Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych

Udostępnij strone

Kierowniczka projektu: dr Marta Sałkowska

Głównym celem badania jest rekonstrukcja sposobu przedstawiania osób z niepełnosprawnościami i niepełnosprawności w podręcznikach szkolnych oraz wyłonienie dobrych praktyk w tym obszarze. Ponadto badanie służy zmapowaniu kontekstów, w jakich przedstawiana jest niepełnosprawność oraz analizie czy i w jaki sposób niepełnosprawność łączona jest z innymi zjawiskami społecznymi.

Treść podręczników zostanie przeanalizowana zarówno ilościowo, jak i jakościowo. W przypadku dysponowania elektronicznymi wersjami podręczników możliwe będzie wspieranie analizy specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym. Podczas analizy uwzględnione zostaną również wizualne przedstawienia niepełnosprawności.

Dane zostaną zagregowane dzięki kodowaniu. Dzięki zespołowemu opracowaniu szczegółowego klucza kodowego oraz ciągłemu porównywaniu kodowania zminimalizowany zostanie ewentualny niezamierzony stronniczy wpływ badacza/ki na sposób kodowania. Klucz kodowy (wykaz kodów wraz z definicjami) zostanie opracowany na podstawie pytań badawczych i następnie przetestowany na wybranych podręcznikach.

W czasie badania zidentyfikowane zostaną także dobre praktyki – takie sposoby przedstawienia niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami, jakie w toku analizy uznane zostaną za najpełniejsze, czyli najbliższe realnym doświadczeniom osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Badanie prowadzone będzie w nurcie partycypacyjnym – osoby z niepełnosprawnościami będą włączone w proces badawczy na każdym jego etapie. Koncepcja badania, kluczowe pytania i kategorie analizy zostaną skonsultowane ze osobami z niepełnosprawnościami (spotkanie konsultacyjne), aby w sposób możliwie jak najbardziej komplementarny uwzględnić wielość doświadczeń i perspektyw tego bardzo zróżnicowanego środowiska.

RAPORT Z BADANIA [plik do pobrania]
 

Opis projektu w języku łatwym do czytania (ETR) [plik do pobrania]
 

Opis projektu w polskim języku migowym, z napisami (jeśli napisy nie są widoczne, należy je włączyć przez kliknięcie w ikonę napisów pod paskiem postępu odtwarzania filmu):


 

 

 

 

 

logotyp pfron

 

Projekt realizowany w ramach programu „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji” finansowanego ze środków PFRON.

 

PATRONI PROJEKTU

logotypy patronów projektu lista nieobecności: rpo, niepelnosprawni.pl, pfon, integracja, szkola z klasa