„From studies to practice – program stażowy Collegium Civitas”

Udostępnij strone

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Celem projektu jest poprawa możliwości wejścia na rynek pracy oraz wzmocnienia kompetencji praktycznych 44 studentów i studentek Collegium Civitas studiujących stacjonarnie na ostatnim roku Dziennikarstwa i Nowych Mediów (I st.) oraz Socjologii (I i II st.) poprzez uczestnictwo w płatnych stażach umożliwiających zdobycie doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach.

Rezultatem projektu będzie zdobycie przez studentów i studentki umiejętności, które wzmocnią ich pozycję na rynku pracy, poprawią zatrudnialność i skrócą czas adaptacji zawodowej.

Staże odbywać się będą w firmach w Polsce (1 lub 3 miesiące) i zagranicą (1 lub 2 miesiące).
Na staże oddelegujemy łącznie 44 osoby.

Zwycięstwo Collegium Civitas w konkursie projektów edukacyjnych świadczy o docenieniu innowacyjnej i dostosowanej do rynku pracy oferty edukacyjnej uczelni. Koncepcja płatnych staży to również realizacja zobowiązania, które zawarliśmy w haśle Więcej niż studia!

Projekt potrwa od 01-05-2016 do 31-03-2018.

Wartość projektu: 439 731,93 zł.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 370 606, 06 zł.

Więcej informacji w Centrum Karier. Rekrutujemy!

Kontakt:
Agnieszka Pikuła
e-mail: agnieszka.pikula@civitas.edu.pl

 

 

 Harmonogram udzielonego wsparcia

Lp. Nr umowy stażowej Podmiot przyjmujący Adres Podmiotu Przyjmującego Czas trwania stażu Godziny stażu
1. 1/2016 TIME Spółka Akcyjna (Grupa ZPR Media) Ul. Jubilerska 10 Warszawa 18.07
-17.10.2016
9:00-15:00
2. 2/2016 Polska Agencja Prasowa SA Ul. Bracka 6/8 Warszawa 21.07
-20.10.2016
10:00-16:00
3. 5/2016 Grupa ZPR Media Ul. Jubilerska 10 Warszawa 01.08 -31.10.2016nieobecność stażystki w dniach: 07.10.2014 – 14.10.1016 10:00-16:00
4 3/2016 Roche Polska Sp. z o.o. Domaniewska 39b, Warszawa 16.08 -15.11.2016 10:00-16:00
5 6/2016 Come&Media sp. z o.o. ul. Bagatela 11 lok. 12B Warszawa 16.08 -15.11.2016 10:00-16:00
6. 7/2016 Pracownia Gier Szkoleniowych ul. Puławska 39/2, Warszawa 10.08 -09.09.2016 10:00-16:00
7. 8/2016 Polska Agencja Prasowa SA Ul. Bracka 6/8 Warszawa 22.08 -21.09.2016 9:00-15:00
8. 9/2016 Gazeta Wyborcza (dział social media) ul. Czerska 8/10; Warszawa 09.09 -08.12.2016 9:00-17:00
9. 10/2016 Groupon Shared Services Poland sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 123a
Warszawa 02-017
10.10.2016-09.01.2017 poniedziałek, wtorek, piątek 9-17środa 9-16
10. 11/2016 Fundacja „Bardzo Ładnie” 25 Churchfields, Galway, Ireland 17.10.2016 – 16.12.2016 10:00-16:00
11. 12/2016 Międzynarodowe Stowarzyszenie Mentorów ul. Bagatela 10/6
00-585 Warszawa
18.10.2016-17.01.2017 10:00-16:00
12. 13/2016 Instytut Spraw Publicznych ul. Szpitalna 5 lok. 22
00-031 Warszawa
20.10.2016-19.01.2017 10:00-16:00
13. 14/2016 Ashoka  ul. Paca 40; 04-386 Warszawa 02.11.2016 – 02.02.2017 10:00-16:00
14. 15/2016 Instytut Spraw Publicznych ul. Szpitalna 5 lok. 22
00-031 Warszawa
02.11.2016 – 01.02.2017 10:00-16:00
15. 16/2016 Ashoka ul. Paca 40; 04-386 Warszawa 02.11.2016 – 02.02.2017 10:00-16:00
16. 17/2016 Ashoka ul. Paca 40; 04-386 Warszawa 01.02.2017– 30.04.2017 10.00 -16.00
17. 24/2017 Radio Kolor (IMPACT MEDIA) ul. Narbutta 41/43, Warszawa 03.07.2017– 30.09.2017 10:00 -16:00
18. 19/2017 Gazeta Wyborcza ul. Czerska 8/10, Warszawa 03.07.2017– 30.09.2017 10:00 -16:00
19. 25/2017 ZPR MEDIA S.A. ul. Dęblińska 6, Warszawa 4.07.2017–1.10.2017 10:00 -16:00
20. 20/2017 Defence24 Sp. z o.o. ul. Chłodna 64 lok. 18, Warszawa 10.07.2017–7.10.2017 10:00 -16:00
21. 27/2017 Polska Agencja Prasowa ul. Bartycka 6/8, Warszawa 17.07.2017– 15.08.2017 10:00 -16:00
22. 23/2017 Stowarzyszenie APPEMIC c San Martin 7-2 izd, 39004 01.08.2017– 29.09.2017 10:00 -16:00
23. 22/2017 Stowarzyszenie APPEMIC c San Martin 7-2 izd, 39004 01.08.2017– 30.08.2017 10:00 -16:00
24. 18/2017 Fundacja Bardzo Ładnie 25 Churchfields, Galway, Ireland 21.08.2017–  19.10.2017 10:00 -16:00
25. 21/2017 Fundacja Bardzo Ładnie 25 Churchfields, Galway, Ireland 21.08.2017–  19.10.2017 10:00 -16:00