MAKOWSKA Dorota, dr

Udostępnij strone

Geografka, absolwentka i doktorantka Instytutu Geografii UW (obecnie: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych). Zajmowała się nauczaniem geografii na poziomie szkoły średniej i wyższej oraz kształceniem i doskonaleniem nauczycieli geografii. Autorka artykułów naukowych i podręczników geografii dla szkół ponadgimnazjalnych. Odbyła liczne podróże geograficzne i wizyty studyjne, w czasie których miała możliwość bezpośredniego poznania geografii i współczesnych problemów społeczno-gospodarczych wielu krajów i regionów świata, w tym: większości krajów Europy, krajów Azji Zachodniej (kraje kaukaskie, Izrael, Turcja), Azji Wschodniej (Chiny),  Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Meksyk, Panama, Kuba), Ameryki Południowej (Peru, Chile), Afryki Południowej (RPA, Namibia, Suazi, Lesoto) i Australii.