KOSIELIŃSKI Sławomir, mgr

Udostępnij strone

Historyk, publicysta, zastępca dyrektora Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas. Od roku 1996 do 2010 dziennikarz tygodnika „Computerworld”. W 2008 r. współtworzył scenariusze rozwojowe Polski w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” – Technologie informacyjne i komunikacyjne. W latach 2009-2010 uczestniczył w projekcie małopolskiego foresight „Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020”. Pod jego redakcją ukazał się w grudniu 2010 r. raport końcowy tego projektu. Natomiast w 2012 r. wraz z swoją Fundacją napisał „Scenariusze ochrony zdrowia 2020” na potrzeby projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnianie Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, prowadzonego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W 2012 r. brał udział w badaniach potencjału Gdańska w zakresie smart city na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska. W efekcie powstał raport „Potencjał Gdańska w zakresie inteligentnego miasta”. W 2013 r. w ramach współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi i jej Akademią Wójta napisał książkę „Energia w gminie. Od grup zakupowych do energetyki obywatelskiej. Przewodnik energetyczny”. Od 2013 r. zajmuje się pozyskiwaniem społecznej akceptacji na rzecz dronów, robotów i systemów fuzji informacji, organizując konferencje i imprezy plenerowe jak Parada Robotów oraz wydając raporty o tematyce robotycznej.

Generalnie specjalizuje się w zakresie zarządzania państwem za pomocą technik informacyjnych i komunikacyjnych, zamówień publicznych, nowych technologii pobudzających rozwój miast, bezpieczeństwa narodowego oraz planowania strategicznego metodą foresight. Jest pomysłodawcą i twórcą m.in. konferencji „Pięć żywiołów. Wolność – informacja – bezpieczeństwo” oraz Parady Robotów.