MROCZEK Andrzej

Udostępnij strone

Specjalności dla mediów: terroryzm, terror kryminalny, przestępczość zorganizowana, rozpoznanie i zwalczanie zjawisk przestępczości i terroryzmu, edukacja i zarządzanie w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych

Ekspert w zakresie: terroryzmu i terroru kryminalnego, przestępczości zorganizowanej oraz rozpoznania i zwalczania tych zjawisk, edukacji i zarządzania w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych. Członek Rady Programowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas i Analityków Informacji oraz koordynator do spraw szkoleń Centrum Badań nad Terroryzmem CC. Ekspert Centrum Komunikacji Kryzysowej i Psychologii Śledczej. Ekspert w pierwszym w Polsce Prezydenckim Strategicznym Przeglądzie Bezpieczeństwa Narodowego. Były funkcjonariusz operacyjny Wydziału d/w z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, służb specjalnych oraz główny specjalista Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Autor publikacji prasowych i naukowych m.in. współautor książki Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków (Warszawa 2013).