ŁUKOWSKI Wojciech, prof. dr hab.

Udostępnij strone

Prof. UW, członek Ośrodka Badań nad Migracjami UW, Seniorfellow w Forschungszentrum. Institut fuer Kulturwissenschaften w Wiedniu, specjalizuje się w badaniach procesów modernizacyjnych w społecznościach lokalnych i regionalnych, kulturowych aspektów mobilności i zakorzenienia, etnosondażowych badań społecznych. Autor licznych publikacji m.in. książek „Społeczne tworzenia ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur”, „Społeczność na granicy. Zasoby społeczności lokalnych i mechanizmy ich wykorzystywania”, Alltag im Grenzland (Codzienność w świecie pogranicza). Ostatnio opublikował Monografię Miasta Giżycka (Giżycko współcześnie 1990-2012).