Zarządzanie, ekonomia i prawo

Udostępnij strone

Eksperci Collegium Civitas z zakresu zarządzania, ekonomii i mediów to przede wszystkim praktycy – szefowie firm, pracownicy liczących się na rynku korporacji i instytucji.

Osoby zainteresowane uzyskaniem komentarza eksperckiego proszone są o kontakt z Biurem Prasowym uczelni:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

 

dr hab. Tomasz ALEKSANDROWICZ

Prawnik, ekspert ds. bezpieczeństwa.

Specjalizacja: prawne, międzynarodowe i polityczne aspekty współczesnego terroryzmu, problemy służb specjalnych, wywiad gospodarczy, analiza informacji i bezpieczeństwo, etyka w życiu gospodarczym i publicznym, suwerenność państwa narodowego w dobie globalizacji i integracji europejskiej.

Aktywność naukową przez wiele lat łączył z pracą w administracji, m.in. w pionach analitycznych służb specjalnych, Zespole Doradców Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zespole Koncepcji Działania Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Autor ponad stu pozycji książkowych i artykułów naukowych, m.in. „Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej” (2006), „Terroryzm międzynarodowy” (2008), „Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej” (2011), „Świat w sieci. Państwa – społeczeństwa – ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego” (2014), „Podstawy walki informacyjnej” (2016). Współautor publikacji (wspólnie z Krzysztofem Liedelem i Pauliną Piasecką) „Analiza informacji. Teoria i praktyka” (2012).

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

Liliana ANAM

Doświadczony doradca ds. CSR, założycielka i menedżer zarządzający firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo.

Polski ekspert w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. standardu społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Od 2010 roku Registered Presenter for ISO 26000, a od 2011 ekspert w Komitecie Technicznym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie przekładu normy ISO 26000 na język polski.

Członek powołanego przez Prezesa Rady Ministrów Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2009-2013). Członek powołanego przez Ministra Gospodarki Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (do 2014), koordynator grupy roboczej zajmującej się analizami i oceną instrumentów i trendów CSR.

Od 2005 pracuje w obszarze CSR. Od 2007 roku realizuje projekty doradcze z zakresu CSR prowadzone przez CSRinfo, w tym procesy analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, działań zaangażowania społecznego, audytów CSR, raportowania, dialogu z interesariuszami. Wspólnie z partnerami społecznymi, biznesowymi i instytucjami publicznymi realizuje projekty promujące społeczną odpowiedzialność biznesu, wykłada na studiach podyplomowych CSR i jest autorką artykułów i publikacji z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju.

Od 2009 roku certyfikowany konsultant United Nations Industrial Development Organizations.

W 2009 roku wprowadziła CSRinfo, jako pierwszą polską organizację, do sieci partnerów Global Reporting Initiative – międzynarodowej organizacji, właściciela standardu raportowania CSR. W 2013 roku CSRinfo zostało również GRI Data Partnerem, dostarczając dane o Polsce do międzynarodowego rejestru danych. Pomysłodawczyni, kierownik podyplomowych studiów Manager CSR w Collegium Civitas w Warszawie. Członek jury konkursów, autorka licznych publikacji, artykułów dotyczących CSR w publikacjach polskich i zagranicznych. Wyróżniona przez Think Tank Magazine jako jeden z liderów rozwoju CSR w Polsce.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr hab. Małgorzata BARAN, prof. CC

Ekonomistka, ekspert zarządzania strategicznego, prorektor ds. rozwoju strategicznego Collegium Civitas.

Specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem, projekty unijne, współpraca międzypokoleniowa, mentoring.

Kierowała pracami Agencji Rozwoju Regionalnego oraz oceniała projekty unijne składane przez wnioskodawców z całego kraju. Autorka ponad 40 publikacji naukowych oraz raportów takich jak np. „Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwach” (2015), „Mentoring jako element zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach” (2015), „Competency models and the generational diversity of a company workforce” (2014), „Pokolenie Y-prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami” (2014), „Managing Employees of Different Generations in the Enterprise” (2014).

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Aleksander GUBRYNOWICZ

Prawnik.

Specjalność: międzynarodowe prawo ochrony środowiska, problematyka krajów bałtyckich.

Autor szeregu artykułów opublikowanych w prasie specjalistycznej – prawniczej i politologicznej. Współautor wydanego przez ISP PAN Słownika biograficznego Europy Środkowo-Wschodniej XX w. (hasła dotyczące krajów bałtyckich) oraz redaktor książek: „Europejskie prawo gospodarcze: nowe tendencje” (Warszawa 2008), „Wspólnoty Europejskie w orzecznictwie sądowym państw członkowskich” (Warszawa 2008) oraz „1989 – Jesień narodów” (współredaktor, Warszawa 2009).

