Politologia i historia

Udostępnij strone

W gronie ekspertów specjalizujących się w zakresie politologii i historii znajdują się naukowcy i badacze polskiej i zagranicznej sceny politycznej. Nasi specjaliści prowadzą projekty i badania dotyczące percepcji społecznej zagadnień politycznych oraz świadomości historycznej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem komentarza eksperckiego proszone są o kontakt z Biurem Prasowym uczelni:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

 

dr hab. Leszek JESIEŃ, prof. CC

Politolog.

Specjalizacja: procesy globalizacji, integracja europejska; instytucje, polityki i ewolucja Unii Europejskiej, w szczególności polityka energetyczna UE.

Był współpracownikiem Jana Kułakowskiego, pełnomocnika Rządu RP ds. negocjacji Polski z Unią Europejską, ministra Piotra Woźniaka, a także doradcą premiera Kazimierza Marcinkiewicza.

W 2006 roku zajmował stanowisko sekretarza stanu w KPRM w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Po odejściu z funkcji ministerialnej rozpoczął pracę w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, gdzie został koordynatorem programu ds. Unii Europejskiej.

Zasiadał w Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych, a od 2016 roku przewodniczy radzie nadzorczej PSE Innowacje.

Opublikował m.in.: „New Electricity and New Cars. The Future of the European Energy Doctrine” (2016), „Prezydencja Unii Europejskiej. Zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego” (2011, 2013), „20 Years after the collapse of communism: expectations, achievements and disillusions of 1989” (2011), „Kontynuacja i zmiana. Polityki europejskie wybranych państw członkowskich UE” (2008, 2012) oraz „The EU policies in the ma king” (2010).

 
Ostatnio w mediach:

Wcześniejsze wystąpienia

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Krzysztof KASIANIUK

Politolog.

Specjalizacja: metodologie w naukach o polityce.

Zainteresowania teoretyczne: złożoność, samoorganizacja i emergencja; zainteresowania empiryczne: parlamentaryzm i przywództwo w sferze publicznej; ukąszony przez cybernetykę i analizę systemową; adiunkt w Instytucie Polityk Publicznych Collegium Civitas; autor „Gra polityczna w parlamencie. Anatomia zjawiska”; twórca gier i ich prowadzący; współpracownik i ekspert publicznych i prywatnych instytucji badawczych; jest zawsze chętny do rozmowy i szukania dziury w całym.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Piotr ŁACIŃSKI

Politolog, dyrektor Ośrodka Badań nad Ameryką Łacińską i Karaibami.

Specjalizacja: najnowsza historia polityczna i systemy polityczne państw latynoamerykańskich oraz stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej.

Naukowo zajmuję się ewolucją systemów politycznych państw latynoamerykańskich, zwłaszcza andyjskich, oraz stosunkami międzynarodowymi w regionie Ameryki Łacińskiej.

Autor i redaktor naukowy wielu publikacji na ten temat, m.in. „Peru między populizmem a liberalizmem”, Warszawa 2006; „Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych państw latynoamerykańskich” (redakcja naukowa), Warszawa 2013; „Polityka zagraniczna państw andyjskich”, [w:] M.F. Gawrycki (red.) „Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej”, Warszawa 2006; „Elity latynoamerykańskie”, [w:] M.F. Gawrycki (red.) „Dzieje kultury latynoamerykańskiej”, Warszawa 2009; „Przejawy przyjaznej asymetrii w relacjach USA – Ameryka Łacińska: casus Meksyku”, [w:] Bohdan Szklarski (red. nauk.) „Niekonfrontacyjna asymetria w relacjach polsko-amerykańskich”, 2015; „Normalization of US-Cuban Relations: Obama Doctrine and International Security in the Western Hemisphere”,[w:] „Securitologia”, 2016; „Wyzwania i uwarunkowania stabilności geopolitycznej Ameryki Łacińskiej”, [w:] „Ameryka Łacińska”, nr 3, 2017; „Populizm i demokracja: Ekwador w dobie correizmu”, [w:] „Studia Polityczne”, 2019.

 

Ostatnio w mediach:

29.10.2019 – gazetaprawna.pl – Peroniści przejmują Buenos Aires

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Paweł MARANOWSKI

Socjolog, analityk, badacz, prorektor ds. studenckich w Collegium Civitas.

Specjalizacja: socjologia polityki, teoria elit, psychologia polityki, administracja publiczna, metodologia badań społecznych.

Były pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, w którym obronił doktorat na temat autonomii polskich elit sądowniczych. Uczestnik wielu projektów badawczych m.in. z zakresu socjologii polityki, teorii elit, psychologii polityki, administracji publicznej. Autor raportów badawczych i artykułów naukowych. Jest specjalistą z zakresu metodologii badań społecznych, na temat której od wielu lat prowadzi zajęcia i szkolenia.

Twitter: https://twitter.com/paw_mar

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr hab. Stanisław MOCEK, prof. CC

Socjolog, politolog i medioznawca, rektor Collegium Civitas.

Specjalizacja: polska scena polityczna, media i system medialny, procesy wyborcze, przywództwo i dyskurs polityczny, badania opinii społecznej.

Jest ekspertem także w zakresie systemów politycznych i społecznych, transformacji ustrojowych, problemów społecznych w skali mikro i makro, partycypacji publicznej i społeczeństwa obywatelskiego.

Od 1990 do 2014 r. zatrudniony w Instytucie Studiów Politycznych PAN, były członek Rady Naukowej ISP PAN. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, laureat nagrody im. Karla Poppera. Redaktor naczelny kwartalnika „Animacja Życia Publicznego” oraz rocznika naukowego „Zoon Politikon”.

Autor książek „Moralne podstawy życia politycznego” (1997) i „Dziennikarze po komunizmie. Elita mediów w świetle badań społecznych¨ (2006), redaktor naukowy prac zbiorowych „Dziennikarstwo, media, społeczeństwo” (2005) oraz „Nieodkryty wymiar III sektora” (2014), a także „Terroryzm w medialnym obrazie świata” (razem z K. Liedelem, 2010) i „Efekt motyla. Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego w Polsce” (razem z R. Krenzem i B. Skrzypczakiem 2015).

Współpraca z Oxford University w programie „Media and Democracy in Central and Eastern Europe” (2011-2014) i London School of Economics w projekcie „The Future of Public Service Broadcasting: Poland in a Comparative Perspective” (2016-2017) oraz „We, the People’: political discourses of ‘us’ and ‘them’. Poland in a comparative perspective” (2017-2018).

 
Ostatnio w mediach:

Wcześniejsze wystąpienia

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr hab. Rafał PANKOWSKI, prof. CC

Socjolog kultury, politolog.

Specjalizacja: zagadnienia związane ze zjawiskami rasizmu, ksenofobii, dyskryminacji.

Jako pierwszy Polak był stypendystą Eton College. Studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Autor książek „Neofaszyzm w Europie Zachodniej. Zarys ideologii” (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998), „Rasizm a kultura popularna” (Trio, Warszawa 2006) i „The Populist Radical Right in Poland: The Patriots” (Routledge, London 2010) oraz licznych artykułów publikowanych w Polsce i za granicą.

Od 1996 r. zastępca redaktora naczelnego magazynu NIGDY WIĘCEJ, współzałożyciel Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ, koordynator programu edukacyjnego UEFA Euro 2012 RESPECT Diversity. Pracował m.in. jako ekspert-konsultant w Departamencie Tolerancji i Niedyskryminacji OBWE, współpracował z wieloma organizacjami eksperckimi i placówkami akademickimi, m.in. z londyńskim Chatham House, wiedeńskim Instytutem Nauk o Człowieku oraz Centrum Studiów Europejskich na Uniwersytecie Chulalongkorn w Bangkoku.

Otrzymał honorową odznakę Rzecznika Praw Obywatelskich „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”, a także Medal Honorowy „Powstania w Getcie Warszawskim” oraz Nagrodę Praw Człowieka im. Paula Ehrlicha i Gunthera K. Schwerina.

 
Ostatnio w mediach:

18.11.2019 – Le Monde – Tueur en Afrique du Sud, dieu du stade à Varsovie : le destin trouble du suprémaciste blanc Janusz Walus

17.11.2019 – gazeta.pl – Hasło „Przemoc. Twoja sprawa” ciągle aktualne. Dziś siniaków często nie widać: są wirtualne

30.10.2019 – interia.pl – Piotr Niemczyk „Pogarda” – fragment książki

11.10.2019 – www.theguardian.com – ‘Cruder than the Communists’: Polish TV goes all out for rightwing vote

23.09.2019 – rp.pl – Groźne związki prawicy

Wcześniejsze wystąpienia

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Julian PAŃKÓW

Ekonomista i politolog, Zastępca Kierownika Katedry Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych ds. stosunków międzynarodowych, adiunkt w Collegium Civitas.

Specjalizacja: międzynarodowe stosunki gospodarcze, aspekty procesu globalizacji, międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, negocjacje, polityka zagraniczna Rosji.

W latach 90. członek Rady Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów RP. Współpracownik Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacji Naukowej CASE (1992-2006), koordynator międzynarodowych projektów (m.in. finansowanych przez UNDP, UNCTAD, UNIDO, Aga Khan Development Network) i konsultant programów reform w krajach przechodzących transformację systemową (Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Ukraina, Gruzja, Bułgaria). W latach 1990-2004 adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Autor ponad 100 artykułów naukowych i rozpraw, pośród których znajdują się publikacje dotyczące negocjacji – „Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów społecznych” (Warszawa 1987); transformacji systemowej państw postkomunistycznych, w tym zagadnień prywatyzacji – „Prywatyzacja w Federacji Rosyjskiej” (Warszawa 1995), „Fiscal Effects from Privatisation: Case of Bulgaria and Poland” (Warszawa 2000).

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr, b. amb. Wiktor ROSS

Politolog, dyplomata, były ambasador RP w Mołdawii i Armenii, dwukrotnie z-ca ambasadora RP w Rosji.

Specjalizacja: Rosja i państwa postsowieckie, historia idei politycznych i ruchów społecznych.

Były radca minister w MSZ, z-ca dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej oraz naczelnik Wydziału Federacji Rosyjskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Docent w Studium Europy Wschodniej Wydziału Orientalistycznego UW, sekretarz naukowy SEW.

Ostatnie ważniejsze publikacje to książka „Dwie dekady transformacji gospodarczej i politycznej Federacji Rosyjskiej. Osiągnięcia, problemy, perspektywy”, Poznań 2013 (współaut.), artykuł „Polityka Rosji w koncepcji geopolitycznej Aleksandra Panarina”, „Nowy Prometeusz” nr 5, grudzień 2013.

Systematycznie komentuje wydarzenia międzynarodowe w programach telewizyjnych i radiowych, jest autorem licznych artykułów w piśmie internetowym NBP „Obserwator Finansowy”.

W życiu prywatnym interesuje się muzyką klasyczną i literaturą piękną oraz sportem.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Anna SIWEK

Filozof, politolog, była prorektor ds. studenckich Collegium Civitas, rzecznik dyscyplinarny ds. studentów Collegium Civitas.

Specjalizacja: filozofia polityki, związki między polityką a etyką i religią.

W latach 1999-2015 pracownik naukowy w Zakładzie Filozofii Polityki PAN oraz sekretarz pisma „Civitas. studia z filozofii polityki”. Autorka monografii na temat filozofii Józefa Tischnera pt. „Dobro a polityka. Platon i Tischner. Dwie filozofie dobra”. Jest Warszawianką z Krakowa, miłośniczką kuchni bliskowschodniej oraz dobrej muzyki.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr hab. Jan SKÓRZYŃSKI, prof. CC

Historyk, politolog, publicysta.

Specjalizacja: totalitaryzm, geneza transformacji demokratycznej w Polsce i innych krajach komunistycznych, opozycja wobec systemów komunistycznych i autorytarnych, historia PRL i Solidarności.

Naukowo zajmuje się historią ruchów opozycyjnych w PRL w latach 1956-1989 oraz myślą polityczną opozycji antykomunistycznej w Polsce.

W latach 1989-1990 był kierownikiem działu historycznego „Tygodnika Solidarność”, w latach 1990-1992 zastępca redaktora naczelnego w tygodniku „Spotkania”. Od 1994 do 2007 roku pracował w redakcji „Rzeczpospolitej”, gdzie był m.in. kierownikiem działu zagranicznego, I zastępcą redaktora naczelnego, wydawcą dodatku „Plus Minus”. W latach 2007-2008 pracował w Biurze Edukacji Publicznej IPN, gdzie zajmował się dziejami opozycji demokratycznej. Współpracował z Europejskim Centrum Solidarności.

Jest redaktorem naczelnym pisma naukowego „Wolność i Solidarność” oraz słownika biograficznego „Opozycja w PRL. 1956-89” (t.1: 2000, t.2: 2002, t.3: 2006).
Od 2017 r. autor stałej kroniki wydarzeń – Kronika Skórzyńskiego na portalu OKO.press.
W 2018 r. otrzymał wyróżnienie Australijskiej Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za twórczość kulturalną traktującą o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, pluralizmie i demokracji we współczesnej Polsce.

Autor wielu książek o najnowszej historii Polski, w tym: „Kalendarium Solidarności 1980-89” (1990) „Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985 – 1989” (1995), „Od Solidarności do wolności” (2005), „Rewolucja Okrągłego Stołu” (2009), „Zadra. Biografia Lecha Wałęsy” (2009), „Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników” (Warszawa 2012), „Na przekór geopolityce. Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiej opozycji demokratycznej 1976-1989” (2014), „Krótka historia Solidarności 1980-1989” (2014), „Nie ma chleba bez wolności. Polski sprzeciw wobec komunizmu 1956-1980” (2017).

Jego książki były trzykrotnie nominowane do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego.

 

Ostatnio w mediach:

1.11.2019 – tok.fm – Biskup Alojzy Orszulik był przez lata poufnym negocjatorem pomiędzy kościołem a władzą ludową

Wcześniejsze wystąpienia

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr hab. Tomasz STRYJEK, prof. CC

Historyk, politolog.

Specjalizacja: historia najnowsza i współczesność Ukrainy – jej pamięć zbiorowa, historiografia, polityka historyczna, przemiany tożsamościowe, stosunki z sąsiadami.

Od 2008 r. wykładowca Collegium Civitas (od 2013 pracownik Instytutu Socjologii CC); od 1996 r. pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PAN (od 2008 r. profesor nadzwyczajny).

Autor ponad 50 książek i artykułów dotyczących historii i współczesności Europy Wschodniej. Opublikował m. in.: „Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci” (Warszawa, Scholar – ISP PAN 2014), „Newłowni kategoriji. Narysy pro humanitarystiku, istoriju i polityku w suczasnych Ukrajini, Polszczi ta Rosiji” (Kijów, Nika-Centr 2015). Zagorzały turysta biwakowy, uprawia trekking w górach, głównie w Polsce i krajach Europy Środkowej (m. in. na Ukrainie).

Specjalności dla mediów: historia idei, historia Ukrainy, współczesne społeczeństwo i polityka Ukrainy, stosunki polsko-ukraińskie i rosyjsko-ukraińskie, ideologie narodowe i ruchy nacjonalistyczne, historiografia ukraińska, ideologie ukraińskie w XX w., interpretacje dziejów Europy Wschodniej.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Sergiusz TRZECIAK

Konsultant polityczny, prawnik.

Specjalizacja: marketing polityczny, personal branding i public relations.

