Budżet partycypacyjny dla zrównoważonego rozwoju w stolicach krajów wyszehradzkich (PBV4)

Udostępnij strone

listopad 2017 – październik 2018

Projekt dotyczy budżetu partycypacyjnego w stolicach wyszehradzkiej czwórki i koncentruje się wokół problematyki niewystarczającego zaangażowania obywateli w tworzenie i  rozwój systemu budżetu partycypacyjnego. Projekt zakłada wymianę doświadczeń i wypracowanie ogólnych, jak najlepiej adaptowalnych modeli komunikacji, które dotrą do jak największej liczby mieszkańców w stolicach regionu. W krajach V4 problem może być rozważany wspólnie dzięki łączącej nasze kraje spuściźnie komunistycznej. Zmiany polityczne przyniosły nowe, wcześniej nieznane wyzwania. Wciąż panuje powszechna nieufność względem władz i  decydentów a także brak przyzwyczajenia do udziału w procesie decyzyjnym, społeczeństwo obywatelskie tworzyło się bowiem jako opozycja w stosunku do panującego systemu.

Zalety budżetu partycypacyjnego nie są wystarczająco nagłośnione, a przekaz medialny nie jest wystarczająco dobrze ukierunkowany. Głównym wyzwaniem jest więc znalezienie skutecznych sposobów przedstawienia budżetu partycypacyjnego jako ważnego czynnika rozwoju potencjału obywatelskiego i zrównoważonego rozwoju w regionie.

W ramach projektu zorganizowane zostaną seminaria otwarte oraz warsztaty z udziałem pracowników naukowych Collegium Civitas,  decydentów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych ze stolic krajów wyszehradzkich.

Przewidziane rezultaty projektu:

  • PB V4 Capitals Report & SWOT Analysis
  • Toolbox of Communication Methods for Enhanced PB in V4 Capitals

 

Strona projektu: http://pbv4.civitas.edu.pl/

 

Koordynator Projektu:

Collegium Civitas

 

Partnerzy z krajów wyszehradzkich:

BUDAPESZT, WĘGRY: Mindspace Nonprofit Ltd  http://mindspace.hu/en

PRAGA, CZECHY: Agora Central Europe http://www.agora-ce.cz/

BRATYSŁAWA, SŁOWACJA: Utopia http://www.utopia.sk

WARSZAWA, POLSKA: Klub Myśli Społecznej Inicjatywy http://www.inicjatywy.org/