Dział Koordynacji Projektów

Udostępnij strone

Biuro Koordynacji Projektów
tel. 22 656 71 36
pokój 1024 (piętro X)
projekty@civitas.edu.pl

Prorektor ds. rozwoju strategicznego Collegium Civitas
prof. Małgorzata Baran
e-mail: malgorzata.baran@civitas.edu.pl

Edyta Kostrzewa – kierownik Działu
e-mail: edyta.kostrzewa@civitas.edu.pl

Magdalena Omen – koordynator projektów edukacyjnych
e-mail: magdalena.omen@civitas.edu.pl

Anna Olszewska – koordynator projektów
e-mail: anna.olszewska@civitas.edu.pl

Marta Bałękowska – specjalista ds. realizacji projektów
e-mail: marta.balekowska@civitas.edu.pl

Viktoriia Zozulia – młodszy specjalista ds. realizacji projektów
e-mail: viktoriia.zozulia@civitas.edu.pl

Specjalista ds. rozliczeń:
Joanna Kowalczyk
e-mail: joanna.kowalczyk@civitas.edu.pl