LINCA Monika, mgr

Udostępnij strone

Socjolożka, absolwentka Socjologii (Uniwersytet Jagielloński), stypendystka programu Erazmus (Tilburg University) doktorantka ISP PAN, przygotowuje pracę z zakresu socjologii religii. Zajmuje się socjologią kultury, antropologią kulturową i socjologią religii. W kręgu zainteresowań pozostają także nowe technologie, nowe media, oraz PR. Specjalizuje się w badaniach wykorzystujących techniki jakościowe, posiada doświadczenie w badaniach naukowych i społecznych. Działaczka warszawskich organizacji pozarządowych i wolontarystycznych.