LEWICKA Paulina, dr hab.

Udostępnij strone

Arabistka w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego UW, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta. Zajmuje się historią świata arabsko-muzułmańskiego, a zwłaszcza historią społeczną i historią życia codziennego Bliskiego Wschodu w średniowieczu. Jej ścisła specjalizacja naukowa to społeczna historia medycyny oraz stosunki międzywyznaniowe w Egipcie i Syrii w epoce Mameluków (1250-1517). Do jej publikacji należą m.in.: Šafi‘ Ibn ‘Ali’s Biography of the Mamluk Sultan Qalawun. Introduction, Edition, and Commentary (Warszawa 2000) oraz Food and Foodways of Medieval Cairenes: Aspects of Life in an Islamic Metropolis of the Eastern Mediterranean (Leidenl 2011).