Wiceprezes Fundacji im. Nowickiego, w której koordynuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Polsce.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

b. sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wiesław JOHANN

Prawnik.

Specjalność: prawo prasowe i autorskie.

B. sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1997-2006), rzecznik dyscyplinarny ds. studentów w Collegium Civitas. Adwokat – w latach 80. obrońca opozycji w licznych procesach politycznych. Współpracownik podziemnej „Solidarności”, Prymasowskiego Komitetu Pomocy oraz Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego pełnomocnik ds. likwidacji Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, następnie przewodniczący Komisji Rewindykacyjnej ds. Zwrotu Majątku Związków Zawodowych i Organizacji Społecznych.Honorowy Obywatel Miasta Stołecznego Warszawy. Członek Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiciel Prezydenta RP w Krajowej Radzie Sadownictwa. Członek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski – Kanclerz Orderu Odrodzenia Polski.

Odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Opublikował szereg artykułów z zakresu prawa prasowego oraz prawa o stowarzyszeniach.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr David E. KALISZ

Ekonomista.

Specjalność: zarządzanie strategiczne.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Stopień naukowy uzyskał w Katedrze Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dwa tytuły magistra ekonomii (oba summa cum laude), a także ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Lotnictwem w Instytucie Lotnictwa i Obrony Powietrznej, Akademii Obrony Narodowej.

Autor licznych artykułów naukowych w zakresie strategii, dysertacja w dziedzinie mediów elektronicznych.

Wykładowca akademicki, prowadzi zajęcia z ekonomii, strategii i zarządzania projektami, także na studiach MBA we współpracy z uczelniami zagranicznymi, m.in. Institute of Management Technology (Indie) i Tiffin University (USA). Naukowo, sprawuje opiekę merytoryczną nad specjalnością International Business w Collegium Civitas. Od 2011 do 2016 związany z TVP SA.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

Paulina PERKA

Specjalista w zakresie marketingu i reklamy.

Doktorantka w Instytucie Studiów Politycznych PAN, były pracownik agencji reklamowych, zainteresowania: socjologia i antropologia kultury, semiotyka, komunikacja społeczna, marketingowa oraz wpływ przekazów medialnych na kształtowanie postaw i opinii.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

Grażyna SKARŻYŃSKA

Specjalista w zakresie marketingu i reklamy.

Doświadczenia zawodowe zdobywała w PepsiCo Poland /Tricon: w dziale operacyjnym i dziale marketingu – odpowiedzialna za marketing restauracji Pizza Hut/KFC Delivery a następnie jako Brand Manager KFC i Pizza Hut, PR Manager PepsiCo Restaurants. Kama Foods: marka Znakomita. W agencji reklamowej w dziale strategii BBDO Warszawa na stanowisku Strategic Manager a następnie Strategic Director odpowiedzialna za strategię dla marek różnych segmentów rynku, w tym: mBank, Multibank, GE Money Bank, Telekomunikacji Polskiej, Bayer, P&G, Mars Polska, PepsiCo, Wrigley.

Jest członkiem zarządu Rady Reklamy, wykładowcą i przewodniczącą Rady Programowej Szkoły Strategii Marki SKM SAR, wykładowca School of Form / SWPS, juror w konkursie EFFIE i członek Komitetu EFFIE.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

Zofia Telakowska, MBA

menedżer z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach, certyfikowana jako Black Belt w metodzie optymalizacji procesów Six Sigma.

Specjalność: zarządzanie strategiczne.

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i University of Sydney, Graduate School of Business, gdzie uzyskała stopień MBA. Przez 13 lat pracowała jako geolog w Australii, Indonezji i na Fidżi. Po skończeniu MBA i powrocie do Polski przez 15 lat pracowała jako menedżer wysokiego szczebla i członek zarządu w międzynarodowym koncernie Johnson&Johnson. Certyfikowana jako Black Belt w metodzie optymalizacji procesów Six Sigma. Ma długoletnie doświadczenie w optymalizacji i wdrażaniu procesów tak operacyjnych, jak i strategicznych. Doradzała też we wdrożeniach strategii oddziałom firmy w Austrii i Afryce Południowej. W 2008 r. założyła firmę 4xZ specjalizującą się w optymalizacji procesów biznesowych, audytach operacyjnych i doradztwie strategicznym.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Sergiusz TRZECIAK

Konsultant polityczny, prawnik.

Specjalność: marketing polityczny, personal branding i public relations.

