиты

Tomáš Loveček, Jozef Ristvej, Tomáš Riska
Application of research laboratories of the university science park in research of crisis management and protection of critical infrastructure facilities in the transport sector

Михаил Васюхин, Алексей Ткаченко, Аниса Касим, Василий Долынный, Юлия Иваник
Особенности построения и функционирования автоматизированных систем безопасности особо важных объектов

Zbigniew Grzywna
Wpływ incydentu na bezpieczeństwo informacji w zarządzaniu podmiotem

Dominik Smyrgała
New pieces of the Kennedy jigsaw. Discussion with PRL w Dallas. Rzecz o zacieraniu śladów zamachu
na prezydenta Kennedy’ego

Numer 2/2013

Numer 1/2013

Leszek F. Korzeniowski
Od Redaktora

Yuriy Vasilovyth Buts
METHODOLOGY FOR STUDYING OF INFLUENCE OF FIRE FACTOR ON GEOSYSTEMS

Ladislav Hofreiter
ROZWAŻANIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM

Leszek F. Korzeniowski
ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW KATASTROFY ORAZ POMIAR RADIOAKTYWNOŚCI W STREFIE OCHRONNEJ CZARNOBYLA

Ján Šugár
PŘÍČINY VZNIKU HROMADNÝCH SOCIÁLNÍCH KONFLIKTŮ PODLE POLICISTŮ ČR

Ewa Wolska
WPŁYW PROCESÓW DEZINTEGRACYJNYCH I DESTABILIZACYJNYCH KAUKAZU PÓŁNOCNEGO NA BEZPIECZEŃSTWO FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Tamara Kryvonis (Тамара Григорьевна КРИВОНОС)
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОГЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

Ksenia Serhiyvna Maximenko (Ксения Сергеевна МАКСИМЕНКО)
ПОДХОДЫ К ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ «Я» В КЛИНИКЕ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТНЫХ РАССТРОЙСТВ

Ksenia Serhiyvna Maximenko (Ксения Сергеевна МАКСИМЕНКО)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТНОГО “Я” И ПРОБЛЕМАТИКА РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Jacek Dworzecki
POSTUP PRÍSLUŠNÍKOV POĽSKEJ POLÍCIE NA MIESTE UDALOSTI (TRESTNÉHO ČINU)

Beata Agnieszka Kulessa
AUDYT ENERGETYCZNY I BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Ladislav Mariš, Andrej Veľas
MOŽNOSTI POUŽITIA SOFTVÉROVÝCH NÁSTROJOV V BEZPEČNOSTNÝCH PROJEKTOCH

Robert Poklek
SŁUŻBA WIĘZIENNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Jarosław W. Przybytniowski
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W DYSTRYBUCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH

Mariusz Rozwadowski
KONTRWYWIAD GOSPODARCZY WSPÓŁCZESNĄ METODĄ OCHRONY STRATEGICZNYCH INFORMACJI ORGANIZACJI

Juraj Vaculík
ZLEPŠOVANIE NÁSTROJOV NA HODNOTENIE ÚČINNOSTI BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU POMOCOU APLIKÁCIE NOVÝCH MODELOV A VÝSTUPNÝCH PARAMETROV

Tomasz Wałek
GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – STRUKTURA I ZADANIA

Róbert Zvada
OBECNÉ POLÍCIE VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH STREDNEJ EURÓPY A VZÁJOMNÉ POROVNANIE ICH ČINNOSTI

Vyatheslav V. Berezutskiy, B. Blyukher, V.A. Predko
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ УРОВНИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (SSL) ЧЕЛОВЕКА

Kazimierz Kraj
KLUB WETERANÓW ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWOWEGO

Natalia G. Mylnikova
ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ СПОСОБНОСТИ К ОБОБЩЕНИЮ НА МАТЕРИАЛЕ

Elżbieta Żywucka-Kozłowska
BEZPIECZEŃSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO

KRONIKA/ CHRONICLE /ХРОНИКА