Stosunki międzynarodowe i dyplomacja

Udostępnij strone

W gronie ekspertów specjalizujących się w tematyce stosunków międzynarodowych znajdują się ambasadorowie, dyplomaci oraz negocjatorzy. Nasi specjaliści prowadzą również projekty i badania dotyczące zagadnień polityki zagranicznej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem komentarza eksperckiego proszone są o kontakt z Biurem Prasowym uczelni:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

 

prof. dr hab., b. amb. M. Krzysztof BYRSKI

Indolog, były ambasador RP w Indiach.
Specjalizacja: Azja Południowa, ze szczególnym uwzględnieniem Indii.

Doktoryzował się w Banaras Hindu University w 1966 roku. W latach 1993 – 1996 pełnił funkcję ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Indiach.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, PEN-Clubu a także warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. W 2010 roku walne zebranie członków tej organizacji nadało mu godność członka honorowego KIK.

Jest autorem ponad stu różnych publikacji w języku polskim, angielskim i hindi oraz książek takich jak: „Concept of Ancient Indian Theatre” (1973), „Methodology of the Analysis of Sanskrit Drama” (1997), „Traktat o Zacności i Traktat o Miłowaniu” ( przekład z sanskrytu: „Manusmryti” i „Kamasutry”) (1986), „Spotkanie z hinduizmem” (2016), „Dramat staroindyjski” (2017).

W 2006 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Sześć lat później otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr, b. amb. Tadeusz DIEM

Dyplomata i polityk, były ambasador RP w Kanadzie.
Specjalizacja: polityka obronna i bezpieczeństwo międzynarodowe.

Były wiceminister obrony narodowej do spraw polityki obronnej. Pełnił także funkcję wiceministra ds. edukacji. W latach 1992-1997 był ambasadorem RP w Ottawie, a w latach 2001-2005 kierował pracami polskiej placówki dyplomatycznej w Belgradzie.

Autor kilkudziesięciu prac naukowych i oryginalnych patentów.

W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr hab., b. amb. Paweł DOBROWOLSKI, prof. CC

Historyk, dyplomata. Były ambasador w Kanadzie i na Cyprze, były konsul generalny w Szkocji.
Specjalizacja: polityka zagraniczna, stosunki międzynarodowe i dyplomacja.

Pełnił funkcję Konsula Generalnego RP w Szkocji (1990-1995), ambasadora RP w Kanadzie (2000-2004) oraz Ambasadora RP na Cyprze (2009-2013).

Był zastępcą dyrektora Gabinetu i Sekretariatu Ministra Spraw Zagranicznych (1995-2000) oraz rzecznikiem MSZ w latach 1995-2000 i 2005-2006. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Ameryki MSZ oraz kierował departamentem Systemu Informacji MSZ.

Stypendysta Fundacji Jana Pawła II w Rzymie i Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu. wykładowca Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej KUL.

Jest autorem ponad 40 książek i artykułów dotyczących historii i kultury średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

b. amb. Grzegorz DZIEMIDOWICZ

Orientalista, archeolog, dziennikarz i dyplomata. Były ambasador RP w Egipcie, Sudanie i Grecji.
Specjalizacja: stosunki międzynarodowe i dyplomacja.

W latach 1991-1994 był rzecznikiem prasowym i wicedyrektorem gabinetu ministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 1994 do 1999 roku pełnił funkcję Ambasadora RP w Kairze akredytowanego w Sudanie.

Po powrocie do Polski objął stanowisko dyrektora Departamentu Systemu Informacji MSZ. Od 2001 do 2005 kierował polską placówką dyplomatyczną w Atenach. W latach 2006-2007 był dyrektorem Akademii Dyplomatycznej MSZ.

 
Ostatnio w mediach:

Wcześniejsze wystąpienia

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr, b. amb. Sławomir KLIMKIEWICZ

Politolog, dyplomata, kierował polskimi placówkami we Francji, Wenezueli, na Kubie oraz w Algierii.
Specjalizacja: sytuacja polityczno-społeczna na Bałkanach i Ameryce Łacińskiej, polityka Turcji, konflikty międzynarodowe.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą sposobów rozwiązywania kryzysów i konfliktów międzynarodowych, teorii i praktyki dyplomacji oraz protokołu dyplomatycznego, komunikacji i dialogu międzykulturowego, mediacji i negocjacji oraz zagadnień wielokulturowości, migracji i uchodźstwa.

Jest ekspertem w zakresie sytuacji polityczno-społecznej na Bałkanach i Ameryce Łacińskiej, polityki tureckiej, rozwiązywania sporów i konfliktów międzynarodowych oraz wewnętrznych droga negocjacji i mediacji, problematyki uchodźczej oraz zagadnień związanych z imigracją, adaptacją i integracją migrantów i uchodźców.

Dyrektor Departamentu Informacji i Współpracy Kulturalnej MSZ. Pracownik Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie(OBWE).

W latach 1999-2005 był członkiem kierownictwa misji OBWE w Bośni i Hercegowinie, gdzie zajmował się budowaniem struktury administracyjnej nowego państwa, tworzeniem i działalnością partii politycznych, organizacji społecznych, dialogiem pomiędzy grupami etnicznymi oraz współpracą regionalną. Z ramienia OBWE zrealizował na Bałkanach szereg misji dotyczących sytuacji konfliktowych i kryzysowych.

Był wykładowcą w uniwersytetach: Glasgow, Belfast, Trinity College w Dublinie oraz Caracas.
 
Ostatnio w mediach:

Wcześniejsze wystąpienia

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr, b. amb. Maciej KOZŁOWSKI

Historyk, pisarz, dziennikarz, dyplomata, były ambasador RP w Izraelu.
Specjalizacja: stosunki polsko-izrealskie, dyplomacja.

W 1990 podjął pracę w dyplomacji, obejmując stanowisko radcy-ministra pełnomocnego w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. W latach 1993–1994 pełnił tam obowiązki chargé d’affaires. Następnie przeszedł do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie kierował pracami departamentu Ameryki Północnej i Południowej. W latach 1999-2003 pełnił funkcję ambasadora RP w Tel Awiwie. Po powrocie do kraju pełnił obowiązki zastępcy dyrektora departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ.

Były członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, w ramach którego koordynował prace nad raportem o rozszerzeniu NATO. Działał także w ramach fundacji Forum Dialogu Między Narodami.

Autor wielu artykułów i książek takich „Duchy polskie” (1983), „Krajobrazy przed bitwą” (1985), „Almanach piękności” (1988), „Między Sanem a Zbruczem” (1990), „Poland – The Story” (2003), „Sprawa premiera Leona Kozłowskiego. Zdrajca czy ofiara” (2005), „Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim” (2006), „Naród Wybrany – Cracovia Pany” (2015).

Laureat Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Nagrody Polityki.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Piotr ŁACIŃSKI

Politolog, podróżnik. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (INPISM) Collegium Civitas.
Specjalizacja: najnowsza historia polityczna, systemy polityczne państw latynoamerykańskich oraz stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej.

Autor i redaktor naukowy wielu publikacji na temat najnowszej historii politycznej, systemów politycznych państw latynoamerykańskich oraz stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej, m.in. monografii „Peru między populizmem i liberalizmem”, „Normalization of US-Cuban Relations: Obama Doctrine and International Security in the Western Hemisphere” (2015) oraz książki „Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych państw latynoamerykańskich” (2013).

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Agnieszka NITZA-MAKOWSKA

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (INPISM) Collegium Civitas oraz opiekun specjalności azjatyckiej w Collegium Civitas.
Specjalizacja: stosunki międzynarodowe, kraje azjatyckie.

Absolwentka Collegium Civitas (studia II stopnia) oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (studia I stopnia). Stypendystka programu Socrates/Erasmus, w ramach którego studiowała stosunki międzynarodowe na Nottingham Trent University w Nottingham w Wielkiej Brytanii.

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Edukacja globalna w dobie zmian cywilizacyjnych” odbyła miesięczną wizytę studyjną na paryskiej SciencesPo. Rozprawa doktorska „Polityczne uwarunkowania demokracji w Indiach i Pakistanie – analiza porównawcza”, obroniona w Instytucie Studiów Politycznych PAN, została napisana na podstawie badań prowadzonych w Indiach i Pakistanie, wśród tamtejszych elit politycznych.

Wykłada w Collegium Civitas, Pakistan Study Centre na University of the Punjab w Lahore w Pakistanie i na Uniwersytecie Trzeciego Wieku UW. Występuje na międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce azjatyckiej (Educating Women for Peace and Democracy, Parlament Europejski, Bruksela, maj 2017; Krakowska Konferencja Azjatycka, UJ, Kraków, kwiecień 2017). Publikowała m.in. w „Securitologii” i „Gazecie Finansowej”. Należy do European Association for South Asian Studies.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Julian PAŃKÓW

Ekonomista i politolog, Zastępca Kierownika Katedry Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych ds. stosunków międzynarodowych, adiunkt w Collegium Civitas.
Specjalizacja: międzynarodowe stosunki gospodarcze, proces globalizacji, międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, negocjacje, polityka zagraniczna Rosji.

W latach 90. członek Rady Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów RP. Współpracownik Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacji Naukowej CASE (1992-2006), koordynator międzynarodowych projektów (m.in. finansowanych przez UNDP, UNCTAD, UNIDO, Aga Khan Development Network) i konsultant programów reform w krajach przechodzących transformację systemową (Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Ukraina, Gruzja, Bułgaria). W latach 1990-2004 adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Autor ponad 100 artykułów naukowych i rozpraw, pośród których znajdują się publikacje dotyczące negocjacji – Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów społecznych (Warszawa 1987); transformacji systemowej państw postkomunistycznych, w tym zagadnień prywatyzacji – Prywatyzacja w Federacji Rosyjskiej (Warszawa 1995), Fiscal Effects from Privatisation: Case of Bulgaria and Poland (Warszawa 2000).

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Tomasz PŁUDOWSKI

Socjolog, politolog.
Specjalizacja: amerykanistyka, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, medioznawstwo, nauki o komunikowaniu, kampanie wyborcze.

Stypendysta Fulbrighta na Wydziałach Nauk Politycznych i Komunikowania na Uniwersytecie Stanforda (2006/2007) oraz Fundacji Kościuszkowskiej na New York University (1996/1997). Redaktor tomów: „American Politics, Media, and Elections” (Warsaw 2005), „Global Media Reactions to 9/11” (Washington 2006), „The Media and International Communication” (Frankfurt, New York 2007) oraz internetowego periodyku medioznawczego „Global Media Journal”, wydawanego przez Collegium Civitas (www.globalmediajournal.collegium.edu.pl).
Ostatnio opublikował książkę „Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych” (Warszawa 2008). Jest także autorem artykułów publikowanych w kraju i zagranicą.

 
Ostatnio w mediach:

13.10.2019 – wp.pl – Dr Tomasz Płudowski: Kaczyński ma dobrą intuicję

Wcześniejsze wystąpienia

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

Katarzyna Anna PRZYBYŁA

Ekspert spraw międzynarodowych.
Specjalizacja: analiza polityczna oraz analiza konfliktów, badania nad pokojem, bezpieczeństwo i organizacje międzynarodowe, polityka zagraniczna Rosji i USA, b. ZSRR.

Twórca i kierownik specjalności International Peace and Conflict Studies w Collegium Civitas, a także redaktor (Senior Editor) w centrum analitycznym Polityka Insight.

W latach 2014–2015 była stypendystą Fulbrighta w Kroc Institute for International Peace Studies na Uniwersytecie Notre Dame w Stanach Zjednoczonych. W 2018 r. uczestniczyła w programie rozwoju przywództwa transatlantyckiego GMF – Marshall Memorial Fellowship. Przez ponad 7 lat pracowała w Departamencie Analiz Strategicznych Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie zajmowała się obszarem byłego Związku Radzieckiego, relacjami NATO-Rosja, organizacjami międzynarodowymi i kontrolą zbrojeń. W 2015 r. prowadziła badania terenowe w Izraelu/ Palestynie, a także współpracowała z tamtejszymi organizacjami zajmującymi się prawami człowieka. Doradzała w Programie Pokój i Stabilizacja Fundacji Pułaskiego; wcześniej – dziennikarka „Dziennika Gazety Prawnej”. Skończyła stosunki międzynarodowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz studia z badań nad pokojem (Peace Studies) na Uniwersytecie Notre Dame w USA.

Od 2016 r. jest wykładowcą Collegium Civitas; od 2019 r. – członkiem Zespołu Języka Prawnego Rady Języka Polskiego.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

b. amb. Marek ROHR-GARZTECKI

Dyplomata, publicysta, były ambasador RP w Angoli, Gabonie oraz Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej.
Specjalizacja: afrykanistyka, muzyka (w szczególności rockowa).

W latach 1997-1998 pracował jako analityk w Międzynarodowym Instytucie Studiów Strategicznych w Londynie. W latach 2006-2008 był asystentem w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie specjalizował się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem narodowym. Od roku 1996 do 2002 był specjalnym korespondentem World Link, organu Światowego Forum Ekonomicznego, gdzie pełnił funkcję eksperta do spraw Afryki.

Stały przedstawiciel przy Programie Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Programie Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich. Były zastępca kierownika Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Nairobi. W latach 2010-2015 piastował stanowisko ambasadora RP w Angoli, Gabonie oraz Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej.

Należy do Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Królewskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Działa także w ramach Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego oraz Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych.

Był gościnnym wykładowcą szeregu uczelni, w tym: Uniwersytetu Harvarda (USA), Uniwersytetu Yale (USA), Claire College (Cambridge, W. Brytania), Trinity College (Dublin, Irlandia), Uniwersytetu McGill (Montreal, Kanada), Uniwerystetu w Århus (Dania).

Jest autorem i współautorem szeregu publikacji z tematyki politologicznej, militarnej, afrykanistycznej oraz muzycznej.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr, b. amb. Wiktor ROSS

Politolog, dyplomata, były ambasador RP w Mołdawii i Armenii, dwukrotnie z-ca ambasadora RP w Rosji.
Specjalizacja: Rosja i państwa postsowieckie, historia idei politycznych i ruchów społecznych.

Były radca minister w MSZ, z-ca dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej oraz naczelnik Wydziału Federacji Rosyjskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Docent w Studium Europy Wschodniej Wydziału Orientalistycznego UW, sekretarz naukowy SEW. Współautor książki „Dwie dekady transformacji gospodarczej i politycznej Federacji Rosyjskiej. Osiągnięcia, problemy, perspektywy”.

Systematycznie komentuje wydarzenia międzynarodowe w programach telewizyjnych i radiowych, jest autorem licznych artykułów w piśmie internetowym NBP „Obserwator Finansowy”.

W życiu prywatnym interesuje się muzyką klasyczną i literaturą piękną oraz sportem.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr hab. Bohdan SZKLARSKI, prof. UW

Politolog, kulturoznawca, amerykanista.
Specjalizacja: przywództwo polityczne, amerykańska polityka wewnętrzna i zagraniczna, komunikacja polityczna, kultura polityczna i antropologia polityki.

Prowadził wykłady i zajęcia dla studentów z Northeastern University, University of Kentucky, University of Louisville, City University of New York, Boston College oraz University of Notre Dame.

Jest autorem ponad 40 artykułów i rozdziałów w pracach naukowych takich jak: „The Leadership Situation – Presidential Battles for Political Agenda” (2006), „Presidential Mystique – Explorations in Political Life After Death (JFK)” (2004), „Making the Most of Doctoral Training in Political Science in Post-Communist Reality” (2003), „Teaching American Politics in Post-Communist Poland” (2003) oraz „Od klientelizmu do paternalizmu biednej społeczności popegeerowskiej” (2002). W ostatnich latach ukazały się książki jego autorstwa: „Przywództwo symboliczne: między rządzeniem a reprezentacją. Amerykańska prezydentura końca XX wieku” (2006), i pod jego redakcją „Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce” (2008) oraz „Franco i Salazar. Europejscy dyktatorzy” (2012), „Niekonfrontacyjna asymetria: relacje polski z USA” (2015).

 
Ostatnio w mediach:

Wcześniejsze wystąpienia

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Łukasz TOLAK

Ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego.
Specjalizacja: proliferacja broni masowego rażenia, bezpieczeństwo energetyczne, energetyka jądrowa, terroryzm, surowce energetyczne i alternatywne źródła energii.

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (INPISM) Collegium Civitas. Koordynator Zespołu ds. Badań nad Proliferacją Broni Masowego Rażenia w ramach Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

Autor publikacji: „The Kaliningrad nuclear power plant project and its regional ramifications”, „Energetyka jądrowa – stan obecny i perspektywy”, „Problematyka proliferacji broni jądrowej i bezpieczeństwa jądrowego – przełom czy jedynie protokół rozbieżności?”.

Zdobywca drugiej nagrody w konkursie PGE za publikację dotyczącą energetyki jądrowej w kategorii nauk społecznych i humanistycznych.

 
Ostatnio w mediach:

Wcześniejsze wystąpienia

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Bogusław R. ZAGÓRSKI

Arabista i islamista.
Specjalizacja: religia, historia, problematyka społeczna i polityczna świata muzułmańskiego.

Dyrektor Instytutu Ibn Chalduna, prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Arabskiej. Należy również do International Organization for Unification of Terminological Neologisms, Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu, UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical names) oraz Library of Arabic Linguistics w Londynie.

Stypendysta Uniwersytetu Orańskiego w Algierii, Instytutu Burgiby w Tunisie, Ecole Pratique des Hautes Etudes i Sorbonne Nouvelle w Paryżu oraz Wyższej Szkoły Dziennikarstwa w Arhus.

Ekspert w dziedzinie kartografii i nazewnictwa geograficznego krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, historii kartografii, geografii historycznej i toponomastyki świata muzułmańskiego. Autor polskiego systemu transkrypcji języków arabskiego, perskiego i urdu.

Redaktor czasopism poświęconych starożytnym cywilizacjom i edukacji językowej. Autor ponad 150 publikacji naukowych oraz autor polskiego systemu transkrypcji języków arabskiego i perskiego.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl