NALEWAJKO Ewa, prof. zw. dr hab.

Udostępnij strone

Socjolog i politolog, docent w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Uczestnik wielu badań w dziedzinie systemów partyjnych i elit politycznych (m.in. systematycznie prowadzonych badań elit parlamentarnych – we współpracy z IFiS PAN). Główne zainteresowania badawcze to partie polityczne i systemy partyjne, przywództwo polityczne, lokalne społeczeństwa polityczne oraz populizm i demokracja. Autorka wielu publikacji w pracach zbiorowych oraz samodzielnych pozycji: Protopartie i protosystem? Szkic do obrazu polskiej wielopartyjności (Warszawa 1998), Antyeuropejscy aktorzy i ich kultury polityczne (z Georgesem Minkiem, Warszawa 2004). Aktualnie prowadzi badania nad zagadnieniem mitów w polityce oraz elit regionalnych.