MANISZEWSKA Katarzyna, dr

Udostępnij strone

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka germanistyki i dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy badawczej zajmuje się problematyką związaną z terroryzmem i ekstremizmem politycznym, podejmując zarówno tematy medioznawcze, jak i politologiczne. Autorka książek „Terroryzm a media. Środki masowego przekazu i literatura a rozwój terroryzmu w Republice Federalnej Niemiec 1968-1998” (Wrocław, 2006), „Pionierzy terroryzmu europejskiego: Frakcja Czerwonej Armii” (Kraków, 2014) oraz licznych publikacji poświęconych m.in. roli mediów w przeciwdziałaniu terroryzmowi.

Współpracownik polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, dziennikarz, posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw europejskich zdobyte podczas pracy w Parlamencie Europejskim w latach 2006-2009. W wolnym czasie podróżuje z plecakiem po świecie.