Komentator polityczny w mediach krajowych i zagranicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM i Wydziału Prawa Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. W 2006 roku obronił doktorat na Wydziale Stosunków Międzynarodowych London School of Economics, gdzie prowadził również seminaria ze studentami z przedmiotu analiza polityki zagranicznej. Wykładowca marketingu politycznego oraz marki osobistej lidera w Collegium Civitas oraz personal branding w ramach programu Executive MBA i DBA PAN. W latach 2006-2008 Prezes Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Współpracuje z partiami politycznymi, sztabami wyborczymi oraz indywidualnymi kandydatami startującymi w wyborach. Doradza także firmom, partiom politycznym i osobom publicznym w zakresie budowania marki osobistej, kształtowania wizerunku publicznego, public relations i public affairs. Konsultant i trener OBWE, z ramienia której prowadzi szkolenia w Europie, Azji i Afryce Północnej. Autor dziewięciu książek, które ukazały się w Polsce i Wielkiej Brytanii, m.in. Gra o Europę. Negocjacje akcesyjne polski z Unią Europejską (PISM 2010), Poland’s EU Accession (Routledge 2011), Drzewo kampanii wyborczej czyli jak wygrać wybory (GWP 2015), Coaching marki osobistej czyli kariera lidera (GWP 2015) oraz Wizerunek Publiczny w internecie. Kim jesteś w sieci? (Helion 2015). W wolnym czasie czyta książki z zakresu psychologii, zarządzania i marketingu oraz trenuje fitness.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

Teresa WIERZBOWSKA

Ekspert w zakresie komunikacji korporacyjnej.

Specjalność: zagadnienia biznesowe i społeczne związane z nowymi mediami, w tym komunikacja korporacyjna, marketingowa oraz regulacje prawne dotyczące nowego porządku mediów.

Doradca Zarządu ds. Public Affairs w spółce Cyfrowy Polsat, Prezes Stowarzyszenia SYGNAŁ integrującego branżę telewizyjną w działaniach na rzecz ochrony własności intelektualnej, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, arbiter Komisji Etyki Reklamy. W Collegium Civitas pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia Ustawicznego. Od 2006 roku wykłada na wyższych uczelniach (m.in. w Collegium Civitas, na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uczelni Łazarskiego).

Absolwentka m.in. Zarządzania (POU) oraz Podyplomowego Studium Public Relations Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania kulturowe pogłębiała m.in. na studiach muzykologicznych i Stosunkach Międzykulturowych na UW.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

Adam Wudarczyk

Ekonomista. Kierownik specjalizacji Biznes i Marketing Międzynarodowy oraz Biznes Międzynarodowy na kierunku Zarządzanie.

Specjalizacja: przeciwdziałanie szarej strefie, Przestępstwa gospodarcze, ekonomiczna analiza prawa, korporacje na rynku międzynarodowym.

Absolwent Collegium Civitas oraz Szkoły Głównej Handlowej. Konsultant PwC Polska (2013-2018), ekspert Santander Bank Polska (od 2018), leading expert zespołu ds. przeciwdziałania szarej strefie w United Nations Global Compact – Network Poland (od 2018).

Zrealizował liczne projekty doradcze dla sektora publicznego oraz prywatnego z zakresu: doradztwa strategicznego, polityk sektorowych, doradztwa regulacyjnego, badań rynkowych oraz analiz społeczno-ekonomicznych. Naukowo zajmuje się metodami ograniczania szarej strefy w Polsce.

Ostatnie raporty:
Przeciwdziałanie szarej strefie 2018/2019
Walka z szarą strefą w branży paliw płynnych
Przeciwdziałanie szarej strefie 2017
Food sector in Poland – opportunities for India
Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce
Raporty o Polskich Metropoliach 2015
 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Kamil ZUBELEWICZ

Ekonomista, prawnik.

Specjalizacja: finanse publiczne, polityka pieniężna, studia strategiczne.

20 lutego 2016 r. powołany przez Prezydenta Andrzeja Dudę w skład Rady Polityki Pieniężnej.

Prorektor ds. dydaktycznych naszej uczelni (2015/2016), współpracownik Centrum im. Adama Smitha (2003-2016) oraz Astroniki sp. z o.o. (2014-2016). Adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN (2008-2014), ekspert Instytutu Jagiellońskiego (2005-2009). Laureat Stypendium McKinsey & Company oraz Stypendium im. Lesława A. Pagi. Autor ponad 30 artykułów naukowych oraz publicystycznych, m.in. w „Najwyższym Czasie!” i „Rzeczpospolitej”. Interesuje się studiami strategicznymi, prozopografią i genealogią.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl