Bezpieczeństwo i terroryzm

Udostępnij strone

Nasi eksperci z zakresu bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych to znani w Polsce naukowcy i praktycy. Prowadzą projekty badawcze dotyczące zagadnień kryminologicznych oraz przygotowują publikacje naukowe.

Osoby zainteresowane uzyskaniem komentarza eksperckiego proszone są o kontakt z Biurem Prasowym uczelni:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

 

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

Prawnik, ekspert ds. bezpieczeństwa.
Specjalizacja: prawne, międzynarodowe i polityczne aspekty współczesnego terroryzmu, problemy służb specjalnych, wywiad gospodarczy, analiza informacji i bezpieczeństwo, etyka w życiu gospodarczym i publicznym, suwerenność państwa narodowego w dobie globalizacji i integracji europejskiej, problematyka służb specjalnych oraz zmian w środowisku bezpieczeństwa.

Aktywność naukową przez wiele lat łączył z pracą w administracji, m.in. w pionach analitycznych służb specjalnych, Zespole Doradców Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zespole Koncepcji Działania Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Autor ponad stu pozycji książkowych i artykułów naukowych, m.in. „Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej” (2006), „Terroryzm międzynarodowy” (2008), „Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej” (2011), „Świat w sieci. Państwa – społeczeństwa – ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego” (2014), „Podstawy walki informacyjnej” (2016).

 

Ostatnio w mediach:

5.07.19 – polska-zbrojna.pl – Rywalizacja na zamkniętym morzu

15.05.19 – polska-zbrojna.pl – „Baltic Protector”

7.02.19 – polska-zbrojna.​pl – Battle for Narrative

5.02.19 – polska-zbrojna.​pl – Walka o narrację

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

 dr Agnieszka BUKOWSKA

Socjolog, pedagog, terapeuta, wykładowca akademicki, szkoleniowiec. Dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.
Specjalizacja: inżynieria społeczna, socjologia religii i socjologia bezpieczeństwa, działalność sekt, nowych ruchów religijnych, grup parareligijnych (paramedycznych, parapsychologicznych, paranaukowych, paraekonomicznych).

Zgłębia przejawy duchowości w kontekście religijnym i pozareligijnym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się socjotechnika. Analizuje techniki wpływu społecznego, mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej. Interesuje się psychologią władzy i przywództwa w grupie.

Autorka i prowadząca szkolenia oraz warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dotyczące problematyki działalności kontrowersyjnych grup kultowych przeznaczone dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieży szkolnej oraz rodziców.

Członek zespołu projektu badawczego Komisji Europejskiej DARE (Dialogue About Radicalisation and Equality) poświęconego dwóm rodzajom radykalizacji: skrajnie prawicowej i islamistycznej oraz polityce bezpieczeństwa w UE.

Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Securitologia”.

Autorka m.in. artykułów: „Być poganką, być poganinem – odrodzenie neopogańskie we współczesnej Polsce” (2011), „Patologie związane z działalnością sekt religijnych” (2011), „Dietetyczna duchowość. Od warsztatów zdrowego stylu życia i rozwoju osobistego do grupy destrukcyjnej” (2015), „Kontrowersyjne grupy religijne. Manipulacja, system kontroli, utrzymywanie zależności adeptów w grupie” (2015) „Przyszła pora na znachora – niekonwencjonalne sposoby leczenia. Pułapki i zagrożenia” (2017).

 
Ostatnio w mediach:
23.01.2019 – poznan.wyborcza.pl – „Co się wydarzyło w Klinice 100? Pacjentka nie żyje, szefowie ośrodka milczą, strona internetowa znika

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

Piotr Caliński

Prawnik, ekspert ds. bezpieczeństwa. Kierownik Pracowni Ryzyk Gospodarczych Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.
Specjalizacja: bezpieczeństwo biznesu i informacji.

Absolwent Wydz. Prawa i Administracji UAM Poznań – kierunek: prawo karne. Wieloletni pracownik dydaktyczny w Szkołach Policyjnych oraz doradca i praktyk biznesowy w zakresie audytu. Inspektor operacyjno-dochodzeniowy służby kryminalnej i zwalczania przestępczości gospodarczej, pełnił służbę w Wydz. dochodzeniowo-śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji; wykładowca prawa i procesu karnego na Wydziale Prawa Szkoły Policji Kryminalnej, a następnie zastępca Komendanta ds. dydaktycznych tej Szkoły oraz Komendant Centrum Szkolenia Policji.

W latach 2001-2004 v-ce dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji odpowiedzialny za nadzór nad wybranymi jednostkami terenowymi Policji, współpracę z Parlamentem i Komitetem Doradczym KGP, analizę zarządzania i strategię rozwoju Policji oraz audyt Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego MSWiA. W latach 2001-2006 przedstawiciel polskiej Policji w międzynarodowych akademiach i organizacjach kadrowo-szkoleniowych: AEPC, MEPA, CEPOL.

Od 2004 r. Komendant CSP w Legionowie z zadaniem stworzenia Akademii Policyjnej dla celów doboru i kształcenia kadry kierowniczej Policji. Zdobyte doświadczenie stało się podstawą do prowadzenia działalności w zakresie doradztwa gospodarczego i zarządzania podmiotami, firmami i organizacjami, zajmującymi się ochroną biznesową, w tym wywiadem gospodarczym i analizą ryzyka, a także sferą ochrony informacji. W PSE S.A. w 2009 r. stworzył Biuro Audytu Wewnętrznego, którym następnie zarządzał. W 2010 r. został Prezesem Zarządu spółki teleinformatycznej PSE Info w Grupie Kapitałowej PSE S.A. z zadaniem przeprowadzenia jej inkorporacji. Od czerwca 2011 r. odpowiedzialny za przygotowanie Programu Antykorupcji w Grupie Kapitałowej PSE S.A., a następnie Koordynator Systemu Zapobiegania Korupcji i Nadużyciom w GK PSE S.A.; w 2016 r. stworzył nową strukturę Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa PSE SA.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

Grzegorz Cieślak

Ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej w Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.
Specjalizacja: działania antyterrorystyczne, problematyka terroryzmu bombowego i CBRN; polityka bezpieczeństwa i strategia zabezpieczenia obiektów; wdrożenia w zakresie Ustawy o działaniach antyterrorystycznych; problematyka Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (obszar MENA).

Instruktor działań minersko-pirotechnicznych oraz ekspert Ochrony Obiektów Dyplomatycznych.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Magdalena El Ghamari

Ekspert ds. terroryzmu, bezpieczeństwa kulturowego, islamu, operacji i technik operacyjnych. Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego Collegium Civitas.
Specjalizacja: obszar arabsko-muzułmański, fundamentalizm islamski, zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, migracje, komunikacja międzykulturowa i arabistyka.

Specjalizuje się także w tematyce operacji reagowania kryzysowego w Iraku i Afganistanie, operacji NATO, teorii działań militarnych. W 2013 roku obroniła doktorat „Międzykulturowość w operacjach reagowania kryzysowego” w Katedrze Działań Połączonych Akademii Obrony Narodowej. Prowadziła badania terenowe w Afganistanie, Libii, Iranie, Arabii Saudyjskiej, Kosowie i Albanii.

Wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec współpracujący z CCOE NATO (Enschede Holandia), Frontex (Warszawa), Europejską Akademią Dyplomacji, Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach, UNESCO, Grupami Interwencyjnymi Straży Więziennej, Strażą Graniczną i Policją. Prowadziła zajęcia dla uczestników polskich kontyngentów wojskowych z zakresu środowiska prowadzenia operacji w Kosowie, Afganistanie, Iraku i Libii.

Fundator i prezes Fundacji El-Karama. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Towarzystwa Polsko-Albańskiego i International Institute for Private, Commercial, and Competition Law w Tiranie.

Członek zespołu redakcyjnego magazynu „Securitologia”, „e-terroryzm” oraz „Security Review”. Profesor wizytujący podczas Summer University Camp oraz Kosovo International Summer Academy.

Autorka publikacji z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, międzykulturowości oraz kultury arabsko-muzułmańskiej, takich jak „Cross – Culture Awareness in crisis response operations” (2013), „Między kulturą a religią, operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie” (2015), „Cool Jihad” (2017), „Bezpieczeństwo Kulturowe w Islamskiej Republice Afganistanu” (2017), „Istota prowadzenia operacji w Islamskiej Republice Afganistanu. Kontekst kulturowy” (2017).

Ostatnio w mediach:

2.07.2019 – tvn24.pl – Żona emira Dubaju uciekła? „Nie obchodzi mnie, czy jesteś żywa, czy martwa”

06.04.2019 – tvn24bis.pl – „Największe atrakcje Arabii Saudyjskiej. „Nie każdy będzie mógł wjechać do Mekki”

27.03.2019 – tokfm.pl – „Kolejna rewolucja arabska? Przewrót wojskowy w Algierii

1.02.2019 – onet.pl – „Sprawa 18-latki poruszyła świat.​ Jedno zdanie zmieniło jej życie

24.01.2019 – wpolsce.pl – „Magdalena El Ghamari: Jesteśmy zaangażowani na Bliskim Wschodzie

22.01.2019 – polskieradio.pl – „Polityka UE wobec imigracji
 

22.01.2019 – Program 1 Polskiego Radia – „Ciąg dalszy kryzysu migracyjnego. Ponad dwa tysiące ludzi utonęło w 2018 roku

19.01.2019 – TVN – „Wyrzekając się islamu, naraziły się na pogardę i śmierć

10.01.2019 – polskieradio.pl – „Konflikt Rumunii z Komisją Europejską.​ Ekspert: powodem zmiany w prawie antykorupcyjnym

7.01.2019 – TVN24 – „Od października Arabia Saudyjska walczy z czarnym PR

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

mjr rezerwy, dr inż. Michał Fiszer

Ekspert w zakresie studiów strategicznych, dziennikarz.
Specjalizacja: lotnictwo w aspekcie powietrznych sił zbrojnych, uzbrojenia, katastrof.

Były pilot samolotów naddźwiękowych, instruktor i zastępca dowódcy eskadry. Uczestnik zagranicznych misji wojskowych z ramienia ONZ, takich jak UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie. W latach 1991-1995 pełnił funkcję szefa rozpoznania powietrznego 8 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Mirosławcu. W późniejszym okresie zajmował stanowisko analityka w Wydziale Rozpoznania Dowództwa Sił Powietrznych.

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Lotnictwo”, współpracownik „Przeglądu Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej”, były korespondent magazynu „Journal of Electronic Defence”. Autor kilkuset artykułów publikowanych w prasie specjalistycznej oraz książek o tematyce lotniczej i wojskowej, m.in.: „Wielozadaniowy samolot bojowy MIG-29” (2002), „Lotniskowce typów Forrestal i Kitty Hawk” (2005).

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

Sławomir Kosieliński

Historyk, publicysta, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro.
Specjalizacja: techniki informacyjne i komunikacyjne w zarządzaniu państwem, nowe technologie, foresight, drony, roboty i badania kosmiczne.

Specjalizuje się w tematyce zarządzania państwem za pomocą technik informacyjnych i komunikacyjnych, zamówień publicznych, nowych technologii pobudzających rozwój miast, bezpieczeństwa narodowego oraz planowania strategicznego metodą foresight. Działa na rzecz pozyskiwania społecznej akceptacji na rzecz dronów, robotów i badań kosmicznych. W 2008 roku współtworzył scenariusze rozwojowe Polski w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” – Technologie informacyjne i komunikacyjne. W latach 2009-2010 uczestniczył
w projekcie małopolskiego foresight „Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020”. W 2013 r. w ramach współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi i jej Akademią Wójta napisał książkę „Energia w gminie. Od grup zakupowych do energetyki obywatelskiej. Przewodnik energetyczny”. Prowadzi badania rynku systemów bezzałogowych, których wyniki opublikowano w raportach „Rynek dronów w Polsce. Księga popytu i podaży” (2015), „Rynek dronów w Polsce. Świt w dolinie śmierci” (2017) oraz „Rynek dronów w Polsce. Jutrzenka” (2018). Jako specjalista w tej dziedzinie, współpracuje z Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Państwowego Instytutu Badawczego.

Jest pomysłodawcą i organizatorem m.in. konferencji „Wolność i bezpieczeństwo” (2004- 2012), konferencji „Państwo w mikro- i makroskali” (2005-2011), Forów Usług Szerokopasmowych (2004-2010), konferencji „Pięć żywiołów” (2013-2018), Zjazdów Menedżerów ds. bezpieczeństwa ZAMEK (2013-2018).

Współtwórca Parady Robotów – Droniady, poligonu bezzałogowych statków powietrznych i robotów oraz konkursu dla zespołów akademickich (2014-), wcześniej zaś pokazów, treningów i manewrów z zakresu zarządzania kryzysowego (2009-2013). Popularyzator zastosowań nauki i techniki, w tym pokazów naukowo-technologicznych w ramach Święta Województwa Lubuskiego (od 2015).

Współautor raportów Fundacji Instytut Mikromakro o robotyzacji: „Człowiek – maszyna – bezpieczeństwo” (2013) oraz „Roboty w przestrzeni publicznej” (2014). Publikuje w tygodnikach „Polityka” i „Computerworld”.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Krzysztof Liedel

Prawnik, specjalista w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu, ekspert w zakresie analizy informacji.
Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas.
Specjalizacja: zwalczanie terroryzmu, przestępczość zorganizowana, prewencja, bezpieczeństwo informacyjne.

Stypendysta programu International Visitor Leadership finansowanego przez rząd Stanów Zjednoczonych. Należy do grona ekspertów Sekcji ds. Zapobiegania Terroryzmowi Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, International Association of Crime Analysts oraz International Association for Counterterrorism & Security Professionals.

Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i organizacji prac Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Autor książek, monografii i kilkudziesięciu artykułów na temat terroryzmu i bezpieczeństwa informacyjnego, takich jak: „Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków” (2013), „Gliniarz” (2013), „Analiza informacji w działaniu” (2012), „Analiza informacji. Teoria i praktyka” (2012), „Terroryzm bombowy – przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z użycia ładunku wybuchowego” (2012), „Zamach w Norwegii. Nowy wymiar zagrożenia terroryzmem w Europie” (2011), „Oswoić strach. Rozmowa o dekadzie terroryzmu” (2011), „Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Euro 2012” (2011), „Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego” (2011), „Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej” (2010), „Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat” (2010), „Zwalczanie terroryzmu lotniczego” (2010), „Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa” (2010), „Terroryzm w medialnym obrazie świata. Administracja, dziennikarze, terroryści w epoce walki informacyjnej” (2010) i „Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem” (2010).

W 2015 roku, na mocy postanowienia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu oraz osiągnięcia w działalności publicznej i naukowej.
 

Ostatnio w mediach:

25.06.19 – money.pl – Blackout w kilka godzin zamieni życie w piekło. Bez wody, komunikacji i informacji zapanuje totalny chaos

24.05.19 – tok.fm.pl – Wybory do PE: e-zagrożenia

22.05.19 – polskatimes.pl – Wybory do Parlamentu Europejskiego zagrożone? Cyberatak jest bardzo prawdopodobny

9.05.19 – wp.pl – Alarmy bombowe podczas matur. Nowe informacje o sprawcach

25.04.19 – tokfm.pl – Sri Lanka: agencje wywiadowcze informowały o możliwości ataku 4 miesiące wcześniej

23.04.19 – polskazbrojna.pl – Koniec ISIS?

11.04.19 – wp.pl – Islamista to terrorysta, prawicowiec – „napastnik”. To badanie wiele mówi

01.04.19 – newsweek.pl – „Terrorystom chodzi o sianie strachu”. Krzysztof Liedel z Centrum Badań nad Terroryzmem

18.03.19 – wp.pl – Czas zacząć się bać nie islamskiego, a prawicowego terroryzmu

15.03.19 – polsatnews.pl – Terroryzm prawicowy jest tak samo groźny jak islamski. Polski rząd nie wie, jak zareagować

12.03.19 – polskieradio.​pl – Czy potrafimy obronić się przed cyberatakami? „Brak strategicznych rozwiązań”

7.03.19 – tvn24.​pl – Liedel: jeżeli to porwanie rodzicielskie, to jest duża szansa, że dziecku nic się nie stanie

28.02.19 – polskieradio.​pl – Nowe zagrożenia i wyzwania stojące przed NATO

18.02.19 – newsweek.​pl – Niemal 30 byłych gromowców. Tak PiS chronił imprezy z udziałem prezesa PiS

6.02.19 – radioszczecin.​pl – RSnW: Cyberprzestrzeń w zainteresowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej

5.02.19 – biznesalert.​pl – Incydent w Elektrowni Bełchatów.​ Czy infrastruktura energetyczna jest bezpieczna?

5.02.19 – crowdmedia.​pl – Poseł zapytał, jak udało się aktywistom sforsować zabezpieczenia polskiej elektrowni. Odpowiedź resortu wprawia w osłupienie

4.02.2019 – rp.pl – „Polskie elektrownie są słabo chronione

1.02.2019 – onet.pl – „Ekspert o ewentualnym rozmieszczeniu głowic nuklearnych w Polsce.​ „Oznaczałoby to bardzo ostrą reakcję ze strony Rosji”

1.02.2019 – rp.pl – „Dr Krzysztof Liedel: Głowice atomowe w Polsce oznaczałyby ostrą reakcję Rosji

25.01.2019 – Polskie Radio 24 – „Dr Krzysztof Liedel: coraz częściej dochodzi do zamachów, które nie mają nic wspólnego ze skrajnym islamizmem

24.01.2019 – TVN24 – „Notatka powinna trafić do ABW”.​ Ekspert o działaniach służb w sprawie Stefana W.

21.01.2019 – money.pl – „W aferze Huawei chodzi o sieć 5G? „To prostu kelneryzm wobec Trumpa” PDF

21.01.2019 – rp.pl – „Nie możemy się odgrodzić ochroniarzami

15.01.2019 – rp.pl – „Samorządowcy niechętnie sięgają po ochronę

15.01.2019 – polityka.pl – „Nie ma firmy ochroniarskiej, która dawałaby absolutne bezpieczeństwo

15.01.2019 – forsal.pl – „Kto odpowiada za bezpieczeństwo w czasie WOŚP? Znaki zapytania wokół zabójstwa Adamowicza

15.01.2019 – gazetaprawna.pl – „Znaki zapytania wokół zabójstwa Adamowicza.​ Czy w przypadku Stefana W.​ popełniono błąd?

15.01.2019 – dziennik.pl – „Jaka była rola policji podczas imprezy WOŚP, czy napastnik jest niepoczytalny.​.​.​ Znaki zapytania wokół zabójstwa Pawła Adamowicza

14.01.2019 – next.gazeta.pl – „Atak na Pawła Adamowicza.​ K.​ Liedel: ‚Boję się, że będzie na siłę szukanie winnych’

14.01.2019 – rp.pl – „Po aresztowaniu szpiegów rząd zrezygnuje z chińskich marek?

14.01.2019 – polskieradio24.pl – „Ekspert: Polska jest w kręgu zainteresowań chińskiego wywiadu

7.01.2019 – TVN24 – „Na co zwrócić uwagę, wybierając się do escape roomu.​ Rady eksperta

7.01.2019 – dziennik.pl – „Liedel: Książką Sikorskiego powinni zająć się teraz eksperci od bezpieczeństwa
 

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Katarzyna MANISZEWSKA

Ekspert ds. terroryzmu i członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Prorektor ds. współpracy z zagranicą Collegium Civitas.
Specjalizacja: terroryzm i ekstremizm polityczny, rola mediów i edukacji w przeciwdziałaniu terroryzmowi.

Doktor nauk humanistycznych, magister filologii germańskiej oraz magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka podyplomowych studiów menedżerskich na Wydziale Zarządzania UW oraz studiów podyplomowych w zakresie problematyki zorganizowanej przestępczości i terroryzmu na Wydziale Prawa UW.

Ekspert ds. terroryzmu i członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Od 2010 roku wykładowca Collegium Civitas.

W pracy badawczej zajmuje się problematyką związaną z terroryzmem i ekstremizmem politycznym, podejmując zarówno tematy politologiczne, jak i medioznawcze. Autorka książek „Terroryzm a media. Środki masowego przekazu i literatura a rozwój terroryzmu w Republice Federalnej Niemiec 1968-1998” (Wrocław, 2006), „Pionierzy terroryzmu europejskiego: Frakcja Czerwonej Armii” (Kraków, 2014) oraz licznych publikacji poświęconych m.in. roli mediów i edukacji w przeciwdziałaniu terroryzmowi.

Współpracownik polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, w tym b. Dyrektor Programowy w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, dziennikarz, posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw europejskich zdobyte podczas pracy w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Zna angielski, niemiecki, portugalski i francuski oraz podstawy hiszpańskiego i rosyjskiego. W wolnym czasie podróżuje z plecakiem po świecie i pisze o podróżach.

 

Ostatnio w mediach:

20.04.19 – tvn24.pl – Wyspa Wielkanocna ma problemy. „Jeśli prawo nie zadziała, zamkniemy ją”

15.03.19 – tokfm.​pl – Ekspertka o zamachach w Nowej Zelandii: Zachęcam, żeby nie czytać manifestu terrorystów
 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Anna Matczak

Kryminolog, socjolog.
Specjalizacja: polityka karna i sprawiedliwość naprawcza, kary ograniczenia wolności, przemoc w rodzinie.

Naukowo zajmuje się kwestią sprawiedliwości naprawczej oraz polityki karnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą również tematyki przemocy w rodzinie, macierzyństwa w więzieniu, kary ograniczenia wolności oraz socjologicznych aspektów tłumaczeń sądowych.

W latach 2009-2013 związana zawodowo z Anglia Ruskin University, Kingston University, St George’s University of London, gdzie pracowała przy licznych projektach naukowych dotyczących głównie przemocy domowej. W okresie 2011-2017 współpracowała z angielskimi sądami, służbami społecznymi, kuratorami sądowymi, policją, National Crime Agency oraz Home Office jako wykwalifikowana tłumaczka sądowo-policyjna.

Autorka i współautorka publikacji takich jak „Is restorative justice possible through the eyes of lay people? A Polish evidence-based case study w Gavrielides” (2018), „Victim-offender mediation in Poland – the lay perspective” (2018), „Troubled Families: A Team Around the Family” (2015), „Restorative Justice in the United Kingdom. Independent Academic Research Studies” (2012), „Review of Domestic Violence policies in England and Wales” (2011).

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

Andrzej Mroczek

Ekspert ds. terroryzmu i terroru kryminalnego. Członek Rady Programowej oraz koordynator do spraw szkoleń Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
Specjalizacja: Przestępczość zorganizowana, terroryzm i terror kryminalny oraz mikroekspresja w identyfikacji sytuacji niebezpiecznych.

Współpracownik Centrum Komunikacji Kryzysowej i Psychologii Śledczej oraz współautor Prezydenckiego Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Pracował w Wydziale do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw oraz służbach specjalnych. Zajmował również stanowisko głównego specjalisty w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Współautor publikacji „Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków” (2013).

 
Ostatnio w mediach:

27.06.2019 – polskieradio24.pl – Andrzej Mroczek: zamachowcy osiągnęli efekt psychologiczny

20.06.2019 – polsatnews.pl – „Po niezapowiedzianych ćwiczeniach w pabianickiej szkole powinny być wyciągnięte konsekwencje”

18.01.2019 – TVP3 Warszawa „Jak wyglądać będą zapory bezpieczeństwa na Trakcie Królewskim?

18.01.2019 – radioplus.pl – „Bezpieczeństwo imprez masowych, błędy podczas finału WOŚP w Gdańsku

14.01.2019 – rmf.pl – „Ekspert o ataku w Gdańsku: Ochrona nie zadziałała prawidłowo

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Paulina Piasecka

Ekspert w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej.
Specjalizacja: przeciwdziałanie terroryzmowi, cyberbezpieczeństwo, edukacja antyterrorystyczna.

Zajmuje stanowisko zastępcy dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie oraz zastępcy kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas.

Brała udział w programie badawczym „Model systemu wykorzystania środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem w warunkach RP” w ramach międzynarodowego programu COST A24 (2007-2010). Obecnie uczestniczy w projektach naukowych „The Evolving Social Construction of Threats” oraz „Dialogue About Radicalization and Equality” (DARE) w ramach programu Horyzont 2020.

Pracowała w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA w charakterze głównego specjalisty. Pełniła także funkcję naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych w ramach programu International Visitor Leadership w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Redaktor i współautorka publikacji takich jak: „Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny”, K. Liedel, P. Piasecka (2018), „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i edukacja”, red. nauk. K. Liedel, P. Piasecka (2016), „Terroryzm wczoraj i dziś. Księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas”, red. nauk. K. Liedel, P. Piasecka (2015), „Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji”, red. K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz (2014), „Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem”, red. K. Liedel, Pa. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz (2013), „Analiza informacji w działaniu”, red. K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz (2012), „Analiza informacji. Teoria i praktyka”, K. Liedel, P. Piasecka, T. Aleksandrowicz (2012), „Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Euro 2012”, redakcja naukowa K. Liedel, P. Piasecka (2011), „Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat”, K. Liedel, P. Piasecka, T. Aleksandrowicz (red. nauk) (2010), „Rola mediów w przeciwdziałaniu terroryzmowi”, K. Liedel, P. Piasecka (red. nauk) (2009), „Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy Edukacji antyterrorystycznej”, K. Liedel, P. Piasecka (2007), „Jak się zachować w sytuacji zakładniczej – poradnik, K. Liedel, P. Piasecka (2006), „Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu”, K. Liedel, P. Piasecka (2004).

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl