ŁACIŃSKI Piotr, dr

Udostępnij strone

Politolog, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Collegium Civitas. Zainteresowania badawcze: najnowsza historia polityczna i systemy polityczne państw latynoamerykańskich oraz stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej. Autor i redaktor naukowy wielu publikacji na ten temat, m.in. monografii Peru między populizmem i liberalizmem oraz Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Odbył kilka podróży studyjno-badawczych do Ameryki Łacińskiej – na Kubę, do Peru, Ekwadoru, Meksyku, Wenezueli i Kolumbii. Lubi muzykę latynoską, od czasu do czasu gra w tenisa.

Specjalności dla mediów: stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej, systemy polityczne państw latynoamerykańskich

CURRICULUM VITAE

PROFIL NAUKOWY

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o politycznych
Nauki o polityce, specjalność stosunki międzynarodowe

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Collegium Civitas: adiunkt

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończona szkoła wyższa: Uniwersytet Warszawski
Doktorat: Instytut Stosunków Międzynarodowych UW
Temat rozprawy doktorskiej: Koncepcja i praktyka polityczna velasquizmu, aprizmu i fujimorizmu – studium transformacji systemu politycznego Peru w latach 1968-2004

SPIS PUBLIKACJI:
Wydawnictwa zwarte:
• Peru między populizmem a liberalizmem, Wydawnictwo ASPRA-JR, Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2006.
• Opracowanie i redakcja, Dylematy rozszerzenia Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2006.
• Opracowanie i redakcja, Tranzyt europejski wyzwaniem dla Polski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2007.
• Redakcja naukowa, Latynoameryka u progu trzeciego stulecia niepodległości: przywództwo, idee i systemy polityczne, „Studia i analizy”, tom 12, Collegium Civitas Press, Warszawa 2011.
• Redakcja naukowa, Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych państw latynoamerykańskich, Difin, Warszawa 2013.
Rozdziały w książkach:
• Ewolucja roli sił zbrojnych w systemie politycznym Peru (w:) Historia, Stosunki Międzynarodowe, Amerykanistyka. Księga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Wiesława Dobrzyckiego, Warszawa 2001.
• Polityka zagraniczna państw andyjskich (w:) M.F. Gawrycki (red.), Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2006.
• Wspólnota Andyjska (w:) M.F. Gawrycki (red.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2007.
• Peru wobec regionu Azji i Pacyfiku (w:) M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku, Toruń 2007.
• Elity latynoamerykańskie (w:) M.F. Gawrycki (red.), Dzieje kultury latynoamerykańskiej, PWN, Warszawa 2009.
• Systemy polityczne państw latynoamerykańskich – refleksje z perspektywy dwustulecia niepodległości Ameryki Łacińskiej, (w:) K. Krzywicka (red.), Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, Lublin 2012.
• Przejawy parlamentaryzacji systemów prezydenckich w Ameryce Łacińskiej, (w:) P. Łaciński (red.), Latynoameryka u progu trzeciego stulecia niepodległości: przywództwo, idee i systemy polityczne, „Studia i analizy”, tom 12, Collegium Civitas Press, Warszawa 2011.
• Haiti, Dominikana, Gwatemala, Honduras, Salwador, Nikaragua, Kostaryka, Ekwador, Peru, Boliwia (współautor Piotr Tarczyński), Paragwaj (współautor P. Tarczyński), w: P. Łaciński (redakcja naukowa), Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych państw latynoamerykańskich, Difin, Warszawa 2013.
Artykuły:
• Stosunki kubańsko-amerykańskie, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 5, 1989.
• System międzyamerykański wobec kryzysu demokracji w Peru, „Świat i Polityka”, 1-2/2003.
• Koncepcja i praktyka polityczna fujimorizmu – system polityczny Peru w latach 1990-2000, „Ameryka Łacińska”, nr 3-4, 2004.
• Systemy polityczne państw latynoamerykańskich, „Ameryka Łacińska”, nr 2, 2005.
• System polityczny Ekwadoru w świetle konstytucji z 2008 roku, „Ameryka Łacińska”, nr 1, 2009.
• Peru: polityka i państwo dwadzieścia lat po uchwaleniu Fujimoristowskiej konstytucji, „Ameryka Łacińska”, nr 3-4, 2013.
• Demokracja partycypacyjna jako narzędzie zmiany społecznej i politycznej w Ameryce Łacińskiej, „Zoon Politikon”, nr 5, 2014.

PRACA DYDAKTYCZNA:
• Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych
• Teorie stosunków międzynarodowych
• Ameryka Łacińska w świecie współczesnym (fakultet)

UDZIAŁ W KOMITECIE REDAKCYJNYM CZASOPISM SPECJALISTYCZNYCH:
• Anuario latinoamericano