Komentator polityczny w mediach krajowych i zagranicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM i Wydziału Prawa Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. W 2006 roku obronił doktorat na Wydziale Stosunków Międzynarodowych London School of Economics, gdzie prowadził również seminaria ze studentami z przedmiotu analiza polityki zagranicznej. Wykładowca marketingu politycznego oraz marki osobistej lidera w Collegium Civitas oraz personal branding w ramach programu Executive MBA i DBA PAN. W latach 2006-2008 Prezes Instytutu Sobieskiego w Warszawie.

Współpracuje z partiami politycznymi, sztabami wyborczymi oraz indywidualnymi kandydatami startującymi w wyborach. Doradza także firmom, partiom politycznym i osobom publicznym w zakresie budowania marki osobistej, kształtowania wizerunku publicznego, public relations i public affairs. Konsultant i trener OBWE, z ramienia której prowadzi szkolenia w Europie, Azji i Afryce Północnej.

Autor dziewięciu książek, które ukazały się w Polsce i Wielkiej Brytanii, m.in. „Gra o Europę. Negocjacje akcesyjne polski z Unią Europejską” (PISM 2010), „Poland’s EU Accession” (Routledge 2011), „Drzewo kampanii wyborczej czyli jak wygrać wybory” (GWP 2015), „Coaching marki osobistej czyli kariera lidera” (GWP 2015) oraz „Wizerunek Publiczny w internecie. Kim jesteś w sieci?” (Helion 2015). W wolnym czasie czyta książki z zakresu psychologii, zarządzania i marketingu oraz trenuje fitness.
 

Ostatnio w mediach:

Wcześniejsze wystąpienia

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Przemysław Witkowski

Politolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalista w zakresie bezpieczeństwa.

Specjalizacja: radykalne ruchy i grupy, skrajnie prawicowe ruchy polityczne (neonazizm, neofaszyzm, nacjonalizm, monarchizm, neopoganie, integralny tradycjonalizm, eurazjatyzm, narodowy bolszewizm) i ich międzynarodowe kontakty, skrajnie lewicowe ruchy polityczne, terroryzm lewicowy i prawicowy, rasizm, propaganda, ideologia w popkulturze.

Specjalista z zakres ruchów i grup radykalnych, zarówno lewicowych i prawicowych, jak również tych o charakterze mieszanym. Zajmuje się związkami ideologii i popkultury w filmie, serialu telewizyjnym, komiksie, muzyce rozrywkowej, ze szczególnym naciskiem na propagandę polityczną, zwłaszcza polską. Bada również kwestie mniejszości etnicznych i religijnych w Polsce i regionie, a także ich znaczenie polityczne.

Autor kilkuset artykułów o tematyce społeczno-politycznej, które ukazały się w pismach takich jak: „Przekrój”, „Gazeta Wyborcza”, „Le Monde diplomatique”, „Magazyn Miasta”, „Vice”, „Dziennik Trybuna”, „Krytyka Polityczna”, „Recykling Idei”, „Polska The Times”, „Odra”, „Ha!art”, „Rita Baum”. Członek zespołu „Krytyki Politycznej”. Autor książki „Chwała Superbohaterom. Ideologia w popkulturze” (Warszawa 2017).

Współpracownik wielu organizacji pozarządowych i instytucji jako ekspert, redaktor i wolontariusz, w tym m.in. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Stowarzyszenia Nigdy Więcej, Forum Dialogu, Fundacji Bęc Zmiana, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada, Polsko-Izraelskiego Stowarzyszenia „Hatikvah” i innych.

Uczestniczył w wielu międzynarodowych obozach i letnich szkołach z zakresu edukacji międzykulturowej i praw człowieka, organizowanych między innymi przez Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, KZGedenkstätte Dachau i Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Dwukrotny stypendysta Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2005, 2006).

Jest też autorem czterech tomów wierszy, przetłumaczonych na słowacki, angielski, francuski, ukraiński, serbski, węgierski i czeski.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl