KRÓL Eugeniusz Cezary, prof. zw. dr hab.

Udostępnij strone

Historyk i politolog, profesor zwyczajny, tłumacz niemieckiej literatury historycznej, profesor Collegium Civitas, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN. W latach 1999-2000 profesor gościnny na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji, w latach 2002-2006 dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Obszary zainteresowań: historia najnowsza i współczesna Niemiec oraz stosunki polsko-niemieckie w XX wieku, systemy polityczne i przywództwo totalitarne w XX wieku, indoktrynacja i propaganda totalna w XX wieku, film jako źródło do dziejów najnowszych i współczesnych. Autor między innymi: Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945. Studium organizacji, treści, metod i technik masowego oddziaływania (Warszawa 1999) uhonorowanej nagrodą „Klio” w roku 1999 i nagrodą im. Jana Długosza w 2000 roku, a także książki Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945 (Warszawa 2006) wyróżnionej w 2006 roku nagrodą „Klio” oraz nagrodą im. Joachima Lelewela Wydziału I Nauk Społecznych PAN w 2008 r. Ostatnio opublikował Polska kultura w 1956 roku. Nadzieje – złudzenia – dziedzictwo (Warszawa 2007), wspólnie z Danutą Jackiewicz album dwujęzyczny W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie 1939-1945 (wersja polsko-niemiecka, Warszawa 2009), wyróżniony dyplomem honorowym Towarzystwa Miłośników Historii za najlepsze Varsaviana za rok 2008/2009. Pod jego redakcją wspólnie z Joanną Szymoniczek ukazała się książka Rok 1956 w Polsce i jego rezonans w Europie (Warszawa 2009); wersja niemieckojęzyczna Das Jahr 1956 in Polen und seine Resonanz in Europa (Warschau 2010). Wydał też Dzienniki Josepha Goebbelsa, wybór fragmentów, tłumaczenie, obszerny wstęp, przypisy, t. 1-3, (Warszawa 2013-2014).