KOŹMIŃSKI Maciej, prof. zw. dr hab.

Udostępnij strone

Historyk, dyplomata; – w Collegium Civitas od 1998 r., kolejno profesor, dyr. Instytutu Dyplomacji, dyr. Centrum Badań Cywilizacji i Dyplomacji Europejskiej, współpracownik Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju; – od 1963 r. (do 2008) związany z Instytutem Historii PAN; nadto – w latach akademickich 1986/1987 prof. wizytujący (1992 – tytularny) Eötvös József University College; w latach 2001/2002 – 2003/2004 prof. nadzwyczajny Wydziału Neofilologii UW; w latch1990 -1996 – ambasador RP w Republice Węgierskiej. Autor/współautor ok. 180 książek, rozpraw, artykułów, recenzji, źródeł z zakresu historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku, Europy Środkowej – stosunków narodowościowych (mniejszości) i konfliktów międzypaństwowych (granic); promotor trojga doktorów, recenzent prac doktorskich, habilitacyjnych oraz dwóch przewodów profesorskich. Powyższe dane ilustrują dorobek naukowy i dydaktyczny, natomiast liczne oceny ponad sześcioletniej służby ambasadora RP w Budapeszcie potwierdzają przydatność przygotowania teoretycznego do zadań dyplomatycznych. Interesuje się biografistyką, turystyką, fotografią.